Bryssel 24.6.2015

COM(2015) 300 final

ESITYS Euroopan unionin
yleiseksi talousarvioksi
varainhoitovuodeksi 2016

- Yleinen johdanto
- Yleinen tulotaulukko
- Yleinen tulo- ja menotaulukko pääluokittain


ASIAKIRJAT

       

ESITYS Euroopan unionin
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016

   Yleinen johdanto

   Yleinen tulotaulukko

   Yleinen tulo- ja menotaulukko pääluokittain:

       Pääluokka 1: Euroopan parlamentti

   Pääluokka 2: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

         Pääluokka 3: Komissio

   Pääluokka 4: Euroopan unionin tuomioistuin

         Pääluokka 5: Tilintarkastustuomioistuin

   Pääluokka 6: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

         Pääluokka 7: Alueiden komitea

   Pääluokka 8: Euroopan oikeusasiamies

         Pääluokka 9: Euroopan tietosuojavaltuutettu

         Pääluokka 10: Euroopan ulkosuhdehallinto

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm