24.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/102


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2022/1860, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2022, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamiseksi ilmoitettavia tietoja koskevien vaatimusten ja muotojen, ilmoitusten antamistiheyden sekä ilmoittamista koskevien menetelmien ja järjestelyjen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 262, 7. lokakuuta 2022 )

Sivulla 71, 4 artiklan 1 kohdassa:

on:

”2–14 kohdan mukaisesti”

pitää olla:

”2–13 kohdan mukaisesti”