23.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/662,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021,

niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 18 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmailutoiminta sisältyy unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään, jäljempänä ’EU:n päästökauppajärjestelmä’.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 748/2009 (2) vahvistetaan luettelo ilma-alusten käyttäjistä, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

(3)

Luettelon tarkoituksena on keventää ilma-alusten käyttäjien hallinnollista taakkaa antamalla tietoa siitä, mikä jäsenvaltio hallinnoi kutakin ilma-aluksen käyttäjää.

(4)

Ilma-aluksen käyttäjän kuuluminen unionin päästökauppajärjestelmään riippuu direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun ilmailutoiminnan harjoittamisesta eikä siitä, mainitaanko ilma-aluksen käyttäjä komission mainitun direktiivin 18 a artiklan 3 kohdan perusteella vahvistamassa luettelossa.

(5)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevassa sopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päätyttyä Yhdistynyt kuningaskunta on lakannut toimimasta hallinnoivana jäsenvaltiona EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien ilma-alusten käyttäjien osalta.

(6)

Ilma-alusten käyttäjien luetteloon tehdyt muutokset perustuvat Eurocontrolilta saatuihin tuoreimpiin tietoihin.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 748/2009 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 748/2009 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 748/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta (EYVL L 219, 22.8.2009, s. 1).


LIITE

BELGIA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

1905

3M COMPANY

YHDYSVALLAT

38484

AEROTRANSCARGO

MOLDOVAN TASAVALTA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

YHDYSVALLAT

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

VENÄJÄN FEDERAATIO

123

Abelag Aviation NV

BELGIA

38941

BMI REGIONAL LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

f200001

British Midland Regional Limited

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTI

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

ALANKOMAAT

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) SA.

BELGIA

7526

CIGNA Corporation

YHDYSVALLAT

f11336

CORPORATE WINGS LLC

YHDYSVALLAT

32909

CRESAIR

YHDYSVALLAT

32432

EGYPTIAIR CARGO

EGYPTI

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

YHDYSVALLAT

32486

FAYARD ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

YHDYSVALLAT

13457

Flying Partners CVBA

BELGIA

29427

Flying Service NV.

BELGIA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIA

f12983

GREEN DIESEL LLC

YHDYSVALLAT

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KIINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

SVEITSI

9542

INTL PAPER CY

YHDYSVALLAT

24997

JET AIRWAYS INDIA

INTIA

27709

KALITTA AIR

YHDYSVALLAT

28087

LAS VEGAS CHARTER

YHDYSVALLAT

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIA

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

31207

N604FJ LLC

YHDYSVALLAT

f11462

N907WS AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

20472

NCC SERVICES

YHDYSVALLAT

26688

NEWELL RUBBERMAID

YHDYSVALLAT

f10341

OfficeMax Inc

YHDYSVALLAT

31660

RIPPLEWOOD AVTN

YHDYSVALLAT

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIA

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

39079

SOLARIUS AVIATION

YHDYSVALLAT

35334

SONOCO PRODUCTS CO

YHDYSVALLAT

26784

SOUTHERN AIR

YHDYSVALLAT

38995

STANLEY BLACK&DECKER

YHDYSVALLAT

27769

Sea Air

BELGIA

f10971

THOMAS William H.

YHDYSVALLAT

36184

TNT EXPRESS (UK)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

YHDYSVALLAT

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

YHDYSVALLAT

8962

VALERO SERVICES, INC

YHDYSVALLAT

13603

VF CORP

YHDYSVALLAT

36269

VF INTERNATIONAL

SVEITSI

37064

VIPER CLASSICS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

40760

WESTERN GLOBAL

YHDYSVALLAT

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

YHDYSVALLAT

25432

Wal-Mart Stores

YHDYSVALLAT

37549

YILTAS GROUP

TURKKI

BULGARIA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

33329

AERO POWER LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27698

AEROVISTA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26520

AIR LIBYA 2

LIBYA

39180

ALK JSC

BULGARIA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIA

34563

ASIA AIRWAYS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

24508

BALTIC AIRLINES UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

28445

BH AIR

BULGARIA

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIA

44279

FLY2SKY OOD

BULGARIA

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

BULGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

VENÄJÄN FEDERAATIO

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

1703

LEARJET

YHDYSVALLAT

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULGARIA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

YHDYSVALLAT

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

37987

YAK AIR

GEORGIA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

TŠEKKI

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

30560

ABS JETS INC.

TŠEKKI

7824

ACL SLOVACKY

TŠEKKI

35387

ACS SA

ESPANJA

f11874

AEG Air A.V.V.

ALANKOMAAT

16895

AERO VODOCHODY

TŠEKKI

f11813

AERSALE INC

YHDYSVALLAT

29735

AIR ARABIA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

38060

AIR NAVIGATION LK

TŠEKKI

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TŠEKKI

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

YHDYSVALLAT

31433

ALANDIA AIR AB

SUOMI

30203

ATMA AIRLINES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34057

AVTN SPECIALTIES

YHDYSVALLAT

35333

AXIS AVIATION GROUP

YHDYSVALLAT

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TŠEKKI

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KYPROS

859

CZECH AIRLINES

TŠEKKI

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TŠEKKI

33327

EARTH ONE LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

YHDYSVALLAT

35214

FLYDUBAI

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

YHDYSVALLAT

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYA

36746

HOLIDAY CZECH

TŠEKKI

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREAN TASAVALTA

32231

ILIN AIRCOMPANY

VENÄJÄN FEDERAATIO

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KYPROS

27908

JOB AIR SRO

TŠEKKI

39009

JUMP TANDEM

TŠEKKI

30825

LETS FLY SRO

TŠEKKI

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIA

24616

LR AIRLINES

TŠEKKI

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

YHDYSVALLAT

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TŠEKKI

30743

NORSE AIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

29976

NOVA CHEMICALS

YHDYSVALLAT

35361

OKAY HOLDING AS

TŠEKKI

24121

PETROPAVLOVSK AIR

VENÄJÄN FEDERAATIO

44173

PLORISTA LIMITED

KYPROS

f13500

Prime Aviation

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

KYPROS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

YHDYSVALLAT

f10379

Red.Com

YHDYSVALLAT

f10894

SCB Falcon, LLC

YHDYSVALLAT

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIA

27292

SKY GEORGIA

GEORGIA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TŠEKKI

24903

SMARTWINGS A.S.

TŠEKKI

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

13702

STEVENS EXPRESS

YHDYSVALLAT

f13143

Timber LLC

YHDYSVALLAT

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

YHDYSVALLAT

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINA

TANSKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

35753

A/S MAERSK AVIATION

TANSKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

TANSKA

3456

AIR ALSIE

TANSKA

22466

AIR GREENLAND

TANSKA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

TANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

TANSKA

36122

AVIATION HOLDINGS

YHDYSVALLAT

39508

BGR I/S

TANSKA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIA

18736

BRUEL, N

TANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

YHDYSVALLAT

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

RANSKA

4018

Campbell Sales Company

YHDYSVALLAT

34630

DIRECT AVIATION MNGT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

TANSKA

366

Danish Air Transport A/S

TANSKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

YHDYSVALLAT

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

TANSKA

35478

FIRST GREENWICH

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10218

GCTPA, LLC

YHDYSVALLAT

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

TANSKA

37052

GENCHART B.V.

ALANKOMAAT

32364

GLOBAL TRANSERVICE

YHDYSVALLAT

32595

GRAAKJAER A/S

TANSKA

46487

GREAT DANE AIRLINES

TANSKA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIA

36297

JET FLEET INTL

YHDYSVALLAT

47549

JETTIME A/S

TANSKA

34892

JJO Invest ApS

TANSKA

33518

KIRKBI INVEST

TANSKA

31243

KIRKBI TRADING

TANSKA

f11022

LAKE CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSIN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

1090

MIL DENMARK

TANSKA

38155

MOENS, G

ALANKOMAAT

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

YHDYSVALLAT

9914

NILAN A/S

TANSKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

TANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

f14391

Oaktree Capital Management

YHDYSVALLAT

33803

PARTNERSELSKABET

TANSKA

23090

PHARMA NORD

TANSKA

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

TANSKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

SAKSA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROMANIA

9918

STAR AIR

TANSKA

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

TANSKA

46967

SUNCLASS AIRLINES

TANSKA

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

38112

VINCENT AVIATION LTD

UUSI-SEELANTI

32655

VIP PARTNERFLY

TANSKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

TANSKA

SAKSA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

31485

328 SUPPORT SERVICES

SAKSA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

SAKSA

34963

ACG AIR CARGO

SAKSA

17942

ACH HAMBURG

SAKSA

24933

ADVANCE AIR LFG

SAKSA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

SAKSA

32334

AEROFLOT CARGO

VENÄJÄN FEDERAATIO

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDI-ARABIA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

SAKSA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

SAKSA

27692

AHSEL HAVA

TURKKI

36719

AIR 1 AVIATION

YHDYSVALLAT

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

SAKSA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

SAKSA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTI

29576

AIR ARMENIA

ARMENIA

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KIINA

36986

AIR FINKENWERDER

SAKSA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

SAKSA

32268

AIR HAMBURG

SAKSA

237

AIR INDIA

INTIA

22378

AIR KUBAN

VENÄJÄN FEDERAATIO

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

UUSI-SEELANTI

17595

AIR SERVICE BERLIN

SAKSA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

YHDYSVALLAT

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG

SAKSA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

SAKSA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

YHDYSVALLAT

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

ETELÄ-AFRIKKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

SAKSA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

YHDYSVALLAT

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVEITSI

37424

AIRCRAFT PARTNER

SAKSA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TŠEKKI

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVALTA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INTIA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPIINIT

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIA

30361

AL HOKAIR

SVEITSI

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

ITÄVALTA

38135

ALSCO

YHDYSVALLAT

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLANTI

32684

AMJET AVIATION

YHDYSVALLAT

4944

ANHEUSER BUSCH

YHDYSVALLAT

25743

ANSCHUTZ

YHDYSVALLAT

31290

AOP AIR OPERATING

SVEITSI

34337

API HOLDING

SAKSA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

SAKSA

38283

ARIRANG IOM AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTI

38398

ASG AVIATION

SAKSA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAKSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KIINA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

SAKSA

40316

ATA CONCEPT GMBH

SVEITSI

30698

ATG SWISS FIRST

SVEITSI

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

SAKSA

29122

AURON LTD

BERMUDA

31787

AV8JET

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INTIA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

YHDYSVALLAT

31551

AVIATION CAP GRP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35968

AVIATION INVESTMENT

SAKSA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

YHDYSVALLAT

44626

AZURAIR GMBH

SAKSA

f10001

Academy of Art University

YHDYSVALLAT

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

SAKSA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKO

156

Aeroflot - Russian Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

35126

Aerologic GmbH

SAKSA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

SAKSA

28844

Air Astana JSC

KAZAKSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

SAKSA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KIINA

786

Air China Limited

KIINA

1562

Air Serbia

SERBIA

22317

Air-Service GmbH

SAKSA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

SAKSA

8901

Archer Daniels Midland Company

YHDYSVALLAT

19480

Asiana Airlines

KOREAN TASAVALTA

20979

Atlas Air, Inc.

YHDYSVALLAT

27868

Atlasjet Airlines

TURKKI

31878

B&D AVIATION

YHDYSVALLAT

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

YHDYSVALLAT

30586

BALL CORP

YHDYSVALLAT

46216

BAMBOO AIRWAYS

VIETNAM

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

509

BASF SE

SAKSA

29137

BATAVIA AIR

INDONESIA

35233

BAVARIA INTERNATION

SAKSA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

SAKSA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

SAKSA

38554

BERATEX GROUP LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

32764

BHARAT FORGE

INTIA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

SAKSA

3166

BLACK & DECKER

YHDYSVALLAT

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

YHDYSVALLAT

28042

BLUE SKY GROUP

YHDYSVALLAT

37860

BLUEJETS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14658

BMW AG

SAKSA

38111

BOEKHOORN M&A

ALANKOMAAT

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

YHDYSVALLAT

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKKI

37261

BOSTON POST LEASING

YHDYSVALLAT

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVEITSI

680

BURDA REISEFLUG

SAKSA

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

SAKSA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

SAKSA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

YHDYSVALLAT

f13674

Blackhorse, LLC.

YHDYSVALLAT

23956

Blue Sky Airservice GmbH

SAKSA

29389

Bombardier PreOwned

YHDYSVALLAT

31614

Bombardier Transportation GmbH

SAKSA

37196

Bournemouth Handling Ltd

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34852

BremenFly

SAKSA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

SAKSA

32874

Business Jet Ltd

UUSI-SEELANTI

19823

CA "Air Moldova" IS

MOLDOVAN TASAVALTA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ETELÄ-AFRIKKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

YHDYSVALLAT

46300

CARGOLOGIC GERMANY

SAKSA

43019

CARGOLOGICAIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KIINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPIINIT

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KIINA

28178

CIRRUS AVIATION

SAKSA

36157

CLUB SAAB 340

SVEITSI

4782

COMFORT AIR

SAKSA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKO

46951

CONDOR FLUGDIENST GMBH

SAKSA

33189

CONTINENT AIRLINE UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

31333

CORP JET SVCS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34548

CORPORATE JET REALI.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

39156

CSM MINING SUPPLIES

ETELÄ-AFRIKKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PUOLA

39700

CVS/Caremark Corporation

YHDYSVALLAT

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

SVEITSI

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

SAKSA

f10709

Colgan Air Services

YHDYSVALLAT

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

YHDYSVALLAT

f10778

Computer Sciences Corporation

YHDYSVALLAT

824

Condor Flugdienst GmbH

SAKSA

43597

D-CEMS FLUG GMBH

SAKSA

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAINA

34179

DAO AVIATION

TANSKA

967

DAS DIRECT AIR

SAKSA

28800

DATELINE OVERSEAS

KYPROS

30651

DAUAIR

SAKSA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

SAKSA

26466

DC Aviation GmbH

SAKSA

f10558

DCS Management Services

YHDYSVALLAT

30996

DEERE & COMPANY

YHDYSVALLAT

38547

DEKALB FARMERS MARK.

YHDYSVALLAT

37580

DERMAPHARM

SAKSA

f10774

DFZ, LLC

YHDYSVALLAT

f10589

DH Flugcharter GmbH

SAKSA

35715

DHL Air Ltd.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25139

DIETZ AG

SAKSA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

SAKSA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

SAKSA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

SAKSA

37798

DO-TEC GMBH

SAKSA

27181

DONAVIA JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

35451

DORNIER NO LIMITS

SAKSA

28795

DULCO HANDEL GMBH

SAKSA

968

DUSSMANN P

YHDYSVALLAT

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ALANKOMAAT

4484

Delta Air Lines, Inc.

YHDYSVALLAT

8980

Delta Technical Services Ltd

SAKSA

1776

Deutsche Lufthansa AG

SAKSA

2044

Dr. August Oetker KG

SAKSA

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

YHDYSVALLAT

34736

EAST UNION

VENÄJÄN FEDERAATIO

36121

EAT LEIPZIG GMBH

SAKSA

34657

EEA GMBH

SAKSA

29883

EFB AVIATION

YHDYSVALLAT

996

EGYPTAIR

EGYPTI

31615

EICHSFELD AIR GMBH

SAKSA

9807

EMIRATES INTL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35749

EON AVIATION

INTIA

31041

EPC HOLDINGS 644

YHDYSVALLAT

36507

ERSTE ASSET INVEST.

SAKSA

19629

ESCHMANN H D

SAKSA

29929

ETIHAD AIRWAYS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34011

EURO AIR CHARTER

SAKSA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

SAKSA

2034

EUROWINGS GMBH

SAKSA

3639

EVERGREEN AIRLINES

YHDYSVALLAT

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

YHDYSVALLAT

12213

Emil Capital Partners, LLC

YHDYSVALLAT

f10180

Epps Air Service, Inc.

YHDYSVALLAT

22523

FAA

YHDYSVALLAT

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

SAKSA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

RANSKA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SAKSA

33077

FAS GMBH

SAKSA

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDA

35937

FINKCAS

SAKSA

27700

FIRST DATA CORP

YHDYSVALLAT

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALESIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

SAKSA

6705

FLM AVIATION

SAKSA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

SAKSA

42260

FLYEGYPT

EGYPTI

38804

FLYING TECHNOLOGY

VENÄJÄN FEDERAATIO

26843

FMG-FLUGSCHULE

SAKSA

11369

FORD EUROPE LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1595

FRENZEL G

SAKSA

4232

FRONTIER AIRLINES

YHDYSVALLAT

38973

FUENFTE XR-GMBH

SAKSA

14557

Firma Steiner-Film

SAKSA

f10193

Five Star Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

36945

Flights Holdings Limited

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

SAKSA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

SAKSA

25111

G-92 KFT

UNKARI

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

SAKSA

33821

GE CAPITAL B.V.

ALANKOMAAT

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVEITSI

25027

GEKO TRADE

SAKSA

3349

GENERAL MOTORS

YHDYSVALLAT

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

SAKSA

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

SAKSA

38591

GERMANIA EXPRESS

SAKSA

35803

GHASSAN AHMED AL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34848

GLOBAL A/C CONSULT

YHDYSVALLAT

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIA

23743

GOMEL AIRLINES

VALKO-VENÄJÄ

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVALTA

38832

GREENWAY JETS

YHDYSVALLAT

2395

GROB AIRCRAFT AG

SAKSA

32172

GULF JET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

SAKSA

28944

Germanwings GmbH

SAKSA

34841

Gibbs International, Inc.

