24.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 256/6


Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007—2013 (1) — Kansallinen aluetukikartta: Slovenia, Slovakia, Unkari, Puola

(2006/C 256/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

N434/06 — SLOVENIA

Kansallinen aluetukikartta 1.1.2007—31.12.2013

(Komissio hyväksynyt 13.9.2006)

Vyöhykekoodi

Vyöhykkeen nimi

Alueellisen investointituen enimmäismäärä (2)

(sovelletaan suuryrityksiin)

1.   

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset tukikelpoiset alueet 31.12.2013 saakka

SI00

Slovenia

30 %

N469/06 — SLOVAKIA

Kansallinen aluetukikartta 1.1.2007—31.12.2013

(Komissio hyväksynyt 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ -ALUE)

(NUTS IΙΙ -ALUE)

Alueellisen investointituen enimmäismäärä (3)

(sovelletaan suuryrityksiin)

1.   

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset tukikelpoiset alueet 1.1.2007—31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset tukikelpoiset alueet siirtymäkaudella 1.1.2007—1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — UNKARI

Kansallinen aluetukikartta 1.1.2007—31.12.2013

(Komissio hyväksynyt 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ -ALUE)

(NUTS IΙΙ –ALUE)

Alueellisen investointituen enimmäismäärä (4)

(sovelletaan suuryrityksiin)

1.1.2007—31.12.2010

1.1.2011—31.12.2013

1.   

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset tukikelpoiset alueet

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti talouskehitysalueiksi katsottavat tukikelpoiset alueet

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — PUOLA

Kansallinen aluetukikartta 1.1.2007—31.12.2013

(Komissio hyväksynyt 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ -ALUE)

(NUTS IΙΙ -ALUE)

Alueellisen investointituen enimmäismäärä (5)

(sovelletaan suuryrityksiin)

1.1.2007—31.12.2010

1.1.2011—31.12.2013

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset tukikelpoiset alueet 31.12.2013 saakka

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  Investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset eivät ylitä 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan korottaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen (EYVL L 124, 20.5.2003, s. 36) mukaisten keskisuurten yritysten osalta 10 prosenttia ja pienten yritysten osalta 20 prosenttia. Suurissa investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan mukauttaa vuosien 2007—2013 alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 67 kohdan mukaisesti.

(3)  Investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset eivät ylitä 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan korottaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen (EYVL L 124, 20.5.2003, s. 36) mukaisten keskisuurten yritysten osalta 10 prosenttia ja pienten yritysten osalta 20 prosenttia. Suurissa investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan mukauttaa vuosien 2007—2013 alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 67 kohdan mukaisesti.

(4)  Investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset eivät ylitä 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan korottaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen (EYVL L 124, 20.5.2003, s. 36) mukaisten keskisuurten yritysten osalta 10 prosenttia ja pienten yritysten osalta 20 prosenttia. Suurissa investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan mukauttaa vuosien 2007—2013 alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 67 kohdan mukaisesti.

(5)  Investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset eivät ylitä 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan korottaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen (EYVL L 124, 20.5.2003, s. 36) mukaisten keskisuurten yritysten osalta 10 prosenttia ja pienten yritysten osalta 20 prosenttia. Suurissa investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan mukauttaa vuosien 2007—2013 alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 67 kohdan mukaisesti.