41999D0003

Schengenin säännöstö - Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, opastuspisteen vuoden 1999 ennakkotalousarviosta (SCH/Com-ex (99) 3)

Virallinen lehti nro L 239 , 22/09/2000 s. 0453 - 0453


TOIMEENPANEVAN KOMITEAN PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999,

opastuspisteen vuoden 1999 ennakkotalousarviosta

(SCH/Com-ex (99) 3)

TOIMEENPANEVA KOMITEA, joka

ottaa huomioon Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 132 artiklan,

ottaa huomioon kyseisen yleissopimuksen 119 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1. Opastuspisteen vuoden 1999 ennakkotalousarvioksi vahvistetaan 1880000 Belgian frangia.

2. Sopimuspuolten osuudet lasketaan Schengenin yleissopimuksen 119 artiklan mukaisen jakoperusteen sekä toimeenpanevan komitean 7 päivänä lokakuuta 1997 tekemän päätöksen (asiak. SCH/Com-ex (97) 18) mukaisesti.

3. Benelux-talousliitto, joka on tämän sopimuksen osapuoli, valtuutetaan tällä päätöksellä perimään maksuosuudet sopimuspuolilta.

Luxemburgissa 28 päivänä huhtikuuta 1999.

Puheenjohtaja

C. H. Schapper