51998AC0457

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: - "Ehdotus neuvoston direktiiviksi UNICE:n, CEEP:n ja EAL:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa", ja - "Ehdotus neuvoston direktiiviksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa"

Virallinen lehti nro C 157 , 25/05/1998 s. 0064


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta:

"Ehdotus neuvoston direktiiviksi UNICE:n, CEEP:n ja EAL:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa", ja "Ehdotus neuvoston direktiiviksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa"

(98/C 157/15)

Neuvosto päätti 17. maaliskuuta 1998 perustamissopimuksen 100 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainituista ehdotuksista.

Asian valmistelusta vastasi sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto. Valmistelun aikana talous- ja sosiaalikomitea nimesi Ada Maddocksin yleisesittelijäksi (työjärjestyksen 20 ja 50 artikla).

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. 26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa (maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 52 ääntä puolesta ja 1 vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.

Aiemmin antamassaan lausunnossa, jonka aiheena oli eurooppalaista yritysneuvostoa ja vanhempainlomaa koskevien direktiivien ulottaminen koskemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa (), talous- ja sosiaalikomitea oli valinnut lähestymistavan, jonka kanssa sopusoinnussa se kannattaa Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä uuden perustamissopimuksen sosiaalipoliittisiin määräyksiin. Näin ollen komitea hyväksyy komission kaksi ehdotusta.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Tom JENKINS

() EYVL C 19, 21.1.1998.