9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/3


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 71/03

Päätöksen tekopäivä

12.10.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33023 (11/NN)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Oikeusperusta

Insurance Act 1964

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 738 milj. EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Rahoituksen välitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Insurance Compensation Fund

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

26.1.2012

Valtion tuen viitenumero

SA.33314 (11/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Cataluña

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Oikeusperusta

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 1 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 6 milj. EUR

Tuen intensiteetti

20 %

Kesto

13.4.2011–31.12.2016

Toimiala

Tiedonvälitys

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.33422 (11/N)

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Oikeusperusta

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

;

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Päätetään vuotuisessa budjettilaissa

Tuen intensiteetti

Kesto

1.1.2012–31.12.2016

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm