1.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 149/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista

(EKP/2009/14)

2009/C 149/01

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 27.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemat ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Slovakia on perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Slovakiassa 1 päivänä tammikuuta 20098 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/608/EY (1) 1 artiklan mukaisesti ottanut yhtenäisvaluutan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2009.

(3)

Národná banka Slovenskasta annetun lain 38 pykälän mukaan Národná banka Slovenskan tilit tarkastetaan 1 päivästä tammikuuta 2009 lukien EKPJ:n perussäännön 27.1 artiklan mukaisesti.

(4)

Národná banka Slovenska on valinnut Deloitte Audit s.r.o.:n ulkopuolisiksi tilintarkastajikseen tilikaudeksi 2009,

SUOSITTELEE

että Deloitte Audit s.r.o. nimitetään Národná banka Slovenskan ulkopuolisiksi tilintarkastajiksi tilikaudeksi 2009.

Annettu Frankfurt am Mainissa 25 päivänä kesäkuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 195, 24.7.2008, s. 24.