3.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/29


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

(2014/C 348/02)

Päätöksen tekopäivä

16.12.2013

Tuen numero

SA.37769 (2013/N)

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Oikeusperusta

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Eläintaudit

Tuen muoto

Tuetut palvelut

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 0,38 (miljoonaa)

Vuotuinen talousarvio: EUR 0,065 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

66 %

Kesto

01.01.2014 – 31.12.2019

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

24.01.2014

Tuen numero

SA.37809 (2013/N)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Oikeusperusta

National Development Plan 2007-2013;Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

24.01.2014 – 31.12.2015

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

23.06.2014

Tuen numero

SA.38672 (2014/N)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

NEDERLAND

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Oikeusperusta

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu, Maatalousalan horisontaaliset tukivälineet

Tuen muoto

Verolykkäys, Veroprosentin pienennys

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 73,2 (miljoonaa)

Vuotuinen talousarvio: EUR 12,2 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

15,08 %

Kesto

01.01.2015 – 31.12.2020

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

13.06.2014

Tuen numero

SA.38768 (2014/N)

Jäsenvaltio

Suomi

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Oikeusperusta

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Varhaiseläkkeelle siirtyminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 67 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

01.01.2015 – 31.12.2018

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

27.06.2014

Tuen numero

SA.38803 (2014/N)

Jäsenvaltio

Slovenia

Alue

Slovenia

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Oikeusperusta

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Epäsuotuisat sääolosuhteet, Alakohtainen kehitys

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 0,35 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

45 %

Kesto

saakka 31.12.2015

Toimiala

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä

27.06.2014

Tuen numero

SA.38851 (2014/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

SARDEGNA

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Oikeusperusta

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Mainonta (AGRI)

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

saakka 30.06.2015

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

27.06.2014

Tuen numero

SA.38852 (2014/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

SARDEGNA

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Oikeusperusta

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Tekninen tuki (AGRI)

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 30.06.2015

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

27.06.2014

Tuen numero

SA.38853 (2014/N)

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Yhdistelmäalue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Oikeusperusta

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Metsätalous

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

01.07.2014 – 31.12.2014

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm