52001XC1228(04)

Eurometallirahojen ulkoasu

Virallinen lehti nro C 373 , 28/12/2001 s. 0001 - 0030


Eurometallirahojen ulkoasu

(2001/C 373/01)

EY:n perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen metallirahoja EKP:n hyväksyttyä määrän, jonka ne aikovat laskea liikkeeseen.

Perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan neuvosto voi toteuttaa toimenpiteitä kaikkien liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yksikköarvojen ja teknisten eritelmien yhdenmukaistamiseksi siinä laajuudessa kuin on tarpeen niiden moitteettoman liikkumisen turvaamiseksi yhteisössä.

Neuvosto antoi 3. toukokuuta 1998 liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä koskevan asetuksen (EY) N:o 975/98(1). Siinä säädetyt tekniset eritelmät koskevat muun muassa eurometallirahojen yksikköarvoa, halkaisijaa, paksuutta, painoa, muotoa, väriä, koostumusta ja syrjää. Viimeksi mainittua asetusta muutettiin asetuksella (EY) N:o 423/1999(2).

Neuvosto antoi 3. toukokuuta 1998 euron käyttöönottoa koskevan asetuksen (EY) N:o 974/98(3), jolla säädetään muun muassa, että eurometallirahat ovat ainoita metallirahoja, joilla on laillisen maksuvälineen asema kaikissa jäsenvaltioissa.

Firenzessä 21. kesäkuuta 1996 kokoontunut Eurooppa-neuvosto käsitteli eurokolikoiden ulkoasumalleja ja ilmoitti kannattavansa vaihtoehtoa, jonka mukaan kolikoilla olisi yhteinen puoli ja kansallinen puoli. Tämän seurauksena Euroopassa järjestettiin kilpailu eurokolikoiden yhteisen sivun ulkoasumalleista. Amsterdamissa 16. kesäkuuta 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto valitsi ja julkisti voittajasarjan. Kansallisten puolten suunnittelusta vastaavat jäsenvaltiot, joiden on kuitenkin sisällytettävä malleihin monia yhteisiä piirteitä.

Neuvosto teki 31. joulukuuta 1998 kolme päätöstä, jotka perustuvat Maastrichtin päätösasiakirjan liitteenä olevaan kuudenteen julistukseen valuuttasuhteista tehtävistä sopimuksista San Marinon, Vatikaanivaltion ja Monacon ruhtinaskunnan kanssa(4). Päätökset koskevat yhteisön kantaa sopimuksiin valuuttasuhteista Monacon ruhtinaskunnan, San Marinon tasavallan(5) ja Vatikaanivaltion(6) kanssa. Sopimukset koskevat muun muassa eurokolikoiden käyttöönottoa kyseisissä valtioissa. Näiden päätösten nojalla Italian valtio teki sopimukset valuuttasuhteista Euroopan yhteisöjen puolesta San Marinon tasavallan ja Vatikaanivaltion kanssa. Sopimusten nojalla nämä valtiot saavat muun muassa laskea liikkeeseen eurokolikoita(7). Samanlaista sopimusta viimeistellään juuri Ranskan, joka toimii Euroopan yhteisön puolesta, ja Monacon ruhtinaskunnan välillä.

Eurokolikoiden tunnusmerkit on kuvattu neuvoston asetuksissa. Niiden lisäksi on tärkeää tunnistaa eurokolikoiden yhteisen puolen ja kansallisten puolten ulkoasu.

Tunnistamista pyritään helpottamaan julkaisemalla eurokolikoiden yhteisen puolen ja kansallisten puolten valokuvat sekä lyhyt kuvaus niiden ulkoasusta.

>PIC FILE= "C_2001373FI.000401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.000501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.000601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.000701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.000801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.000901.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001001.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001101.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001201.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001301.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373FI.001901.TIF">

1. EUROKOLIKOIDEN YHTEINEN PUOLI

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Kolikon arvoa osoittava numero on 1, 2 ja 5 sentin kolikoiden yhteisellä puolella vasemmalla. Numeron oikealla puolella ylhäällä lukee vaakasuoraan allekkain sanat EURO ja CENT. Sana CENT on kirjoitettu suuremmin kirjaimin ja isolla alkukirjaimella. Numeron alapuolella kuusi suoraa viivaa kulkee alavasemmalta yläoikealle. Viivojen päällä on 12 tähteä, yksi juuri ennen kutakin viivan päätepistettä. Oikealla alhaalla viivojen keskiosan peittää maapallo, jonka pinnalla Euroopan unioni on kohokuviona. Reunimmaisen tähden alla oikealla on kaivertajan nimikirjaimet (LL).

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikon arvoa osoittava numero on 10, 20 ja 50 sentin kolikoiden yhteisellä puolella oikealla. Numeron alapuolella lukee vaakasuoraan allekkain sanat EURO ja CENT. Sana CENT on kirjoitettu suuremmin kirjaimin ja isolla alkukirjaimella. Kuusi suoraa viivaa kulkee yhteisen puolen vasemmasta alareunasta vasempaan yläreunaan. Viivojen päällä on 12 tähteä, yksi juuri ennen kutakin viivan päätepistettä. Viivojen keski- ja yläosaa peittää Euroopan unionin kartta, jossa 15 jäsenvaltiota on kuvattu erillisinä. Numeron ja kolikon oikean reunan välissä on kaivertajan nimikirjaimet (LL).

1 EURO - 2 EUROA

Kolikon arvoa osoittava numero on 1 ja 2 euron kolikoiden yhteisellä puolella vasemmalla. Kuusi suoraa viivaa kulkee yhteisen puolen oikeasta alareunasta oikeaan yläreunaan. Viivojen päällä on 12 tähteä, yksi juuri ennen kutakin viivan päätepistettä. Oikealla on Euroopan unionin kartta, johon jäsenvaltioiden väliset rajat on merkitty ohuella viivalla. Kartan oikea puoli peittää viivojen keskiosan. Oikealla kolikon keskiosan poikki lukee vaakasuoraan EURO. Kolikon oikeassa reunassa sanan EURO O-kirjaimen alla on kaivertajan nimikirjaimet (LL).

2. EUROKOLIKOIDEN KANSALLINEN PUOLI - EUROALUE

2.1 BELGIA

KAIKKI KOLIKOT

Kolikoiden keskellä on Belgian kuninkaan Albert II:n profiili, jota reunustaa 12 tähteä. Oikealla on kuninkaan monogrammi ja sen alla vuosiluku.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.2 SAKSA

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on tammenlehvä. Kolikon alaosassa on tammenlehvän vasemmalla puolella kolikon valmistusleima ja oikealla liikkeeseenlaskuvuosi.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on Berliinissä sijaitseva Brandenburgin portti. Portin alapuolella ovat allekkain liikkeeseenlaskuvuosi ja kolikon valmistusleima.

1 EURO - 2 EUROA

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on perinteinen Saksan valtion symboli, kotka. Kotkan alapuolella on keskellä liikkeeseenlaskuvuosi ja oikealla kolikon valmistusleima.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT ja liittovaltion kotkan kuva.

2.3 KREIKKA

1 SENTTI

Ateenalainen kolmisoutu (antiikin ajan alus) 12 tähden ympäröimänä. Aluksen alapuolella on numero 1 ja sana ΛΕΠΤΟ (sentti). Ylhäällä vasemmalla on lyöntivuosi ja sen alapuolella rahapajan merkki.

2 SENTTIÄ

Korvetti (vuoden 1821 vapaussodan aikainen purjelaiva) 12 tähden ympäröimänä. Aluksen alapuolella on numero 2 ja sana ΛΕΠΤΑ (sentti monikossa). Numeron vasemmalla puolella on rahapajan merkki ja ylhäällä oikealla lyöntivuosi.

5 SENTTIÄ

Kolikossa on kuvattuna nykyaikainen säiliöalus 12 tähden ympäröimänä. Aluksen yläpuolella on numero 5 ja sana ΛΕΠΤΑ, jonka alapuolella on lyöntivuosi. Alhaalla vasemmalla on rahapajan merkki.

10 SENTTIÄ

Rigas Velestinlísin rintakuva 12 tähden ympäröimänä. Tähdistä kolme on kaiverrettu rintakuvan alaosan päälle. Rintakuvassa on näiden tähtien yläpuolella puoliympyrän muotoon kaiverrettuna nimi ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (Rigas Feréos). Rintakuvan vasemmalla puolella on lyöntivuosi ja ylhäällä oikealla rahapajan merkki, jonka alapuolella on numero 10 ja sen alapuolella sana ΛΕΠΤΑ.

20 SENTTIÄ

Jannis Kapodistriasin rintakuva 12 tähden ympäröimänä. Tähdistä kaksi, alhaalla keskimmäinen ja sen vasemmalla puolella oleva, on kaiverrettu rintakuvan alaosan päälle. Rintakuvassa on näiden tähtien yläpuolella puoliympyrän muotoon kaiverrettuna nimi Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Rintakuvan vasemmalla puolella ylhäällä on rahapajan merkki ja sen alapuolella lyöntivuosi. Oikealla puolella on numero 20 ja sen alapuolella sana ΛΕΠΤΑ.

50 SENTTIÄ

Eleftherios Venizelosin rintakuva 12 tähden ympäröimänä. Tähdistä kolme, alhaalla keskimmäinen ja kaksi sen oikealla puolella olevaa, on kaiverrettu rintakuvan alaosan päälle. Rintakuvassa on näiden tähtien yläpuolella puoliympyrän muotoon kaiverrettuna nimi ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Rintakuvan vasemmalla puolella on numero 50 ja sen alapuolella sana ΛΕΠΤΑ, jonka alapuolella on lyöntivuosi. Rintakuvan oikealla puolella on rahapajan merkki.

1 EURO

Keskiosassa antiikin Ateenan neljän drakman kolikko, jossa on kuvattuna pöllö (ts. raha rahassa), 12 tähden ympäröimänä. Tähtireunuksessa on lyöntivuosi, jonka alareunan keskimmäinen tähti jakaa kahtia. Ylhäällä antiikin rahan ulkopuolella on rahapajan merkki. Antiikin rahan sisällä on pöllön oikealla puolella numero 1 ja sen alapuolella sana ΕΥΡΩ (euro), jonka viimeinen kirjain on kohokuvana antiikin rahan reunan päällä.

2 EUROA

Keskiosassa on spartalaisessa mosaiikissa kuvatut antiikin mytologian Eurooppa-neito ja Zeus, joka on ottanut härän muodon ryöstääkseen Eurooppa-neidon. Kuva-aihetta ympäröi 12 tähteä. Tähtireunuksessa on lyöntivuosi, jonka alareunan keskimmäinen tähti jakaa kahtia. Ylhäällä vasemmalla lukee puoliympyrän muodossa ΕΥΡΩΠΗ (Eurooppa). Ylhäällä oikealla on rahapajan merkki. Kuvan alapuolella on numero 2, jonka vasen nurkka ulottuu reunukseen, ja sen vieressä sana ΕΥΡΩ.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Helleenien tasavalta).

2.4 ESPANJA

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Kolikoiden keskellä on Santiago de Compostelan katedraali ja vasemmalla lukee ympyrän kehän suuntaisesti alhaalta ylös ESPAÑA. Oikealla on kolikon valmistusleima ja katedraalin tornien välissä kolikon liikkeeseenlaskuvuosi. Kolikoita reunustaa Euroopan unionin 12 tähteä, joista viisi (kello 8:n ja kello 12:n välillä) on upotettu alustaan.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Keskellä on Miguel de Cervantesin muotokuva, jonka vasemmalla puolella on tyylitelty sulkakynä. Siitä vasemmalla lukee ympyrän kehän suuntaisesti CERVANTES. Yläpuolella lukee vaakasuoraan ESPAÑA. Cervantesin muotokuvan alla on kolikon liikkeeseenlaskuvuosi ja sen vasemmalla puolella kolikon valmistusleima. Kolikoita reunustaa Euroopan unionin 12 tähteä, joista neljä (kello 12:n ja kello 3:n välillä) on upotettu alustaan.

1 EURO - 2 EUROA

Kolikoiden keskellä on kuningas Juan Carlos I:n muotokuva, vasemmalla lukee ympyrän kehän suuntaisesti upotettuna alustaan ESPAÑA ja sen alapuolella on kolikon valmistusleima. Kolikkoja kiertävässä reunuksessa on Euroopan unionin 12 tähteä, joista neljä (kello 1:n ja kello 4:n välillä) on upotettu alustaan. Reunuksen alaosassa on kolikon liikkeeseenlaskuvuosi, jonka neljä numeroa tähti jakaa kahteen osaan.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.5 RANSKA

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Ranskan rahapajan kaivertajan Fabienne Courtiaden suunnittelemaa "uutta Mariannea" ympäröi 12 tähteä. Mariannen oikealla puolella on Ranskan tasavallan alkukirjaimet (République française, RF), Ranskan rahapajan tunnukset ja vuosiluku.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikoiden keskellä on Laurent Jorion nykyaikaistama versio kylväjästä, jonka mallina on ollut Oscar Rotyn vuonna 1898 luoma perinteinen kylväjän hahmo. Taustalla on viistosti kulkevia säteitä. Kolikkoja reunustaa 12 tähteä. Vasemmalla on vaakaviivoja ja vuosiluku ja oikealla pystyviivoja ja Ranskan tasavallan alkukirjaimet (RF). Alhaalla on Ranskan rahapajan tunnukset.

1 EURO - 2 EUROA

Joaquim Jimenezin suunnittelemaa puuta ympäröi kuusikulmio, jota kiertävät sanat LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ (vapaus, veljeys, tasa-arvo). Puu työntää juuriaan ja oksiaan kohti kolikkoa reunustavia tähtiä. Puun oksien suojissa on Ranskan tasavallan alkukirjaimet (RF). Reunuksen ristikkäisillä viivoilla on tähtien lisäksi myös ylhäällä Ranskan rahapajan tunnukset ja alhaalla kolikon liikkeeseenlaskuvuosi.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.6 IRLANTI

KAIKKI KOLIKOT

Irlannin eurokolikoissa on harppu, jonka vasemmalla puolella lukee ÉIRE ja oikealla puolella on kolikon liikkeeseenlaskuvuosi. Harppua ympäröi Euroopan unionin lipun 12 tähteä. Harpun muoto on sama kuin Irlannin kolikoissa on ollut aina vuodesta 1928, jolloin kolikoita laskettiin liikkeeseen Irlannissa ensimmäisen kerran.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.7 ITALIA

1 SENTTI

Castel del Monten linna kahdentoista tähden ympäröimänä; yläreunassa vuosiluku 2002, alhaalla keskellä päällekkäin kirjaimet R ja I; vasemmalla alhaalla R-kirjain, alhaalla oikealla päällekkäin suunnittelijan nimikirjaimet ED.

2 SENTTIÄ

Mole Antonellianan torni kahdentoista tähden ympäröimänä; vasemmalla päällekkäin kirjaimet R ja I; oikealla R-kirjain ja vuosiluku 2002, alhaalla päällekkäin suunnittelijan nimikirjaimet LDS.

5 SENTTIÄ

Colosseumin amfiteatteri Roomassa kahdentoista tähden ympäröimänä; ylhäällä vasemmalla R-kirjain; ylhäällä oikealla päällekkäin kirjaimet R ja I; alhaalla vuosiluku 2002 ja suunnittelijan nimikirjaimet ELF.

10 SENTTIÄ

Yksityiskohta Sandro Botticellin teoksesta "Venuksen syntymä" kahdentoista tähden ympäröimänä; vasemmalla päällekkäin kirjaimet R ja I ja vuosiluku 2002; oikealla R-kirjain; alhaalla vasemmalla suunnittelijan nimikirjaimet CM.

20 SENTTIÄ

Umberto Boccionin veistos "Jatkuvuuden muotoja tilassa" kahdentoista tähden ympäröimänä; vasemmalla päällekkäin kirjaimet R ja I; oikealla R-kirjain ja vuosiluku 2002; alhaalla suunnittelijan nimikirjaimet M.A.C.

50 SENTTIÄ

Capitoliumin aukio, jossa on Michelangelon suunnittelema kiveys ja sen keskellä Marcus Aureliuksen ratsastajapatsas kahdentoista tähden ympäröimänä; ylhäällä oikealla päällekkäin kirjaimet R ja I; ylhäällä vasemmalla R-kirjain; alhaalla keskellä vuosiluku 2002, alhaalla oikealla suunnittelijan nimikirjain m.

1 EURO

Leonardo da Vincin piirros ihmisruumiin ihanteellisista mittasuhteista kahdentoista tähden ympäröimänä; ylhäällä päällekkäin kirjaimet R ja I; vasemmalla R-kirjain; oikealla vuosiluku 2002; alhaalla vasemmalla päällekkäin suunnittelijan nimikirjaimet LC.

2 EUROA

Dante Alighierin muotokuva kahdentoista tähden ympäröimänä; vasemmalla päällekkäin kirjaimet R ja I ja vuosiluku 2002; alhaalla vasemmalla R-kirjain; muotokuvan alla suunnittelijan nimikirjaimet M.C.C.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 * vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.8 LUXEMBURG

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Pienten kolikoiden keskellä on klassinen profiili suurherttua Henristä ja kaivertajan nimikirjaimet GC. Muotokuvaa ympäröi ylhäällä 12 tähteä ja alhaalla teksti LËTZEBUERG sekä rahapajan tunnusten välissä vuosiluku 2002.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikoissa on perinteinen ääriviivaprofiili suurherttua Henristä ja kaivertajan nimikirjaimet GC. Muotokuvaa ympäröi vasemmalla LËTZEBUERG ja oikealla 12 tähteä. Vasemmalla, rahapajan tunnusten välissä on vuosiluku 2002.

1 EURO - 2 EUROA

Pystyviiva jakaa kolikon kahteen osaan. Keskustaa ympäröi 12 tähteä ja niiden joukossa alhaalla on kaivertajan nimikirjaimet GC. Keskustassa vasemmalla kolikon kahden tunnuksen välissä on vuosiluku 2002 ja teksti LËTZEBUERG. Oikealla on modernismia edustava graafinen profiili suurherttua Henristä.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.9 ALANKOMAAT

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikoiden keskellä on kuningatar Beatrixin profiili, jonka ympärillä on pisteitä ja 12 tähteä. Kolikoiden reunassa vasemmalta puoliskolta alkavat sanat BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (Beatrix, Alankomaiden kuningatar), joita seuraavat rahapajan tunnus, vuosiluku ja rahapajan mestarin tunnus.

1 EURO - 2 EUROA

Kolikoiden vasemmalla puoliskolla on kuningatar Beatrixin profiili, ja vasenta reunaa kiertää 12 tähteä. Oikealla puoliskolla lukee pystysuoraan oikealta alkaen kolmella rivillä sanat BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. Kolikoiden keskellä ja tekstirivien välissä on pystysuora viiva.

Viivojen väleissä kolikoiden alareunassa on rahapajan mestarin tunnus ja rahapajan tunnus. Vuosiluku on kirjoitettu vaakasuoraan nimen BEATRIX alapuolelle.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Jumala olkoon kanssamme)

2.10 ITÄVALTA

1 SENTTI

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on katkeronkukka. Kukka-aiheen alapuolella esitetään heraldisesti Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen, ja oikealla on liikkeeseenlaskuvuosi. Kukkaa ympäröi teksti EIN EURO CENT.

2 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on alppitähti. Alppitähden varren vasemmalla puolella esitetään heraldisesti Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen, ja tämän yläpuolella on liikkeeseenlaskuvuosi. Kukkaa ympäröi teksti ZWEI EURO CENT.

5 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on alppiesikko. Kukan varren takana esitetään heraldisesti Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen, ja varren oikealla puolella on liikkeeseenlaskuvuosi. Kukkaa ympäröi teksti FÜNF EURO CENT.

10 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on Wienin Pyhän Tapanin katedraalin torni. Kuva-aiheen vasemmalla puolella ilmaistaan arvo 10 EURO CENT. Tekstin alapuolella esitetään heraldisesti Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen. Oikealla on liikkeeseenlaskuvuosi.

20 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on Wienissä sijaitseva Belvederen linna ja sen takorautaportti. Kuva-aiheen alapuolella on luku 20, Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen heraldisesti esitettynä ja liikkeeseenlaskuvuosi. Teksti EURO CENT muodostaa kaaren portin yläpuolelle.

50 SENTTIÄ

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on Wienin nykytaiteen museo, Secession. Teksti 50 EURO CENT sekä liikkeeseenlaskuvuosi ja sen vierellä heraldisesti esitetyt Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen muodostavat kaaren kupolin yläpuolelle.