YHDYSVALLAT

38737

Green Bay Packaging Inc.

YHDYSVALLAT

315

Gruss & Company

YHDYSVALLAT

f10984

Guitar Center, Inc.

YHDYSVALLAT

37030

HAMBURG AIRWAYS

SAKSA

26105

HANSGROHE SE

SAKSA

32580

HASLBERGER FINANZ.

SAKSA

33302

HAVERFORD SUISSE

SVEITSI

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

YHDYSVALLAT

31519

HAWKER HUNTER AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25435

HBK HOLDING COMPANY

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

SAKSA

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

SAKSA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKKI

28618

Haworth Transport

YHDYSVALLAT

32953

HeidelbergCement AG

SAKSA

f11187

Herc Management Services LLC

YHDYSVALLAT

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

SAKSA

f10240

Hess Corporation

YHDYSVALLAT

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

YHDYSVALLAT

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

YHDYSVALLAT

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

YHDYSVALLAT

35785

IFM Traviation GmbH

SAKSA

39551

IKAR LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

25785

ILYUSHIN AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

1528

IRANAIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

SAKSA

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPORE

24664

Intermap Technologies

YHDYSVALLAT

35760

JEJU AIR

KOREAN TASAVALTA

39559

JESWALT INTL

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

11307

JET EXECUTIVE INT.

SAKSA

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

21727

JET LINK

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

SAKSA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVEITSI

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

YHDYSVALLAT

21462

JOHNSON CONTROLS

YHDYSVALLAT

36272

JORDAN INTNL

KIINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KIINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TŠEKKI

21723

Joint Stock Company Ural airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

37720

K5-AVIATION GMBH

SAKSA

1610

KARMANN GMBH

SAKSA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAKSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERBIA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREAN TASAVALTA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

VENÄJÄN FEDERAATIO

33039

KUBASE AVIATION

INTIA

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUWAIT

23758

Kimberly-Clark Corporation

YHDYSVALLAT

25800

Knauf Astra Ltd.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32568

Kompass GmbH & Co. KG

SAKSA

4335

Kraft Foods Global Inc.

YHDYSVALLAT

36476

LANARA LTD

KAZAKSTAN, KIRGISIA

44176

LANBOWAN LIMITED

SVEITSI

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

SAKSA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

SAKSA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

SAKSA

28576

LIBRA TRAVEL

SVEITSI

42192

LIEBHERR AVIATION

SAKSA

f12832

LINCARE LEASING LLC

YHDYSVALLAT

32192

LONDON CORPORATE JET

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

SAKSA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

SAKSA

45016

LYNXJET

ISRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

YHDYSVALLAT

15456

Luftfahrt-Bundesamt

SAKSA

3857

Lufthansa Cargo AG

SAKSA

27838

Lufthansa Technik AG

SAKSA

f13551

M-BJEP Ltd.

MANSAARI

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

YHDYSVALLAT

21072

MAHAN AIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVALTA

12521

MARXER ANLAGEN

SAKSA

36372

MAT AIRWAYS

POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVALTA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKKI

31538

MERLIN AVIATION

SVEITSI

444

MHS Aviation GmbH

SAKSA

9082

MIDWEST AVIATION NE

YHDYSVALLAT

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

VENÄJÄN FEDERAATIO

37975

MILLENNIUM AVIATION

ITÄVALTA

37426

MINERALOGY PTY LTD.

YHDYSVALLAT

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

28438

MLW AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKKI

3057

MOELLERS MASCHINEN

SAKSA

36267

MONACO SPORTS MNGMT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28473

MOONSTAR AVIATION

TURKKI

31348

MORGAN STANLEY MGMT

YHDYSVALLAT

27187

MW AVIATION GMBH

SAKSA

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIA

38209

MZ TRANSPORTATION

SAKSA

f13119

Mariner Air LLC

YHDYSVALLAT

38512

Microstrategy Services Corporation

YHDYSVALLAT

f13307

Miklos Services Corp.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

YHDYSVALLAT

f12724

N250RG LLC

YHDYSVALLAT

26118

NASA AMES CENTER

YHDYSVALLAT

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

SAKSA

38835

NEBULA III LTD UAE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

SAKSA

15551

NEW YORKER GROUP

SAKSA

24661

NORTH AMERICAN JET

YHDYSVALLAT

29267

NOVELLUS SYSTEMS

YHDYSVALLAT

31791

NOVESPACE

RANSKA

35125

Nasser Ltd.

CAYMANSAARET

f13922

Newlead Limited

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12218

Nike, Inc.

YHDYSVALLAT

567

OBO JET-CHARTER GMBH

SAKSA

33138

OCA INTERNATIONAL

SAKSA

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

TŠEKKI

17692

ONUR AIR

TURKKI

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

VENÄJÄN FEDERAATIO

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

ALANKOMAAT

8236

OWENS CORNING CORPORATION

YHDYSVALLAT

25059

Omni Air International

YHDYSVALLAT

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

VENÄJÄN FEDERAATIO

3343

P&P PROMOTION

SAKSA

47427

PAD AVIATION SERVICE GMBH

SAKSA

852

PARAGON RANCH

YHDYSVALLAT

36875

PATRONUS AVIATION

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SVEITSI

34044

PD AIR OPERATION LTD

SAKSA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKKI

22294

PENSKE JET, INC.

YHDYSVALLAT

19475

PETERS GMBH

SAKSA

37609

PETROPAVLOVSK MC

VENÄJÄN FEDERAATIO

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

YHDYSVALLAT

5225

PHOENIX AIR GMBH

SAKSA

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

22309

POLET

VENÄJÄN FEDERAATIO

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

YHDYSVALLAT

37040

PREISS-DAIMLER

SAKSA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

SAKSA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12196

PRIVATE WINGS

SAKSA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

SAKSA

3751

PROCTER&GAMBLE

YHDYSVALLAT

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

SAKSA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRLANTI

775

Pentastar Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIA

21912

QATAR AIRWAYS

QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

SAKSA

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIA

30124

RAE - REGIONAL AIR

SAKSA

32083

RAY ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

30485

RC AVIATION LLP

YHDYSVALLAT

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

SAKSA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKKI

5547

RJR WINSTON SALEM

YHDYSVALLAT

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

SAKSA

29599

ROYAL JET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32723

RSG RENTAL SERVICES

SAKSA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

SAKSA

37464

RUAG SCHWEIZ AG

SVEITSI

36233

RUIZ, L

MEKSIKO

38246

RUSAERO

VENÄJÄN FEDERAATIO

9200

RYAN INTL AIRLINES

YHDYSVALLAT

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

YHDYSVALLAT

29352

Rentair UK Ltd

SAKSA

27446

Rhema Bible Church

YHDYSVALLAT

606

Robert Bosch GmbH

SAKSA

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEI DARUSSALAM

44121

S ESWATINI

SWAZIMAA (ESWATINI)

f10788

SAP America Inc.

YHDYSVALLAT

18991

SAP SE

SAKSA

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

SAKSA

5031

SCHWARZMUELLER

ITÄVALTA

30971

SEARAY BD100

ETELÄ-AFRIKKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

YHDYSVALLAT

46854

SF AIRLINES CO., LTD

KIINA

31846

SG FINANS A/S NORGE

RUOTSI

27571

SHANGHAI AIRLINES

KIINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKKI

38681

SILK WAY WEST

AZERBAIDŽAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

LIBYA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKO

7867

SIXT

SAKSA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

SVEITSI

37940

SKY SWALLOWS LTD.

VENÄJÄN FEDERAATIO

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

YHDYSVALLAT

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

SAKSA

43591

SMALL PLANET

SAKSA

45991

SMALL PLANET (2)

SAKSA

42622

SMART JET AVIATION

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

32544

SMS Aviation GmbH

SAKSA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

ETELÄ-AFRIKKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

36224

SPECTRA ENERGY

YHDYSVALLAT

26725

SPIRIT AIRLINES 2

YHDYSVALLAT

28904

SPX FLOW

YHDYSVALLAT

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INTIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KYPROS

32446

STAR AVIATION SRVCS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

29368

STAR AVIATION UG

SAKSA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

SAKSA

47807

SUNDAIR GMBH

SAKSA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

SAKSA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVEITSI

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVEITSI

f12122

Safeway, Inc.

YHDYSVALLAT

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREAN TASAVALTA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKO

21734

Siberia Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

f12005

Spiral, Inc.

YHDYSVALLAT

29841

Spirit of Spices GmbH

SAKSA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKKI

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

SAKSA

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREAN TASAVALTA

8360

TACA

EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

VENÄJÄN FEDERAATIO

32576

TB INVEST GROUP

TŠEKKI

31566

TEAM AVIATION

SAKSA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ITÄVALTA

36210

TESLA AIR

SVEITSI

42391

TEXTRON AVIATION

YHDYSVALLAT

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

YHDYSVALLAT

21908

TOKOPH D P

ETELÄ-AFRIKKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

33923

TREK-AIR B.V.

ALANKOMAAT

37070

TREVO AVIATION LTD

SAKSA

1389

TUIfly GmbH

SAKSA

33495

TURBOJET KFT

UNKARI

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKKI

7971

TW AIR

BERMUDA

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAIMAA

f10445

Thomas H. Lee Partners

YHDYSVALLAT

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

SAKSA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDA

2758

Turkish Airlines THY

TURKKI

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRALIA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

46440

UR AIRLINES

IRAK

4692

US Airways, Inc.

YHDYSVALLAT

29839

USA 3000 AIRLINES

YHDYSVALLAT

34914

USA JET AIRLINES 3

YHDYSVALLAT

43007

USAA

YHDYSVALLAT

26886

UTair Aviation, jsc

VENÄJÄN FEDERAATIO

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

YHDYSVALLAT

8960

United Parcel Service Co

YHDYSVALLAT

35921

United Therapeutics

YHDYSVALLAT

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

YHDYSVALLAT

5198

VHM SCHUL & CHARTER

SAKSA

31758

VIVAT TRUST LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

2840

VOLKSWAGEN AG

SAKSA

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

SAKSA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILIA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SVEITSI

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

30637

Vale S/A

BRASILIA

46913

Vecellio Management Service

YHDYSVALLAT

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

SAKSA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

SAKSA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

SAKSA

35535

WELLS FARGO BANK (2)

YHDYSVALLAT

34391

WHS CONSULTING AG

SVEITSI

10834

WIKING HELIKOPTER

SAKSA

33317

WINAIR AUSTRIA

ITÄVALTA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

SAKSA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

SAKSA

2930

WORLD AIRWAYS

YHDYSVALLAT

30605

Wheels Aviation Ltd.

SAKSA

27514

Wirtgen BgmbH

SAKSA

32609

XIAMEN AVIATION AVV

VENÄJÄN FEDERAATIO

31769

XL Airways Germany GmbH

SAKSA

36920

XR-GMBH

SAKSA

32403

XRS Holdings, LLC

YHDYSVALLAT

34976

YH AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SVEITSI

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIA

38977

ZWEITE XR-GMBH

SAKSA

5960

Zeman FTL

SAKSA

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

YHDYSVALLAT

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

SAKSA

VIRO

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

34613

ABELIA TRADING LTD

KYPROS

38113

FL TECHNICS AB

LIETTUA

22574

MIL JAPAN

JAPANI

10937

MIL RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

1117

MIL SWITZERLAND

SVEITSI

35109

NORTH WIND AIRLINES

VIRO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

VIRO

30036

ULS Airlines Cargo

TURKKI

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE

IRLANTI

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

34931

Blue Nightingale Trading

ETELÄ-AFRIKKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

YHDYSVALLAT

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

YHDYSVALLAT

27976

ABCO Aviation Incorporated

YHDYSVALLAT

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLANTI

31510

ACP JETS

YHDYSVALLAT

f11447

ADC AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f10775

ADP Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

132

AER LINGUS

IRLANTI

29293

AERO TIMBER PARTNERS

YHDYSVALLAT

23714

AERO TOY STORE LLC

YHDYSVALLAT

28752

AEROMANAGMENT GROUP

YHDYSVALLAT

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLANTI

32813

AIR BLESSING

YHDYSVALLAT

7057

AIR SHAMROCK

YHDYSVALLAT

32218

AIR TAHOMA

YHDYSVALLAT

28432

AIR TREK

YHDYSVALLAT

33141

AIRTIME LLC

YHDYSVALLAT

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

YHDYSVALLAT

f12838

ALEDO SUB LLC

YHDYSVALLAT

26140

ALLTECH

YHDYSVALLAT

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

YHDYSVALLAT

f12957

AMC 50 LLC

YHDYSVALLAT

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

YHDYSVALLAT

27173

APACHE CORP

YHDYSVALLAT

38618

AR INVESTMENTS LLC.

YHDYSVALLAT

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

YHDYSVALLAT

34018

ARKIVA LTD.

IRLANTI

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLANTI

29280

ASTOR STREET ASSET

YHDYSVALLAT

35166

AT&T Management Services, L.P.

YHDYSVALLAT

33136

ATLANTIC AV KTEB

YHDYSVALLAT

33008

AVIA PARTNER DENMARK

TANSKA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

VENÄJÄN FEDERAATIO

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRLANTI

f11798

AVION SALES LLC

YHDYSVALLAT

27087

AVIONETA

YHDYSVALLAT

29670

Aero Ways Inc

YHDYSVALLAT

f10007

Air Reese, LLC

YHDYSVALLAT

f10765

Alaska Eastern Partners

YHDYSVALLAT

36324

Altis

IRLANTI

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

YHDYSVALLAT

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

YHDYSVALLAT

26369

B&G LEASING

YHDYSVALLAT

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

YHDYSVALLAT

1537

BAXTER HEALTH CARE

YHDYSVALLAT

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLANTI

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

YHDYSVALLAT

25114

BECKER GROUP

YHDYSVALLAT

6890

BECTON DICKINSON

YHDYSVALLAT

32660

BEDEK AVIATION

ISRAEL

38915

BEL AIR LLC

YHDYSVALLAT

36482

BGST LLC

YHDYSVALLAT

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

YHDYSVALLAT

f12964

BLATTI AVIATION INC

YHDYSVALLAT

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

YHDYSVALLAT

f11410

BORG HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

31975

BOULDER US

YHDYSVALLAT

32952

BPG PROPERTIES

YHDYSVALLAT

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAIMAA

f12103

Benson Football, LLC

YHDYSVALLAT

35372

Bindley Capital Partners

YHDYSVALLAT

f12682

Bombardier New Aircraft

YHDYSVALLAT

36888

Boston Scientific Corp

YHDYSVALLAT

f11899

C C Media Holdings Inc

YHDYSVALLAT

35160

C. Dot Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

36790

C2C AIR CHARTERS

YHDYSVALLAT

37117

CA, Inc.

YHDYSVALLAT

32717

CAMERON HENKIND

YHDYSVALLAT

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

YHDYSVALLAT

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

YHDYSVALLAT

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRLANTI

34153

CAYLEY AVIATION

SVEITSI

30896

CCA AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

YHDYSVALLAT

36333

CELLO AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29250

CENTURION AVTN SRVCS

YHDYSVALLAT

36860

CESSNA FINANCE CORP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11418

CESSNA FINANCE CORP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

YHDYSVALLAT

5078

CINTAS

YHDYSVALLAT

37889

CIRRUS AVIATION (US)

YHDYSVALLAT

21455

CITYJET

IRLANTI

36082

CMC GROUP INC.

YHDYSVALLAT

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

YHDYSVALLAT

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

YHDYSVALLAT

33877

CORACLE AVIATION

SVEITSI

19036

CORPORATE JETS PA

YHDYSVALLAT

9248

CRANE COMPANY

YHDYSVALLAT

28444

CROSS AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

YHDYSVALLAT

f13609

Center for Disease Detection LLC

YHDYSVALLAT

3769

Chevron U.S.A.Inc.

YHDYSVALLAT

f12458

Codale Electric Supply Inc.

YHDYSVALLAT

f11882

Colson & Colson General Contractor

YHDYSVALLAT

f13788

Constellation Productions

YHDYSVALLAT

30753

Covidien

YHDYSVALLAT

f10987

Cozzens and Cudahy Air

YHDYSVALLAT

f10650

DARBY HOLDINGS

YHDYSVALLAT

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

YHDYSVALLAT

31690

DELTA JET USA

YHDYSVALLAT

24235

DENISTON ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

35507

DIAMOND AIR CHARTER

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30715

DMB Aviation

YHDYSVALLAT

35370

DOMINOS PIZZA (2)

YHDYSVALLAT

f12713

DSS214 LLC

YHDYSVALLAT

6064

DUBAI AIR WING

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

YHDYSVALLAT

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

YHDYSVALLAT

45097

Dreamline Aviation LLC

YHDYSVALLAT

35072

EAC AIR LLC

YHDYSVALLAT

8339

EATON

YHDYSVALLAT

1009

ELI LILLY

YHDYSVALLAT

23828

EMC IRELAND

IRLANTI

23627

EMERCOM RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

33649

ENCORE 684 LLC

YHDYSVALLAT

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

YHDYSVALLAT

f10176

Energy Corporation of America

YHDYSVALLAT

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

YHDYSVALLAT

33361

FAGEN INC

YHDYSVALLAT

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

YHDYSVALLAT

33587

FANAR AVIATION LTD

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTI

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLANTI

28181

FERRO CORP

YHDYSVALLAT

30469

FIRST VIRTUAL AIR

YHDYSVALLAT

18781

FJ900

YHDYSVALLAT

9532

FL Aviation Corporation

YHDYSVALLAT

31774

FLYING SQUIRREL

YHDYSVALLAT

10276

FLYNN FINANCIAL

YHDYSVALLAT

6573

FOUR STAR

YHDYSVALLAT

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLANTI

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

YHDYSVALLAT

3826

FRIEDKIN INTL

YHDYSVALLAT

22293

FRONTLINER INC

YHDYSVALLAT

f12666

Falcon Fifty LLC

YHDYSVALLAT

35797

Felham Enterprises Inc

YHDYSVALLAT

23081

Fertitta Enterprises

YHDYSVALLAT

f10208

Flightstar Corporation

YHDYSVALLAT

f10877

Fortune Brands, Inc.

