1.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 244/19


LUETTELO KOMISSION 1. ELOKUUTA JA 31. ELOKUUTA 2004 VÄLISENÄ AIKANA HYVÄKSYMISTÄ MUISTA KOM-ASIAKIRJOISTA KUIN LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUKSISTA  (1)

(2004/C 244/04)

Asiakirja

Osa

Tekopäivä

Otsikko

KOM(2004) 548

 

9.8.2004

Suositus neuvoston päätökseksi valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Tämä luettelo rajoittuu KOM-asiakirjoihin, jotka täyttävät julkaisemiselle asetetut ehdot.