1 EURO

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on Wolfgang Amadeus Mozartin muotokuva, jossa olkapään korkeudella on Mozartin nimikirjoitus. Vasemmalla on liikkeeseenlaskuvuosi, oikealla ovat allekkain luku 1, sana EURO ja heraldisesti esitetyt Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen.

2 EUROA

Kolikkoa reunustaa 12 tähteä, ja sen kuva-aiheena on vuonna 1905 Nobelin rauhanpalkinnon saaneen itävaltalaisen Bertha von Suttnerin muotokuva. Oikealla on liikkeeseenlaskuvuosi, vasemmalla ovat allekkain luku 2, sana EURO ja heraldisesti esitetyt Itävallan lipun värit punainen-valkoinen-punainen.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: neljä kertaa 2 EURO *** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

2.11 PORTUGALI

KAIKKI KOLIKOT

Kuva-aiheena 2 ja 1 euron sekä 50, 20, 10, 5, 2 ja 1 sentin kolikoissa on kussakin jokin kolmesta Portugalin ensimmäisen kuninkaan Dom Afonso Henriquesin sinetistä. Kolikon reunusta kiertää Euroopan unionin 12 tähteä. Sinetin ympärillä on kunkin tähden kohdalla kuva portugalilaisesta linnasta tai vaakunasta. Sisäkehän yläosassa on sana PORTUGAL ja alaosassa liikkeeseenlaskuvuosi.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: viisi vaakunaa ja seitsemän linnaa tasavälein.

2.12 SUOMI

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kuviona on Suomen vaakunaleijona. Leijonan vasemmalla puolella heti sen vasemman käsivarren alla on vuosiluku. Heti leijonan jalkojen alla olevan miekan kahvan alla puolestaan on kirjain M. Kuvion ympärillä on 12 EU-tähteä.

1 EURO

Kuviona on kaksi suomalaisen maiseman yllä lentävää joutsenta. Kolikon oikeassa laidassa on vuosiluku. Heti maiseman yläpuolella, kolikon vasemmassa laidassa on puolestaan kirjain M. Kuvion ympärillä on 12 EU-tähteä.

2 EUROA

Kuviossa on lakkoja ja lakan kukinto. Vuosiluku on suoraan kukinnon alapuolella, ja kirjain M on kolikon oikeassa laidassa heti kukinnon varren alla. Kuvion ympärillä on 12 EU-tähteä.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: SUOMI FINLAND jonka jälkeen on kolme leijonanpäätä.

3. EUROKOLIKOIDEN KANSALLINEN PUOLI - KOLMANNET VALTIOT

3.1 MONACO

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Kolikon keskiosassa on Monacon ruhtinaiden vaakuna. Yläkehällä lukee MONACO ja alakehällä on vuosiluku, vasemmalla on Pariisin rahapajan leima ja oikealla rahapajan pääsuunnittelijan leima. Reunoilla on 12 tähteä, kuusi vasemmalla ja kuusi oikealla.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Kolikon keskiosassa on ruhtinaan sinetti. Yläkehällä lukee MONACO ja alakehällä on vuosiluku, vasemmalla on Pariisin rahapajan leima ja oikealla rahapajan pääsuunnittelijan leima. Reunoilla on 12 tähteä, kuusi vasemmalla ja kuusi oikealla.

1 EURO

Kolikon keskiosassa on ruhtinas Rainier III:n ja prinssi Albertin kaksoisprofiilikuva oikealta. Yläkehällä lukee MONACO ja alakehällä on vuosiluku, vasemmalla on Pariisin rahapajan leima ja oikealla rahapajan pääsuunnittelijan leima. Reunoilla on 12 tähteä, kuusi vasemmalla ja kuusi oikealla.