YHDYSVALLAT

21858

Frost Administrative Services, Inc.

YHDYSVALLAT

f11889

Futura Travels Limited

INTIA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

YHDYSVALLAT

38550

GC INTERNATIONAL LLC

YHDYSVALLAT

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLANTI

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRLANTI

26624

GENERAL MILLS SALES

YHDYSVALLAT

38543

GEORGE GUND 3

YHDYSVALLAT

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

YHDYSVALLAT

f12778

GIV EXEC JET LLC

YHDYSVALLAT

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

YHDYSVALLAT

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

YHDYSVALLAT

23814

GLOBAL WINGS LTD

SVEITSI

3964

GOODYEAR

YHDYSVALLAT

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

YHDYSVALLAT

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

26847

GREENHILL AVTN

YHDYSVALLAT

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

YHDYSVALLAT

f11239

GameStop, Inc

YHDYSVALLAT

33031

Gemini Ltd

YHDYSVALLAT

f13449

General Dynamics Land Systems

YHDYSVALLAT

f12159

Gilead Sciences

YHDYSVALLAT

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

YHDYSVALLAT

22958

Group Holdings

YHDYSVALLAT

f13612

Guthy Renker Aviation

YHDYSVALLAT

f15722

H.E. MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

YHDYSVALLAT

28219

HARLEY-DAVIDSON

YHDYSVALLAT

21857

HARSCO

YHDYSVALLAT

31054

HEAVYLIFT INT.

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

1423

HERSHEY COMPANY

YHDYSVALLAT

26380

HERTZ CORP

YHDYSVALLAT

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

YHDYSVALLAT

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

YHDYSVALLAT

24776

HOME DEPOT

YHDYSVALLAT

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLANTI

5170

HUMANA

YHDYSVALLAT

29387

Harbert Aviation

YHDYSVALLAT

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

YHDYSVALLAT

42446

Hormel Foods Corporation

YHDYSVALLAT

f11193

IAMAW

YHDYSVALLAT

24747

IFFTG

YHDYSVALLAT

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLANTI

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

YHDYSVALLAT

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35830

JAPC INC

YHDYSVALLAT

f10275

JELD-WEN, Inc.

YHDYSVALLAT

27861

JEP LEASING

YHDYSVALLAT

22094

JEPPESEN UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32549

JET CLIPPER JOHNNY

YHDYSVALLAT

35926

JET LOGISTICS INC

YHDYSVALLAT

35981

JET SHARES ONLY

YHDYSVALLAT

32652

JET SMART INC

YHDYSVALLAT

30210

JET-A-WAY CHARTERS

YHDYSVALLAT

36494

JETSELECT, LLC

YHDYSVALLAT

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

26509

JOLUK AVTN

YHDYSVALLAT

39282

James S Offield

YHDYSVALLAT

31850

Jarden Corp

YHDYSVALLAT

f10276

Jepson Associates Inc.

YHDYSVALLAT

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)

YHDYSVALLAT

f10282

John M. Connors, Jr.

YHDYSVALLAT

1584

Johnson&Johnson

YHDYSVALLAT

35520

Jones International Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

YHDYSVALLAT

8180

KELLOGG

YHDYSVALLAT

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

YHDYSVALLAT

32210

KLEIN TOOLS

YHDYSVALLAT

20894

KOHLER CO

YHDYSVALLAT

f10286

Kansas City Life Insurance Company

YHDYSVALLAT

f10287

Kenair, Inc.

YHDYSVALLAT

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

YHDYSVALLAT

f10713

Konfara Company

YHDYSVALLAT

31706

LCG ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

35616

LEONARD GREEN & PART

YHDYSVALLAT

12275

LIBERTY MUTUAL

YHDYSVALLAT

32207

LISBON LIMITED

BERMUDA

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

YHDYSVALLAT

28852

LONDON CITY JET

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35829

LOWES COMPANIES INC

YHDYSVALLAT

40196

LP 221 LC

YHDYSVALLAT

37926

LUGHNASA MGMT LLC

YHDYSVALLAT

36958

LUNA ENTERTAINMENT

YHDYSVALLAT

f10295

Leco Corporation

YHDYSVALLAT

29729

Letica Leasing LLC

YHDYSVALLAT

36957

Level 3 Communications

YHDYSVALLAT

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

YHDYSVALLAT

38901

M&M AVIATION GROUP

YHDYSVALLAT

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLANTI

30454

MAJJEC JHETT

YHDYSVALLAT

26422

MANDAN

YHDYSVALLAT

38653

MANHAG AG

SVEITSI

31670

MATTHEWS JOHN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29444

MC Group

YHDYSVALLAT

12177

MELLON BANK

YHDYSVALLAT

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLANTI

11068

MGM Resorts Aviation Corp

YHDYSVALLAT

30050

MHS TRAVEL & CHTR

YHDYSVALLAT

37895

MID SOUTH JETS INC

YHDYSVALLAT

26475

MIDAMERICAN ENERGY

YHDYSVALLAT

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRLANTI

f10317

MMB Management Advisory Services

YHDYSVALLAT

31703

MMRB SERVICES

YHDYSVALLAT

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

YHDYSVALLAT

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

YHDYSVALLAT

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

YHDYSVALLAT

40770

MRTV LLC

YHDYSVALLAT

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDA

f12230

Mannco LLC

YHDYSVALLAT

27893

Merck & Co., Inc.

YHDYSVALLAT

f10507

Midland Financial Co.

YHDYSVALLAT

f10968

Mozart Investments, Inc.

YHDYSVALLAT

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

YHDYSVALLAT

f12769

N48KZ LLC

YHDYSVALLAT

39276

N583KD LLC

YHDYSVALLAT

18796

N728LW LLC

YHDYSVALLAT

f10324

NASCAR, Inc.

YHDYSVALLAT

f10328

NCR Corporation

YHDYSVALLAT

18352

NESTLE PURINA PETCAR

YHDYSVALLAT

29867

NEXT FLIGHT JETS

YHDYSVALLAT

32930

NINETY EIGHT AVTN

YHDYSVALLAT

33473

NOK AIR

THAIMAA

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

YHDYSVALLAT

26985

NORTH STAR AVTN

YHDYSVALLAT

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRLANTI

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36522

New Orion Air Group

YHDYSVALLAT

43372

Noble Energy, Inc.

YHDYSVALLAT

f10334

Noel Group Aviation

YHDYSVALLAT

f12013

Norfolk Southern Corp.

YHDYSVALLAT

f12093

Nustar Logistics

YHDYSVALLAT

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

YHDYSVALLAT

32397

OFFICE DEPOT

YHDYSVALLAT

37310

OKAY AIRWAYS

KIINA

9116

OMEGA AIR (USA)

YHDYSVALLAT

f11444

OPA LLC

YHDYSVALLAT

7079

ORBIS INTL

YHDYSVALLAT

35897

OSLO EXPRESS

YHDYSVALLAT

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

YHDYSVALLAT

2079

OWENS ILLINOIS

YHDYSVALLAT

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

10012

P & E PROPERTIES

YHDYSVALLAT

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

YHDYSVALLAT

f10642

PAM Management Serv. LLC

YHDYSVALLAT

36792

PB AIR LLC

YHDYSVALLAT

29783

PEGASUS AVIATION CA

YHDYSVALLAT

36816

PHILLIPS EDISON & CO

YHDYSVALLAT

32055

PIONEER ADVENTURES

UUSI-SEELANTI

39139

PITCH LINK LLC

YHDYSVALLAT

f10361

PNC Financial Services Group

YHDYSVALLAT

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

YHDYSVALLAT

f10729

PPD Development, LLC

YHDYSVALLAT

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAKSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

YHDYSVALLAT

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

YHDYSVALLAT

f10351

Paramount Pictures Corporation

YHDYSVALLAT

3252

PepsiCo, Inc.

YHDYSVALLAT

f10918

Pilgrim Air

YHDYSVALLAT

f10979

Pinjet Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

31045

PrivateSky Aviation LLC

YHDYSVALLAT

7076

Project ORBIS International, Inc.

RANSKA

26605

QUEST AVTN

YHDYSVALLAT

29692

RABBIT RUN

YHDYSVALLAT

32706

RBGT LLC

YHDYSVALLAT

f10978

REAUD MORGAN QUINN

YHDYSVALLAT

31234

RED BARN FARMS

YHDYSVALLAT

37662

REYNOLDS JET MGMT

YHDYSVALLAT

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

35940

RIZON JET UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38890

RKK Management, Inc.

YHDYSVALLAT

31650

ROBINSON AVTN

YHDYSVALLAT

f11777

ROBINSON LEASING INC

YHDYSVALLAT

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

YHDYSVALLAT

23899

ROLLINS INC.

YHDYSVALLAT

29788

RORO 212

YHDYSVALLAT

31502

ROTOR TRADE (ARC)

YHDYSVALLAT

2292

ROWAN COMPANIES PLC

YHDYSVALLAT

30090

RUSAVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

39971

RUUD LIGHTING INC

YHDYSVALLAT

8651

Ryanair DAC

IRLANTI

28054

SAFEWAY

YHDYSVALLAT

34898

SD VERMOGENSVERWALT

SAKSA

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

YHDYSVALLAT

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

YHDYSVALLAT

f11250

SGSF Capital Venture LLC

YHDYSVALLAT

32093

SHEARWATER AIR

YHDYSVALLAT

24869

SIERRA PACIFIC IND

YHDYSVALLAT

40083

SILVER AIR 2

YHDYSVALLAT

36640

SIM SAS

RANSKA

f12817

SITRICK AND CO

YHDYSVALLAT

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEKSIKO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

YHDYSVALLAT

30500

STANDARD & POORS

YHDYSVALLAT

31823

STARSHIP ENTERPRISE

YHDYSVALLAT

131

STOBART AIR

IRLANTI

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

YHDYSVALLAT

37246

Select Management Resources, LLC

YHDYSVALLAT

f10824

Seminole Tribe of Florida

YHDYSVALLAT

f14029

Signature Group LLC

YHDYSVALLAT

f13116

Standridge Color Corporation

YHDYSVALLAT

36081

Starbucks Corporation

YHDYSVALLAT

f10501

Sunoco Inc.

YHDYSVALLAT

35071

T2 Aviation Mgmt.

YHDYSVALLAT

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

YHDYSVALLAT

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

YHDYSVALLAT

21578

TENNECO INC

YHDYSVALLAT

3696

TEXAS INSTRUMENTS

YHDYSVALLAT

f11309

THIRD SECURITY LLC

YHDYSVALLAT

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

YHDYSVALLAT

f13842

TLS Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f12991

TONY DOWNS FOODS

YHDYSVALLAT

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

YHDYSVALLAT

9788

TRANSIT AIR SRVC

YHDYSVALLAT

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

YHDYSVALLAT

29623

TRICYCLE AVIATION

YHDYSVALLAT

38625

Tashi Corporation

YHDYSVALLAT

f11003

Tendencia Asset Management

CAYMANSAARET

25363

The Boeing Company

YHDYSVALLAT

40990

The Sherwin-Williams Company

YHDYSVALLAT

f10446

Tour Air, Inc.

YHDYSVALLAT

f12231

Translatin S.A.

YHDYSVALLAT

45090

UNICORP AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

4090

UNITED COMPANY THE

YHDYSVALLAT

2797

UNITED STATES STEEL

YHDYSVALLAT

f10462

US Bank NA Trustee

YHDYSVALLAT

f10460

Unisys Corporation

YHDYSVALLAT

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

YHDYSVALLAT

9275

VALLEJO INVESTMENTS

YHDYSVALLAT

f11803

VALLEY JET LLC

YHDYSVALLAT

29120

VEN AIR

IRLANTI

32119

VIA FELIZ II

YHDYSVALLAT

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

YHDYSVALLAT

28043

VILLAGE EQUIPMENT

YHDYSVALLAT

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36447

VTB LEASING (EUROPE)

VENÄJÄN FEDERAATIO

f10591

Vulcan Materials Company

YHDYSVALLAT

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDI-ARABIA

38924

WAR ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

YHDYSVALLAT

5187

WELDBEND

YHDYSVALLAT

35439

WELLS FARGO BANK NW

YHDYSVALLAT

31125

WESTON LTD

IRLANTI

22445

WHITE CLOUD

YHDYSVALLAT

38797

WILDGOOSE LLC

YHDYSVALLAT

33542

WING FINANCIAL LLC

YHDYSVALLAT

28282

WINGEDFOOT AVTN

YHDYSVALLAT

38212

WINGS AVIATION (DE)

YHDYSVALLAT

29233

WRENAIR

IRLANTI

36499

Warner Chilcott

YHDYSVALLAT

f10815

Washington Penn Plastic Company

YHDYSVALLAT

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

YHDYSVALLAT

f10792

Werner Enterprises Inc.

YHDYSVALLAT

25465

WestJet

KANADA

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDA

32454

XJET USA

YHDYSVALLAT

f10485

Xerox Corporation

YHDYSVALLAT

31649

Z1 HOLDINGS

YHDYSVALLAT

44261

ZALA GROUP LLC

YHDYSVALLAT

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

YHDYSVALLAT

KREIKKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

23232

AEROSVIT

UKRAINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAINA

40237

AIR LEISURE

EGYPTI

29972

AIR LINK INTL (CY)

KYPROS

44218

AIR MEDITERRANEAN

KREIKKA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIA

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

UKRAINA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

37966

ASPAMIA LLC

YHDYSVALLAT

34238

ASTRA AIRLINES

KREIKKA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

20514

Aegean Airlines

KREIKKA

375

American International Group

YHDYSVALLAT

f12684

Avenge Inc

YHDYSVALLAT

34069

BELRESCUEAVIA

VALKO-VENÄJÄ

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SVEITSI

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

KREIKKA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIA

29396

BOOTH CREEK MGMT

YHDYSVALLAT

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

19644

COSTAIR LTD

KREIKKA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f11403

DRAGON LEASING CORP

YHDYSVALLAT

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

40100

ELLINAIR S.A.

KREIKKA

36585

ELTANIN AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

KREIKKA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31722

GAINJET AVIATION

KREIKKA

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

YHDYSVALLAT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ETELÄ-AFRIKKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDI-ARABIA

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

YHDYSVALLAT

17957

GREENLEAF

YHDYSVALLAT

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

YHDYSVALLAT

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

23443

HCAA

KREIKKA

38724

HEAD START AVTN SYS

KYPROS

36043

HERITAGE AVTN DEV.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREAN TASAVALTA

38831

INTAKA MANAGE PTY

ETELÄ-AFRIKKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, KOMORIT, REUNION

26787

INTRACOM

KREIKKA

31881

INTRALOT

YHDYSVALLAT

36434

ISLANDSITE INVEST.

ETELÄ-AFRIKKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KIINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

KREIKKA

33560

Kenrick Ltd.

ISRAEL

35938

Knightsdene Limited

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25549

MACEDONIAN AIRLINES

KREIKKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

YHDYSVALLAT

1099

MIL GREECE

KREIKKA

21948

MINAIR

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIA

40473

N.Z. VOYAGES

RANSKA

35475

NORDSTAR AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34624

OLYMPIC AIR

KREIKKA

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

KREIKKA

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

KREIKKA

24067

ORASCOM

EGYPTI

22404

OXY USA INC

YHDYSVALLAT

f10342

Olayan Financing Company

SAUDI-ARABIA

2055

Olympic Airlines

KREIKKA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

PALESTIINALAISALUE, MIEHITETTY

22981

PALMYRA AVIATION LTD

KREIKKA

28119

POLISH MORSKI

PUOLA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKKI

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INTIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INTIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDA

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDI-ARABIA

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

3991

SIOUX COMPANY LTD

SVEITSI

31109

SKY EXPRESS GREECE

KREIKKA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

YHDYSVALLAT

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAINA

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTI

46019

UMATILA TRADING LIMITED

KYPROS

9459

UNIVERSAL AIR LINK

YHDYSVALLAT

38722

VAXUCO

VIETNAM

24805

YAMAL

VENÄJÄN FEDERAATIO

ESPANJA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

26560

245 PILOT SERVICES

YHDYSVALLAT

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

CAYMANSAARET

4648

AERO ANGELES

MEKSIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

36647

AEROGAL

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTIINA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ESPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

YHDYSVALLAT

29323

AIR AMDER

MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

ESPANJA

9345

AIR EUROPA

ESPANJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ESPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

ESPANJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INTIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ESPANJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ESPANJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

RANSKA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

YHDYSVALLAT

36793

AIRLEASE CORPORATION

YHDYSVALLAT

34981

AIRLIFT USA LLP

YHDYSVALLAT

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ETELÄ-AFRIKKA

36637

ALBA STAR S.A.

ESPANJA

43746

ALHOKAIR AVIATION

SVEITSI

43337

ALLIANCEJET, LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32075

ALPEMA & TOURISM

ESPANJA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SVEITSI

29581

AMB GROUP

YHDYSVALLAT

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTIINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

YHDYSVALLAT

37598

AMS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ESPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

YHDYSVALLAT

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

YHDYSVALLAT

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

YHDYSVALLAT

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

9456

AUDELI

ESPANJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

ETELÄ-AFRIKKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

36095

AVION LLC

YHDYSVALLAT

45064

AVIONCO GUERNSEY

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ESPANJA

33149

AVPRO INC (2)

YHDYSVALLAT

26651

AZUR AIR LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

8740

Abbott Laboratories

YHDYSVALLAT

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

YHDYSVALLAT

29159

Airmax, LLC

YHDYSVALLAT

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDI-ARABIA

f11014

American Resources

YHDYSVALLAT

f10332

Astra 136 LLC

YHDYSVALLAT

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

12669

BA CITYFLYER LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

YHDYSVALLAT

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVEITSI

f13938

BEST FLY S.L

ESPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ESPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

ETELÄ-AFRIKKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

YHDYSVALLAT

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIA

22234

BRECO INTL

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f12909

BRISAIR S.A.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10074

Bank of America, NA

YHDYSVALLAT

38518

Benipaula Inc

YHDYSVALLAT

10970

Bombardier Aerospace Corporation

YHDYSVALLAT

f12165

Bradleyville, Ltd

YHDYSVALLAT

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ESPANJA

36213

CANARY FLY S.L.

ESPANJA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIA

4029

CARGILL

YHDYSVALLAT

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38300

CHALLENGER 5445 LLC

YHDYSVALLAT

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

YHDYSVALLAT

44018

CITGO Petroleum Corporation

YHDYSVALLAT

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIA

32365

CNL GROUP SERVICES

YHDYSVALLAT

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

RANSKA

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ESPANJA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

YHDYSVALLAT

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILIA

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRASILIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ESPANJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

YHDYSVALLAT

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

YHDYSVALLAT

37293

CPC SA

YHDYSVALLAT

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

YHDYSVALLAT

31491

CSIM AIR

YHDYSVALLAT

f11870

Caleton Holdings

CAYMANSAARET

32564

Carabo Capital

YHDYSVALLAT

f12156

CareFusion Corporation

YHDYSVALLAT

f10817

Casafin II LLC

YHDYSVALLAT

39988

Cockrell Resources

YHDYSVALLAT

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTIINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILIA

f10710

Contessa Premium Foods

YHDYSVALLAT

38519

Corimon CA

CAYMANSAARET

35909

Covington Aviation

YHDYSVALLAT

29548

DARTASSAN

IRLANTI

26776

DEAN FOODS

YHDYSVALLAT

37252

DELAWARE GG INC

YHDYSVALLAT

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIA

35756

DNEST AVIATION

MALESIA

3464

DODSON INTERNTL PART

YHDYSVALLAT

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

YHDYSVALLAT

11968

DUKE OF WESTMINSTER

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37414

Dallah Al Baraka Holding Company

SAUDI-ARABIA

f10136

Dayco Properties Ltd

YHDYSVALLAT

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

YHDYSVALLAT

35754

EASSDA

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35658

EAST COAST JETS INC

YHDYSVALLAT

46999

EASTERN AIRLINES LLC

YHDYSVALLAT

8808

EASTMAN KODAK

YHDYSVALLAT

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

46235

EASYJET UK LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

37813

EDIFICA 2000

ESPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

YHDYSVALLAT

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDI-ARABIA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

SAKSA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMA

44757

ELITE AERO IRELAND

IRLANTI

29935

ELMET AVIATION

YHDYSVALLAT

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

YHDYSVALLAT

39123

EMBRAER COMMERCIAL

YHDYSVALLAT

4025

EMBRAER SA

YHDYSVALLAT

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILIA

f13610

EMSI Aviation

YHDYSVALLAT

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIA

24823

EUROCONTINENTAL

ESPANJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ESPANJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ESPANJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

YHDYSVALLAT

32605

EXEC JET MANAGEMENT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

YHDYSVALLAT

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

YHDYSVALLAT

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ESPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

YHDYSVALLAT

f10915

Electric Boat Corporation

YHDYSVALLAT

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVEITSI

7382

FALCONAIR LTD

ETELÄ-AFRIKKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

YHDYSVALLAT

34494

FCI AVIATION LLC

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37269

FENWAY AVIATION

BRASILIA

18767

FIRST INTL AVTN

YHDYSVALLAT

26564

FL Aviation

YHDYSVALLAT

35848

FLANA

ETELÄ-AFRIKKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

YHDYSVALLAT

22596

FLIGHTLINE SL

ESPANJA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ESPANJA

5453

FLYBE LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38743

FLYGTACK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31970

FLYING FALCON

YHDYSVALLAT

10992

FLYING LION

YHDYSVALLAT

24821

FORMACION AEROFAN SL

ESPANJA

34647

FOSTER AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32961

FRAPMAG LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

22740

FREWTON LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37166

FS AVIATION LLP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPANI

35955

FULUCA INVESTMENTS

ETELÄ-AFRIKKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

YHDYSVALLAT

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

YHDYSVALLAT

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

MALTA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

ESPANJA

25841

GF AIR

YHDYSVALLAT

f10220

GG Aircraft LLC

YHDYSVALLAT

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

YHDYSVALLAT

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

YHDYSVALLAT

28586

GO AHEAD INTERNATION

SVEITSI

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

SAKSA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKO

28810

GOLDNER D

YHDYSVALLAT

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KIINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

YHDYSVALLAT

f10219

General Avileasing, Inc.

YHDYSVALLAT

37447

Ginnaire Rental Inc.

YHDYSVALLAT

f10226

Glass Aviation, Inc.

YHDYSVALLAT

f11875

H&S Air, LLC.

YHDYSVALLAT

27295

HAGEL W

ITÄVALTA

32525

HARPO INC

YHDYSVALLAT

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

YHDYSVALLAT

28603

HCC SERVICE CO

YHDYSVALLAT

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KIINA

42954

HELIDOSA AVIATION

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ESPANJA

31991

HENNIG .

ETELÄ-AFRIKKA

38709

HEVELCA SOCIETE

YHDYSVALLAT

44230

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

f11786

HI FLITE INC

YHDYSVALLAT

34338

HISPANIA FLYJET

ESPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ESPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

YHDYSVALLAT

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUE

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

35962

I FLY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

1475

IBERIA

ESPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ESPANJA

25843

ICE BIRD

SVEITSI

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ESPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ESPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ESPANJA

35945

INSEL AIR

ALANKOMAAT

37049

INSULAR CLASS SL

ESPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIA

32557

INTL CONCERTS

YHDYSVALLAT

34440

INTL FLIGHT RES

YHDYSVALLAT

31816

INTL PRIVATE JET

SVEITSI

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

YHDYSVALLAT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ESPANJA

31918

ISM AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIA

10117

International Lease Finance Corporation

YHDYSVALLAT

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

YHDYSVALLAT

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRASILIA

28372

J.W. Childs Associates

YHDYSVALLAT

31247

JAIR

ETELÄ-AFRIKKA

27693

JATO AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36350

JCPenney Co. Inc.

YHDYSVALLAT

36363

JEM INVESTMENTS

YHDYSVALLAT

7532

JET2.COM LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGALI

7628

JOHNSON FRANKLIN

YHDYSVALLAT

6281

JOHNSON SC AND SON

YHDYSVALLAT

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTIINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

YHDYSVALLAT

34608

KAMA AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

22691

KAVMINVODYAVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

32291

KELLY CORP

YHDYSVALLAT

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

21519

KINGS AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

22866

KOGALYMAVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

34665

KUNPENG AIRLINES

KIINA

32518

LAI

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

29663

LATAM AIRLINES ECUADOR S.A

ECUADOR

1689

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

CHILE

32926

LATAM AIRLINES PERU S.A.

PERU

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

YHDYSVALLAT

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

YHDYSVALLAT

35540

LIBYAN CAA

LIBYA

37675

LIDER AVIACAO

BRASILIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANTI

32145

LINK AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIA

34783

LLC Nord Wind

VENÄJÄN FEDERAATIO

32253

LTH JET LEASING

BRASILIA

30440

Lark Aviation LLC

YHDYSVALLAT

32826

Lewis Aeronautical

YHDYSVALLAT

f12478

Longfellow Management Services LLC

YHDYSVALLAT

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ESPANJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

YHDYSVALLAT

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

YHDYSVALLAT

32533

MAITON AIR LLP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDI-ARABIA

14376

MARTINEZ RIDAO

ESPANJA

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIA

26115

MEDAIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

YHDYSVALLAT

35494

MENA AEROSPEASE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26957

MENAJIAN

YHDYSVALLAT

38791

MENORCA LLC

YHDYSVALLAT

40210

MERCADONA S.A.

