52002XC0508(01)

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta

Virallinen lehti nro C 111 , 08/05/2002 s. 0002 - 0003


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2002/C 111/02)

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Espanja

Tuen numero: N 33/01

Nimike: Maatiloille myönnettävät tuet

Tarkoitus: Yleisen tukijärjestelmän käyttöön ottaminen maatalousalalla

Oikeusperusta: Proyecto de reglamento de ayudas estatales del sector agrario en la Comunidad autónoma de Navarra

Talousarvio: Ei täsmennetty

Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee tuen mukaan

Kesto: Määrittelemätön

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Espanja (Galicia)

Tuen numero: N 128/02

Nimike: Eläinten teurastamisesta BSE:n vuoksi karjatiloille maksettavat tuet

Tarkoitus: Korvausten maksaminen naudan spongiformisen enkefalopatian esiintymistä koskevan virallisen ilmoituksen perusteella toteutetuista eläinten pakkoteurastuksista ja eläintuotteiden hävittämisistä

Oikeusperusta: Proyecto de orden por la que se establecen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales como consecuencia de la declaración oficial de la existencia de la enfermedad encefalopatia espongiforme bovina

Talousarvio: Määrittelemätön

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 100 prosenttia uuden eläimen hankintakustannuksista, kun tuki yhdistetään muihin tukiin

Kesto: Määrittelemätön

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Kreikka

Tuen numero: N 139/2000

Nimike: Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden papuviljelmät vahingoittuivat vuoden 1999 epäsuotuisien sääolojen vuoksi

Tarkoitus: Ks. nimike

Oikeusperusta: Κοινή υπουργική απόφαση

Talousarvio: 750000 euroa

Tuen intensiteetti tai määrä: 30 prosenttia menetetystä tuotannosta

Kesto: Yksi vuosi

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Italia (Veneto)

Tuen numero: N 248/2000

Nimike: Tuet jalostajille, joiden tiloilla on esiintynyt lintuinfluenssaa (Oikaisu 14.1.2002 lähetettyyn kirjeeseen - K(2002) 60)

Tarkoitus: Siipikarjanjalostajille lintuinfluenssasta aiheutuneiden tulonmenetysten korvaaminen

Oikeusperusta: Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, come da attuazione di cui al decreto del presidente della Regione 24 maggio 2000, n. 880

Talousarvio: 15 miljardia Italian liiraa (noin 9167191 euroa) vuonna 2000

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 80 prosenttia tulonmenetyksestä

Kesto: Määrittämätön

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Espanja

Tuen numero: N 511/01

Nimike: "Quesos del Duero" -nimiselle yritykselle myönnettävä tuki

Tarkoitus: Osallistua laadukkaita juustoja valmistavan uuden tehtaan rakentamisen rahoitukseen

Oikeusperusta: Ley 50/85 de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dessarrollo de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla León

Talousarvio: 4491664 euroa

Tuen intensiteetti tai määrä: 10 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista

Kesto: Kertamaksu suunniteltujen investointien toteuttamisen jälkeen

Muita tietoja: Hankkeella luodaan 120 uutta työpaikkaa

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 5.4.2002

Jäsenvaltio: Itävalta (Oberösterreich)

Tuen numero: N 828/01

Nimike: Investointituki lannanlevityskaluston hankintaan

Tarkoitus: Toimenpiteellä myönnetään tukea lannanlevityskaluston hankintaan. Ainoastaan 1.1.2002 jälkeen tehdyt suoraan maahan levittävän kaluston ensihankinnat ovat tukikelpoisia. Näitä hankintoja halutaan tukea typpiyhdisteiden (NH3, NO3-) ympäristöön leviämisen vähentämiseksi. Toimenpide on samanlainen kuin valtiontuki N 10/00, jonka kesto päättyi 31.12.2001

Oikeusperusta: Förderungsrichtlinien für den Ankauf von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw. direkten Einarbeitung in den Boden

Talousarvio: 72680 euroa vuodessa

Tuen intensiteetti tai määrä: Tuki-intensiteetti on 20 prosenttia hankintakustannuksista; enimmäismäärä 36400 euroa

Kesto: Toistaiseksi

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids