12.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/4


LAUSUNTO N:o 1/2010

”Euroopan unionin talousarviohallinnon parantaminen: riskit ja haasteet”

2010/C 35/05

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen antama lausunto N:o 1/2010 ”Euroopan unionin talousarviohallinnon parantaminen: riskit ja haasteet” on juuri julkaistu tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla http://www.eca.europa.eu