2 EUROA

Kolikon keskiosassa ruhtinas Rainier III:n profiilikuva oikealta. Yläkehällä lukee MONACO ja alakehällä on vuosiluku, vasemmalla on Pariisin rahapajan leima ja oikealla rahapajan pääsuunnittelijan leima. Reunoilla on 12 tähteä, kuusi vasemmalla ja kuusi oikealla.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 ** vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

3.2 SAN MARINO

1 SENTTI

Kolmas torni, Montale, vasemmalla vuosiluku 2002 ja R-kirjain, oikealla teksti SAN MARINO ja suunnittelijan nimikirjaimet CH; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

2 SENTTIÄ

Vapauden patsas, vasemmalla teksti SAN MARINO ja suunnittelijan nimikirjaimet CH, oikealla R-kirjain ja vuosiluku 2002; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

5 SENTTIÄ

Ensimmäinen torni, Guaita, ylhäällä vuosiluku 2002, teksti SAN MARINO, R-kirjain ja suunnittelijan nimikirjaimet CH; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

10 SENTTIÄ

Pyhimyksen basilika, ylhäällä teksti SAN MARINO, vuosiluku 2002 ja suunnittelijan nimikirjaimet CH, alhaalla R-kirjain; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

20 SENTTIÄ

San Marinon suojeluspyhimys Guercinon koulukunnan maalauksen mukaan, vasemmalla suunnittelijan nimikirjaimet CH ja teksti SAN MARINO, oikealla vuosiluku 2002 ja R-kirjain; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

50 SENTTIÄ

Kolme tornia (Guaita, Cesta ja Montale), ylhäällä vuosiluku 2002 ja teksti SAN MARINO, suunnittelijan nimikirjaimet CH ja R-kirjain; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

1 EURO

San Marinon tasavallan virallinen tunnus ja ylhäällä vuosiluku 2002 ja R-kirjain, alhaalla teksti SAN MARINO ja suunnittelijan nimikirjaimet CH; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

2 EUROA

San Marinon hallintorakennus Palazzo Pubblico, vasemmalla vuosiluku 2002 ja R-kirjain, oikealla teksti SAN MARINO ja suunnittelijan nimikirjaimet CH; ympärillä Euroopan unionin kaksitoista tähteä. Alhaalla oikealla kaivertajan nimikirjaimet ELF ja lyhenne INC.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 * vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

3.3 VATIKAANI

1 SENTTI - 2 SENTTIÄ - 5 SENTTIÄ

Vatikaanivaltion päämiehen paavi Johannes Paavali II:n vasemmalle katsova rintakuva. Yläreunassa on teksti CITTÀ DEL VATICANO ja alareunassa vuosiluku 2002. Euroopan unionin 12 tähdestä kuusi on vasemmassa ja kuusi oikeassa reunassa. Vuosiluvun yläpuolella on R-kirjain, ja oikealla alhaalta lukien toisen ja neljännen tähden välissä on taiteilijan nimikirjaimet GV ja kaivertajan nimikirjaimet UP.

10 SENTTIÄ - 20 SENTTIÄ - 50 SENTTIÄ

Vatikaanivaltion päämiehen paavi Johannes Paavali II:n vasemmalle katsova rintakuva. Vasemmassa reunassa on teksti CITTÀ DEL VATICANO, alareunassa vuosiluku 2002 ja oikeassa reunassa Euroopan unionin 12 tähteä. Vuosiluvun yläpuolella on R-kirjain, ja alhaalta lukien kolmannen ja viidennen tähden välissä on taiteilijan nimikirjaimet GV ja kaivertajan nimikirjaimet UP.

1 EURO - 2 EUROA

Vatikaanivaltion päämiehen paavi Johannes Paavali II:n vasemmalle katsova rintakuva. Reunuksessa on alhaalla teksti CITTÀ DEL VATICANO ja sen jälkeen vuosiluku 2002 ja ylhäällä Euroopan unionin 12 tähteä. Vuosiluvun yläpuolella on R-kirjain, ja keskiosan oikeassa reunassa on taiteilijan nimikirjaimet GV ja kaivertajan nimikirjaimet UP.

2 euron kolikon syrjän kaiverrus: kuusi kertaa 2 * vuorotellen oikein päin ja ylösalaisin.

(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2) EYVL L 52, 27.2.1999, s. 2.

(3) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) Päätös 1999/96/EY (EYVL L 30, 4.2.1999, s. 31).

(5) Päätös 1999/97/EY (EYVL L 30, 4.2.1999, s. 33).

(6) Päätös 1999/98/EY (EYVL L 30, 4.2.1999, s. 35).

(7) Sopimus valuuttasuhteista Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja San Marinon tasavallan välillä (EYVL C 209, 27.7.2001, s. 1); sopimus valuuttasuhteista Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja Vatikaanivaltion välillä (EYVL C 299, 25.10.2001, s. 1).