52003XG1231(01)

Neuvoston päätelmät, annettu 22. joulukuuta 2003, Ranskan meriverojärjestelmästä

Virallinen lehti nro C 321 , 31/12/2003 s. 0020 - 0020


Neuvoston päätelmät,

annettu 22. joulukuuta 2003,

Ranskan meriverojärjestelmästä

(2003/C 321/04)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

PALAUTTAA MIELEEN

- perustamissopimuksessa tarkoitetut yhteisön syrjäisimpien alueiden erityiset haitat,

- syrjäisimpien alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisen tärkeyden,

- Sevillan Eurooppa-neuvoston neuvostolle ja komissiolle esittämän pyynnön saattaa päätökseen tietyt ensisijaiset, erityisesti merentakaisten departementtien meriverojärjestelmäkysymystä koskevat hankkeet,

PITÄÄ HYÖDYLLISENÄ sitä, että meriverojärjestelmän jatkuminen 1. tammikuuta 2004-30. kesäkuuta 2004 välisenä aikana varmistetaan järjestelmää koskevaa päätöstä silmällä pitäen;

AIKOO TARKASTELLA viipymättä kyseisen järjestelmän tulevaisuutta koskevaa komission ehdotusta ottaen huomioon erityisesti välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteet.