24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 201/7


Oikaisu jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon kansallisista viranomaisista

( Euroopan unionin virallinen lehti C 366, 14. joulukuuta 2013 )

(2017/C 201/06)

Sivula 12, taulukossa, lisätään luetteloon A teksti seuraavasti:

Organisaation koodi

Organisaation kuvaus

Jäsenvaltio

CIS-EU

FIDE-EU

DE_BMF_GZD_DVIII

Zollkriminalamt -ZKA-

DE

62

46

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFABerlin-Brandenburg

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

DE

2

45

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFADresden

Zollfahndungsamt Dresden

DE

1

51

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

5

65

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

59

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

15

77

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

67

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

14

46

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

36

Sivulla 27, taulukossa:

on:

Totals

2 290

2 195 ”

pitää olla:

Yhteensä

2 393

2 687 ”