29.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/5


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2005/C 24/04)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Päätöksen tekopäivä: 22.9.2004.

Jäsenvaltio: Kreikka.

Tuen numero: N 617/2003.

Nimike: Aluetuki Lamda-telakalle.

Tavoite: Investointituki 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiselle alueelle.

Oikeusperusta:

Tuen intensiteetti tai määrä: 10 349 269 euroa, joka on 22,5 prosenttia kaikista investointikustannuksista (45 996 750 euroa).

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids.