22.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 16/18


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla laadittu komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/C 16/05)

Jäsenvaltio

Ranska

Reitti

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Sopimuksen kesto

1. elokuuta 2009 — 31. heinäkuuta 2013

Tarjousten jättämisen määräaika

Hakemusten esittäminen: 26. maaliskuuta 2009 (klo 12.00)

Tarjousten jättäminen (menettelyn jatko): 4. toukokuuta 2009 (klo 12.00 a.m.)

Osoite, jossa tarjouspyynnön teksti ja julkiseen tarjouskilpailuun ja mahdolliset julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla maksutta

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr