29.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 92/35


Oikaisu SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaiseen valtiontuen hyväksymiseen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 50, 21. helmikuuta 2014 )

2014/C 92/08

Sivulla 24 oleva, valtiontukea SA.37588 koskeva teksti perutaan ja korvataan seuraavasti:

”SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta)

Päätöksen tekopäivä

19.12.2013

Tuen numero

SA.37588 (2013/N)

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Oikeusperusta

articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Muu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 12 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

%

Kesto

01.01.2014 - 31.12.2015

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”