24.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/29


Komission tiedonanto tiettyjen yhteisön maatalousalan säädösten vanhentumisen virallisesta tunnustamisesta

(2006/C 148/09)

Luettelo säädöksistä, jotka poistetaan aktiivisesta säännöstöstä.

(Viljat)

 

Komission asetus (EY) N:o 949/2002

EYVL L 145, 4.6.2002, s. 11 [392R1766-A05]

 

Komission asetus (EY) N:o 1414/2003

EUVL L 201, 8.8.2003, s. 16

 

Komission asetus (EY) N:o 1526/2002

EYVL L 229, 27.8.2002, s. 11

 

Komission asetus (EY) N:o 2314/2003

EUVL L 342, 30.12.2003, s. 32–33

(Hedelmät ja vihannekset)

 

Komission asetus (EY) N:o 1428/2002

EYVL L 206, 3.8.2002, s. 8

 

Komission asetus (EY) N:o 1074/2003

EUVL L 155, 24.6.2003, s. 7–8

 

Komission asetus (EY) N:o 1913/2003

EUVL L 283, 31.10.2003, s. 25–26

 

Komission asetus (EY) N:o 1999/2003

EUVL L 296, 14.11.2003, s. 15–16

 

Komission asetus (EY) N:o 2310/2003

EUVL L 342, 30.12.2003, s. 24–25

(Banaanit)

 

Komission asetus (EY) N:o 1101/2001

EYVL L 150, 6.6.2001, s. 41

 

Komission asetus (EY) N:o 1121/2001

EYVL L 153, 8.6.2001, s. 12

 

Komission asetus (EY) N:o 1402/2001

EYVL L 189, 11.7.2001, s. 10–11

 

Komission asetus (EY) N:o 2206/2001

EYVL L 323, 7.12.2001, s. 10—15

 

Komission asetus (EY) N:o 353/2002

EYVL L 55, 26.2.2002, s. 25—26

(Viini)

 

Komission asetus (EY) N:o 644/2001

EYVL L 91, 31.3.2001, s. 37—39

 

Komission asetus (EY) N:o 346/2002

EYVL L 5, 26.2.2002, s. 12–13

 

Komission asetus (EY) N:o 347/2002

EYVL L 55, 26.2.2002, s. 14–15

 

Komission asetus (EY) N:o 2299/2002

EYVL L 348, 21.12.2002, s. 72—73

 

Komission asetus (EY) N:o 2328/2002

EYVL L 349, 24.12.2002, s. 13—16

 

Komission asetus (EY) N:o 42/2003

EYVL L 7, 11.1.2003, s. 3—24

 

Komission asetus (EY) N:o 597/2003

EUVL L 85, 2.4.2003, s. 8—10

 

Komission asetus (EY) N:o 1440/2003

EUVL L 204, 13.8.2003, s. 32—50

 

Komission asetus (EY) N:o 1472/2003

EUVL L 211, 21.8.2003, s. 10–11

(Maito)

 

Komission asetus (EY) N:o 887/2003

EUVL L 127, 23.5.2003, s. 18

 

Komission asetus (EY) N:o 1881/2003

EUVL L 275, 25.10.2003, s. 30–31

(Naudan- ja vasikanliha)

 

Komission asetus (EY) N:o 1034/2003

EUVL L 150, 18.6.2003, s. 21—23

 

Komission asetus (EY) N:o 1033/2003

EUVL L 150, 18.6.2003, s. 15—20

 

Komission asetus (EY) N:o 1032/2003

EUVL L 150, 18.6.2003, s. 9—14

 

Komission asetus (EY) N:o 1059/2002

EYVL L 161, 19.6.2002, s. 9–10

 

Komission asetus (EY) N:o 1061/2002

EYVL L 162, 20.6.2002, s. 6—9

 

Komission asetus (EY) N:o 604/2003

EUVL L 86, 3.4.2003, s. 7—12

 

Komission asetus (EY) N:o 1180/2002

EYVL L 172, 2.7.2002, s. 11—12

 

Komission asetus (EY) N:o 1197/2002

EYVL L 174, 4.7.2002, s. 19—21

 

Komission asetus (EY) N:o 1654/2002

EYVL L 250, 18.9.2002, s. 3—5

 

Komission asetus (EY) N:o 1655/2002

EYVL L 250, 18.9.2002, s. 6—10

 

Komission asetus (EY) N:o 1761/2002

EYVL L 265, 3.10.2002, s. 8—12

 

Komission asetus (EY) N:o 1834/2002

EYVL L 278, 16.10.2002, s. 3—8

 

Komission asetus (EY) N:o 1967/2002

EYVL L 300, 5.11.2002, s. 9—15

 

Komission asetus (EY) N:o 2042/2002

EYVL L 315, 19.11.2002, s. 3—8

 

Komission asetus (EY) N:o 2048/2002

EYVL L 316, 20.11.2002, s. 9—14

(Riisi)

 

Komission asetus (EY) N:o 346/2003

EYVL L 50, 25.2.2003, s. 15—19

 

Komission asetus (EY) N:o 1442/2003

EUVL L 205, 14.8.2003, s. 3–8

 

Komission asetus (EY) N:o 1443/2003

EUVL L 205, 14.8.2003, s. 9—14

(Öljyt ja rasvat)

 

Komission asetus (EY) N:o 327/2001

EYVL L 115, 25.4.2001, s. 12–13

 

Komission asetus (EY) N:o 2599/2001

EYVL L 345, 29.12.2001, s. 43–44

(Sokeri)

 

Komission asetus (EY) N:o 181/2002

EYVL L 31, 1.2.2002, s. 29

(Raakatupakka)

 

Komission asetus (EY) N:o 735/2002

EYVL L 113, 30.4.2002, s. 8

(Lampaan- ja vuohenliha)

 

Komission asetus (EY) N:o 258/2002

EYVL L 41, 13.2.2002, s. 16—17

 

Komission asetus (EY) N:o 264/2002

EYVL L 39, 9.2.2002, s. 14

 

Komission asetus (EY) N:o 285/2003

EYVL L 42, 15.2.2003, s. 28—30

 

Komission asetus (EY) N:o 774/2003

EUVL L 112, 6.5.2003, s. 6—8