31.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 28/10


Jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY 9 artiklan nojalla annettavia tietoja koskeva Ranskan viranomaisten ilmoitus Euroopan komissiolle

2014/C 28/08

Ranskan viranomaiset toimittavat komissiolle jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa 14. syyskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/119/EY 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavat tiedot:

1.

Ranskan viranomaiset asettavat päämääräkseen pitää yllä sellaista erityisvarastojen tasoa, joka vastaa 30 päivän keskimääräistä päivittäistä kulutusta.

2.

Varastointitavoite koskee 1. helmikuuta 2014 ja 31. tammikuuta 2015 välistä aikaa.

3.

Erityisvarastot koostuvat seuraaviin tuoteluokkiin kuuluvista tuotteista:

moottoribensiini

lentopetroli ja

dieselöljy (kevyt polttoöljy)