7.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/27


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2015/C 80/12)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa rekisteröintihakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

AITOA PERINTEISTÄ TUOTETTA KOSKEVA REKISTERÖINTIHAKEMUS

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 509/2006  (2)

”TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING”

EY-nro: UK-TSG-007-0057–5.11.2008

1.   Hakijaryhmittymän nimi ja osoite

Nimi:

UK Apples & Pears Ltd

Osoite:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Puhelin:

+44 1732529781

Faksi:

+44 1732529781

Sähköposti:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd on vuonna 1987 perustettu viljelijöiden omistama järjestö. Sen osuus Yhdistyneen kuningaskunnan kaupallisesta omenoiden ja päärynöiden tuotannosta on nykyisin 73 prosenttia. Järjestö on osallistunut aktiivisesti EU:n rahoittamiin ohjelmiin, joilla edistetään tuoreiden ja jalostettujen omenoiden kulutusta tuoretuotteiden markkinoilla sekä valmistus-, ateriapalvelu- ja ravitsemisaloilla.

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Yhdistynyt kuningaskunta

3.   Eritelmä

3.1   Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet (komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007  (3) , annettu 18 päivänä lokakuuta 2007, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 2 artikla)

”Traditional Bramley Apple Pie Filling”

3.2   Nimi

on itsessään erityinen

maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Nimi ilmaisee tuotteen perinteistä koostumusta: ainoastaan Bramley-omenoita, vettä ja sokeria, mahdollisesti hieman sitruunanmehua ja maissitärkkelyssuurustetta.

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen omalaatuinen kirpeä maku johtuu siitä, että täytteessä käytetään yhden käyttötarkoituksen Bramley-ruokalajiketta, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla alhainen kuiva-ainepitoisuus, korkea omenahappopitoisuus ja alhainen sokeripitoisuus, ja siitä, ettei lisäaineita käytetä.

3.3   Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen

Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista

3.4   Tuotetyyppi

Luokka 1.6: Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.5   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 1 kohta)

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täyte on tasalaatuinen seos Bramley-omenapaloja, sokeria ja vettä. Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteessä käytettävien omenoiden on oltava 65–115 mm:n kokoisia kypsiä kokonaisia omenoita. Niissä ei saa olla vakavia kuorivaurioita, viilloksia eikä ruhjeita. Bramley-omenapalojen on oltava kooltaan vähintään 15 mm, omenapalojen muoto voi vaihdella. Seoksessa on oltava selkeämuotoisia kiinteärakenteisia omenapaloja. Omenapalojen väri vaihtelee vihreän eri väreissä, mikä on luonteenomaista Bramley’s Seedling -lajikkeelle.

Bramley-omenasoseen ja maissitärkkelyksen lisääminen on vapaavalintaista, ja jos omenasosetta käytetään, sen tulisi sisältää vähintään 97 prosenttia Bramley-omenaa ja lopun prosenttiosuuden tulisi olla keittämisen aikana soseeseen imeytynyttä kosteutta. Sose valmistetaan Bramley-omenan kuoresta, siemenkodasta ja hedelmälihasta keittämällä ja höyryttämällä. Sose siivilöidään sen jälkeen kuituaineksen poistamiseksi. Soseen tulisi olla paksua, tasaista ja vihreää tai vaalean ruskeaa eli Bramley-omenalle luonteenomaista.

Seokseen voidaan myös lisätä sitruunanmehua.

Lopputuotteessa on Bramley-omenalle luonteenomainen kirpeä maku. Traditional Bramley Apple Pie Filling -täyte jaellaan tukkukauppiaille, ravitsemispalvelujen tarjoajille, leipomoille, elintarvikkeiden valmistajille ja vähittäiskauppiaille erilaisissa säiliöissä.

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen ainesosat ovat seuraavat:

 

Bramley-omenapalat – vähimmäiskoko 15 mm

 

Sokeri

 

Vesi

 

Bramley-omesasose – vapaavalintainen

 

Maissitärkkelys – vapaavalintainen

 

Sitruunanmehu – vapaavalintainen.

Kukin valmistaja käyttää sopivaksi katsomansa määrän ainesosia, mutta teknisten ominaisuuksien on kuitenkin oltava seuraavanlaiset:

 

Bramley-omenapaloja – vähintään 40 %

 

Sokeri – enintään 20 %

 

Vesipitoisuus – vesiaktiivisuuden tulisi olla enintään 0,97 aw

 

pH – alle 4

 

Kiintoaine – vähintään 2o Bx –

 

Viskositeetti – enimmäisvirtaus 8 Ford-kuppia käyttäen.

3.6   Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen valmistusmenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 2 kohta)

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen raaka-aineina käytetään Bramley-omenoita. Omenanviljely tapahtuu seuraavalla tavalla:

Kustakin tuotantolaitokselle toimitetusta lähetyksestä pidetään täydellistä kirjanpitoa viljelystä, sadonkorjuusta ja varastoinnista. Aluksi tehdään tarkastus sen varmistamiseksi, että lähetys soveltuu Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen valmistukseen. Sen jälkeen omenoita kellutetaan vedessä, ne luokitellaan koneellisesti ja tarkastetaan linjalla käsin ennen varsinaista valmistusprosessia.

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen valmistuksessa käytettävien omenoiden koko vaihtelee vähintään 65 mm:stä enintään 115 mm:iin. Bramley-omenan ainutlaatuisen muodon ansiosta on turvauduttava riittäviin erityisiin kokoluokitus- ja käsittelymenettelyihin, jotta raaka-aineiden valmistelu tapahtuu asianmukaisesti.

Omenoiden on oltava terveitä, puhtaita, kokonaisia ja kypsiä, eikä niissä saa olla vakavia kuorivaurioita eikä viilloksia tai ruhjeita, jotka ovat syvyydeltään > 0,5 mm. Omenoissa ei myöskään saa olla pilkkutautia, pilaantuneita kohtia eikä ulkonäköä turmelevaa omenarupea. Koska omena on pehmeä hedelmä, kellutuslinjastoja ja mekaanisia linjastoja on mukautettava niin, ettei omenoihin kohdistu voimakkaita iskuja valmistuksen ja jalostuksen aikana.

Bramley Seedling -omenan maku on kirpeä ja pistävä. Väri on Bramley Seedling -omenalle luonteenomainen. Se vaihtelee koko kuoren peittäen hyvin tummasta vihreästä vaaleampaan vihreään. Omenan koostumuksen pitäisi olla kiinteä ja rapea ja yleisesti ottaen lohkeava, mehukas ja tiivis.

Koneellinen kuorinta ja siemenkodan poisto: Bramley-omena on muodoltaan epäsäännöllinen. Kokoluokituksessa, kuorinnassa, siemenkotien poistossa ja muussa käsittelyssä käytettävien laitteiden on täytettävä Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen kaupallisen valmistuksen tiukat vaatimukset. Omenat on viimeisteltävä käsin.

Valmistelu: Kuutioidulla Bramley-omenalla on ainutlaatuisia hapettumiseen liittyviä ominaisuuksia, ja omena edellyttää jäljempänä lueteltujen erityisten tekniikoiden noudattamista:

Bramley-omenat leikataan halutun kokoisiksi. Palat ovat yleensä kooltaan epäsäännöllisiä, ja ne vaihtelevat 15 mm:n kuutioista 70 mm:n suikaleisiin, leikkauspinnan koon pitäisi olla vähintään 15 mm. Palojen epäsäännöllisyys on osa Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen luonnetta, ja se johtuu itse omenoiden koosta ja muodosta, leikkausmenetelmästä ja asiakkaan tai kuluttajien mieltymyksestä.

Bramley-omenapalat voidaan kastaa hapettumisenestoaineeseen, jottei omenaliha muuttuisi ruskeaksi. Hapettumisenestoaineena voidaan käyttää sitruunanmehua, sitruunahappoa tai askorbiinihappoa. Tämä on vapaavalintaista ja erityinen osa jalostusta. Kyseessä ei ole ainesosa eikä lisäaine, eikä sillä siksi ole vaikutusta lopputuotteen koostumukseen.

Omenat siirretään tämän jälkeen suoraan omenapiirakoiden täyttöalueelle tai kylmävarastoon. Tämän jälkeen ne jalostetaan Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteeksi. Käytetty seos voi olla joko kuumaa tai kylmää.

Omenapaloihin lisätään vettä ja sokeria, kunnes seos on tasaista. Tässä vaiheessa voidaan haluttaessa lisätä maissitärkkelystä ja/tai Bramley-omenasosetta ja/tai sitruunanmehua. Omenasose on valmistettava 100-prosenttisesti Bramley-omenoista, eikä siinä saa olla säilöntäaineita.

3.7   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 3 kohta)

Traditional Bramley Apple Pie Filling -täyte on tasalaatuinen seos tuoreita Bramley-omenapaloja, sokeria ja vettä, ja siinä voi olla mukana Bramley-omenasosetta, maissitärkkelystä ja sitruunanmehua.

Bramley-omenan ainutlaatuiset makuominaisuudet ja varsinkin lisäaineiden puuttuminen ovat Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen erityisen kirpeän maun taustalla. Omenoiden maulle on ominaista tasapaino sokerin ja omenahapon välillä. Useimmissa muissa omenalajikkeissa on vähän happoa ja enemmän sokeria, minkä vuoksi omenat ovat makeita ja hyviä syödä, mutta tämä maku häviää, kun omenaa keitetään. Bramley-omenoissa on kuitenkin paljon omenahappoa ja vähän sokeria, minkä vuoksi niiden maku on voimakkaampi ja kirpeämpi ja säilyy keitettäessä.

Bramley-omemoiden kiinteä koostumus on olennainen piirre, joka vaikuttaa siihen, että omenoihin tulee keitettäessä suussa sulavan mehevä rakenne. Jälkiruokaomenat voivat saada aikaiseksi sitkeän epätyydyttävän koostumuksen, sillä ne sisältävät jopa 20 prosenttia enemmän kuiva-ainetta kuin Bramley-omenat.

Yhdistyneen kuningaskunnan Good Housekeeping Instituten tekemän tutkimuksen mukaan Bramley-omenat ovat ylivertaisia jälkiruokaomeniin nähden, kun niitä keitetään yleisesti käytettyjen reseptien mukaisesti. Bramley-omenaa verrattiin testeissä Granny Smith-, Braeburn- ja Golden Delicious -omenoihin. Kaikkia omenoita käsiteltiin samalla lailla ja reseptit otettiin Good Housekeeping -keittokirjasta. Mukana oli perinteinen omenapiirakka. Omenoita testattiin maun, koostumuksen ja yleisen laadun osalta keitettäessä. Tutkimus osoitti, että Bramley pärjäsi paremmin kuin mitkään jälkiruokaomenalajikkeet perinteisissä brittiläisissä omenapiirakoissa.

Jäljempänä esitetystä taulukosta käyvät ilmi Good Housekeeping Instituten suorittamassa makutestissä annetut keskimääräiset pisteet (paras arvosana 9). Paneelissa oli 12 aikuista, miehiä ja naisia, kaikista ikäryhmistä, myös ruokalajit valmistaneen ryhmän jäseniä:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Ulkonäkö

5,2

5,8

6,9

6,2

Aromi

6,0

5,2

7,0

5,0

Koostumus

5,5

4,9

6,5

5,5

Yleinen laatu

5,2

5,4

6,7

5,0

Luettelo Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen ainutlaatuisista ominaisuuksista:

Valmistettu käyttäen ainoastaan perinteisiä ainesosia eli Bramley-omenoita, vettä ja sokeria ja lisäten haluttaessa Bramley-omenasosetta, joka on tehty 100-prosenttisesti Bramley-omenoista, sekä maissitärkkelystä ja sitruunanmehua. Lisäaineita ei saa käyttää.

Ainutlaatuinen maku, joka juontaa juurensa Bramley-omenoiden korkeasta omenahappopitoisuudesta suhteessa sokeripitoisuuteen.

Omenat ovat kooltaan 65–115 mm.

3.8   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 3 artiklan 4 kohta)

Mary Anne Brailsford löysi Bramley’s Seedling -omenan vuoden 1809 tienoilla (luonnontaimi, joka oli syntynyt leudon saaristoilmaston ansiosta). Taimi istutettiin puutarhaan Southwellissä, Nottinghamshiressä.

Vartetun Bramley-omenan hedelmiä esiteltiin ensimmäisen kerran Royal Horticultural Societyn hedelmäkomitealle 6. joulukuuta 1876. Omenat saivat paljon kehuja.

Viktoriaanisella kaudella pyrittiin kehittämään yhden käyttötarkoituksen ruokaomenalajikkeita kaikkein parasta omenapiirakkareseptiä varten. Vuoden 1883 kansallisessa omenakongressissa Bramley julistettiin omenapiirakoihin parhaiten sopivaksi lajikkeeksi. Siksi sen käytöstä on muodostunut suosittu perinne.

Lokakuussa 1887 Bramley Seedlings -omena sai ensiluokkaisuustodistuksen Manchesterissa pidetyssä omenoiden kuninkaallisessa vuosijuhlanäyttelyssä.

Bramley’s seedling on ainutlaatuinen yhden käyttötarkoituksen ruokaomena (sitä ei tavallisesti syödä kypsentämättömänä, sillä useimmat pitäisivät sitä liian happamana). Omena saa aikaan sekä ainutlaatuisen maun että yksilöllisen koostumuksen, ja juuri nämä ominaisuudet ovat synnyttäneet omenapiirakkaperinteen.

Britit eivät ole suosineet amerikkalaisten mieltymystä omenaan, jota voi käsitellä haarukalla, eivätkä ranskalaisten tapaa tehdä omenaviipaleista koristeellisia päällysteitä. Nämä molemmat edellyttävät, että omena säilyttää valmistettaessa muotonsa ja on sen vuoksi vähemmän hapokas kuin oikea keitettäväksi tarkoitettu omena. Tulivatko mieltymykset vai itse omenat ensin jää avoimeksi kysymykseksi, mutta Bramley’s Seedlings -omena, jolla on korkeampi happopitoisuus kuin millään muulla keitettäväksi tarkoitetulla omenalla, selvitti englantilaiset testit kiitettävästi. Runsas hapokkuus ja siitä johtuva luonteenomainen kirpeä hedelmäinen maku ovat myös myötävaikuttaneet siihen, että omenan käyttö on jatkunut.

Jo varhaisessa vaiheessa Bramley-omenapalojen päälle ruvettiin kaatamaan sitruunanmehua (tai jotain muuta hapokasta mehua), jotteivät omenapalat muuttuisi ruskeiksi. Tämä perinne on säilynyt muuttumattomana, ja sitä hyödynnetään nykyisin kaupallisesti käytetyssä Traditional Bramley Apple Pie Filling -valmistusohjeessa.

Joukko Yhdistyneen kuningaskunnan johtavia kokkeja on toimittanut suoraan UK Apples & Pears -yhtiölle kirjallisia todisteita siitä, että Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen valmistusohje on säilynyt muuttumattomana siitä lähtien, kun täytteestä tuli tunnettu vuoden 1883 kansallisessa omenakongressissa:

”Olen työskennellyt ruoan parissa 50 vuoden ajan, ja sikäli kuin tiedän, perinteinen englantilainen omenapiirakkatäyte sisältää vain Bramley-omenoita ja sokeria, kenties hieman sitruunanmehua ja maissitärkkelystä.” – Prue Leith, OBE

”Bramley-omena vietti 200-vuotisjuhlaa vuonna 2009. Sitä on käytetty omenapiirakkatäytteissä aina siitä lähtien, kun omenaa ruvettiin viljelemään kaupallisesti 1800-luvun puolivälissä. Kaiken tämän aikaa Bramley-omenapiirakkatäytteen resepti on säilynyt muuttumattomana. Täytteessä on vain Bramley-omenoita, sokeria, tärkkelystä, esimerkiksi maissitärkkelystä, säilöntäainetta, esimerkiksi sitruunanmehua, ja vettä.” – Phil Vickery

”Sikäli kuin minä tiedän, perinteisen Bramley-omenapiirakkatäytteen resepti ei ole muuttunut. Täytteessä on Bramley-omenoita, sokeria, maissitärkkelystä, sitruunamehun kaltaista säilöntäainetta sekä vettä. Bramley-omenaa pidetään oikeutetusti parhaana keitto-omenana. Omena on peräisin Brittein saarilta, ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten suurempi hapokkuus ja alhaisempi sokeripitoisuus, saavat aikaan vahvan omenan maun keitettynäkin. Koostumus säilyy erinomaisena keitettäessä.” – Antony Worrall Thompson, MOBG

Joissakin omenapiirakkatäytteissä, myös muissa Bramley-omenapiirakkatäytteissä, saattaa olla useita eri omenalajikkeita, eivätkä ne täytä meidän määritelmäämme Traditional Apple Pie Filling -täytteestä, joka valmistetaan yksinomaan Bramley-omenoista. Keinotekoisten säilöntäaineiden käyttö ei myöskään täytä meidän määritelmäämme perinteisestä Bramley Apple Pie Filling -täytteestä.

3.9   Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt (asetuksen (EY) N:o 1216/2007 4 artikla)

Nämä määritellään jäljempänä, ja niillä viitataan nimenomaan Traditional Bramley Apple Pie Filling -täytteen kaupalliseen valmistukseen:

Raaka-aineen kuvaus

Bramley’s Seedling -omena. Muita omenalajikkeita ei saa käyttää.

Hedelmien laatu

Kun hedelmät saapuvat jalostajalle, niiden on oltava terveitä, puhtaita, kokonaisia ja kypsiä. Omenoissa ei saa olla vakavia kuorivaurioita eikä viilloksia tai ruhjeita, jotka ovat syvyydeltään > 0,5 mm.

Värin pitäisi olla vihreä ja Bramley-lajikkeelle luonteenomainen. Se vaihtelee hyvin tummasta vihreästä vaaleampaan vihreään peittäen omenan koko kuoren; väri ei saa olla keltavihreä tai keltainen.

Viat

Erityiset viat, joita on oltava mahdollisimman vähän, ovat seuraavanlaiset: pahat ruhjeet (> 0,5 mm syvyydeltään); omenatertun keskiomenat; siemenkodan home; pilkkutauti; hyvin epämuodostuneet omenat; mallon rusketus; liialliset kuorivauriot; boorin puutteesta johtuva siemenkotaa ympäröivän mallon korkkisuus; mädät omenat. Kuoressa ei saa olla pikkukilpikkää.

Hedelmän koko

Hedelmän koko voi olla 65–115 mm.

Koostumus

Koostumuksen pitäisi olla kiinteä, rapea ja lohkeava.

Käsittely

Koska omena on pehmeä hedelmä, jalostusolosuhteiden on oltava sellaiset, ettei omenoihin kohdistu voimakkaita iskuja valmistelun ja jalostuksen aikana.

Bramley-omenan muoto on epäsäännöllinen, ja eritelmän noudattamiseksi tarvitaan erityistä kokoluokitus-, kuorinta-, siemenkodan poisto- ja käsittelylaitteistoa.

Kun omenat on kuorittu ja siemenkodat poistettu, ne on tarkastettava ja viimeisteltävä käsin.

Omenat voidaan kastaa hapettumisenestoaineeseen, joka ravistellaan ja kuivataan sen jälkeen, jottei ainetta jäisi omenoihin liikaa.

Omenat on varastoitava viileässä < 5 °C ennen käyttöä.

Valmistus

Edellä mainittujen ainesosien lisäksi Traditional Bramley Apple Filling -täyte saisi sisältää vain vettä ja sokeria ja mahdollisesti Bramley-omenasosetta ja maissitärkkelystä. Valmistusohjetta voi vaihdella muttei ainesosia.

Täytettä on sekoitettava ja vatkattava niin, että siitä tule tasalaatuista ja omenapalat erottuvat selkeästi.

Piirakkatäytteen jokaisesta erästä on testattava pH, liukenevien kuiva-aineiden kokonaispitoisuus, viskositeetti, väri ja maku sen tarkastamiseksi, että eritelmän parametreja noudatetaan. Tasot voivat vaihdella eri valmistajien välillä riippuen loppukuluttajasta. Tuotteet on merkittävä etiketein, jotta varmistetaan täydellinen jäljitettävyys, ja varastoitava kylmään tai jaeltava.

4.   Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset tai elimet

4.1   Nimi ja osoite

Nimi:

National Britannia Group

Osoite:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Puhelin:

+44 2920852852

Faksi:

+44 2920867738

Sähköposti:

client_support@natbrit.com

Nimi:

LawLabs Limited

Osoite:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

UNITED KINGDOM

Puhelin:

+44 1212514000

Faksi:

+44 1212514040

Sähköposti:

market.lawlabs@bodycote.com

Molemmilla tarkastuselimillä on EN45011-hyväksyntä. Tarkastus seuraavien vaatimusten mukaisesti: BRC Global Standards – Food (uusin numero 4, tammikuu 2005)

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Julkinen

☐ Yksityinen

4.2   Viranomaisen tai elimen erityistehtävät

Tarkastuselin vastaa koko eritelmän tarkastamisesta.


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1. Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(3)  EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3.