ESPANJA

31076

METRO JET USA

YHDYSVALLAT

39178

METROPOLITAN AVT LLC

YHDYSVALLAT

14322

MEXICANA

MEKSIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

YHDYSVALLAT

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

YHDYSVALLAT

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVEITSI

4341

MOTOROLA MOBILITY

YHDYSVALLAT

8099

MSF AVIATION

CAYMANSAARET

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ESPANJA

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f13442

Michigan Aviation LLC

YHDYSVALLAT

24765

Monza Negocios

BRASILIA

f10321

N T Air, Inc.

YHDYSVALLAT

f11388

N450JE LLC

YHDYSVALLAT

31771

N526EE

YHDYSVALLAT

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIA

604

NAYSA

ESPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIA

f10331

NII Holdings Inc.

YHDYSVALLAT

31834

NITA JET

YHDYSVALLAT

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILIA

33203

NOCLAF LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1997

NOMADS

YHDYSVALLAT

32556

NYGREN U

RUOTSI

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

YHDYSVALLAT

31679

OASIS SERVICES

YHDYSVALLAT

32396

OBODEN IBRU

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILIA

24549

ODYSSEY AVTN

YHDYSVALLAT

37779

ONCAM AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

33704

ORIONAIR S.L.

ESPANJA

f10603

OTO Development, LLC

YHDYSVALLAT

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRASILIA

33299

PALM AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35266

PCS Aviation Services, LLC

YHDYSVALLAT

44056

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

YHDYSVALLAT

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

ETELÄ-AFRIKKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ESPANJA

30970

POOL AVIATION NW LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35542

PORTSIDE INTL LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

YHDYSVALLAT

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ESPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

YHDYSVALLAT

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

YHDYSVALLAT

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ESPANJA

29804

PUNTO-FA

ESPANJA

23017

Perm Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27231

QUANTUM AIR

ESPANJA

37367

RADCOOL INVESTMENTS

ETELÄ-AFRIKKA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11770

REAL WORLD TOURS INC

YHDYSVALLAT

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

26960

RED WINGS CJSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32100

RING AIR

YHDYSVALLAT

23739

ROYAL FLIGHT

VENÄJÄN FEDERAATIO

35605

RPK CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

34812

RPK CAPITAL MNGT

YHDYSVALLAT

34828

RUNWAY ASSET MNGT

ETELÄ-AFRIKKA

33521

RYJET

ESPANJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEKSIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTIINA

38250

SAETA SL

ESPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ESPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME JA PRINCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

29825

SAS INSTITUTE

YHDYSVALLAT

37164

SASEMAR

ESPANJA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

37785

SDE SA

BELGIA

36925

SEA SA

ARGENTIINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ESPANJA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILIA

30674

SEV AEREO POLICIA

ESPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVEITSI

34785

SIERRA NEVADA CORP.

YHDYSVALLAT

32002

SIERRA STELLAR

YHDYSVALLAT

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIA

25929

SKY SERVICES AVTN

ESPANJA

45552

SKYUP AIRLINES LLC

UKRAINA

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIA

30794

SLEEPWELL AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38895

SOBHA PURAVANKARA

INTIA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIA

36602

SOUTH AVIATION INC

YHDYSVALLAT

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPIINIT

4298

SPANAIR S A

ESPANJA

28727

SPENAERO

YHDYSVALLAT

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BRASILIA

24644

ST MERRYN AIR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1485

STOCKWOOD V

YHDYSVALLAT

30064

STREAMLINE RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

34009

SUNRIDER CORPORATION

YHDYSVALLAT

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ESPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ESPANJA

37862

Starwood Management LLC

YHDYSVALLAT

31288

TAG AVTN ESPANA

ESPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKKI

36754

TAK AVIATION

YHDYSVALLAT

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASILIA

4121

TAMPA SA

KOLUMBIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

31963

TAXI FLY GROUP SA

ESPANJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

YHDYSVALLAT

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35745

TIANJIN AIRLINES

KIINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

YHDYSVALLAT

34198

TITAN AVIATION UAE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ESPANJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ESPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIVIAN MONIKANSAINEN VALTIO

15453

TRANSAERO AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

YHDYSVALLAT

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ESPANJA

38544

TRIM AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

36812

TRINIDAIR UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

13174

TRUSTAIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30131

TUI Airways Ltd

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASILIA

34271

UAML AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

38903

UNIQUE JET AVIATION

YHDYSVALLAT

36046

USN AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVEITSI

35913

VESEY AIR LLC

YHDYSVALLAT

29086

VIM AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34107

VIPER AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

35330

VIRCOP JETS S.L.

ESPANJA

38266

VOLOTEA S.L.

ESPANJA

30190

VUELING AIRLINES

ESPANJA

29378

WAMOS AIR, SA

ESPANJA

44827

WCA Holdings

YHDYSVALLAT

2885

WESTAIR FLYING

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36586

WIN WIN SERVICES

YHDYSVALLAT

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

31438

WOOD J M

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILIA

f10475

Westair Corporation

YHDYSVALLAT

f10479

Wichita Air Services, Inc.

YHDYSVALLAT

f11514

Windway Capital Corp

YHDYSVALLAT

35374

XTO ENERGY INC

YHDYSVALLAT

RANSKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

26915

171JC

YHDYSVALLAT

24008

223RD FLIGHT UNIT

VENÄJÄN FEDERAATIO

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12312

35-55 PARTNERSHIP

YHDYSVALLAT

34746

51 NORTH LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

YHDYSVALLAT

6803

711 CODY INC

YHDYSVALLAT

29177

900NB

YHDYSVALLAT

29496

A J WALTER AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

YHDYSVALLAT

31724

AAS EUROPE

RANSKA

44931

AB AIR HOLDING

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

SVEITSI

32962

ABG AIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36488

ABSOLUTE AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

35443

AC TRAVEL LLC

YHDYSVALLAT

4306

ACCOR SA

RANSKA

31934

ACFT MGMT & TRADING

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30786

ACFT SARL

LUXEMBURG

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

35097

ACTIFLY

RANSKA

30027

ADAM AVIATION

YHDYSVALLAT

27910

ADVANCED TRAINING SY

YHDYSVALLAT

24201

AEC INTERN. LTD

SVEITSI

31600

AELIS AIR SERVICES

RANSKA

30943

AERO CAPITAL SAS

RANSKA

32371

AERO JET CORPORATE

RANSKA

31785

AERO SAINT EXUPERY

RANSKA

22257

AERO SERVICES LF

RANSKA

28041

AERO SVC CORPORATE

RANSKA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

RANSKA

47141

AERO4M

RANSKA

26891

AEROGAVIOTA

KUUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

SAKSA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ETELÄ-AFRIKKA

5461

AEROSTOCK

RANSKA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYA

36823

AGCORP

YHDYSVALLAT

35102

AGROAIR SAS

RANSKA

1769

AIGLE AZUR

RANSKA

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALESIA

29420

AIR AUSTRAL 2

RANSKA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTI

34225

AIR CHARTER PROFSNL

YHDYSVALLAT

33288

AIR CORPORATE FRANCE

RANSKA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

NORSUNLUURANNIKKO

30879

AIR DECCAN

INTIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAKSTAN

227

AIR FRANCE

RANSKA

231

AIR GEFCO

RANSKA

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

YHDYSVALLAT

35198

AIR GUYANE

RANSKA

24148

AIR HARRODS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

NORSUNLUURANNIKKO

31977

AIR KING JET

SVEITSI

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASCAR

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

12060

AIR ND

RANSKA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28019

AIR PINK D.O.O.

SERBIA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

31913

AIR SARINA

SVEITSI

45224

AIR SENEGAL

SENEGAL

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLIT

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

45403

AIR SWISSLION RD D.O.O.

SERBIA

25943

AIR TAHITI NUI

RANSKA

5633

AIR TRANSAT

KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

RANSKA

12593

AIR VENDEE INVEST

RANSKA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

RANSKA

308

AIRBUS SAS

RANSKA

24094

AIRBUS TRANSPORT

RANSKA

4790

AIRBY

RANSKA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIA

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

YHDYSVALLAT

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

18045

AIRFLEET CREDIT

YHDYSVALLAT

18982

AIRFLITE

YHDYSVALLAT

38429

AIRSTAR LEASING LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36825

AKDN LOGISTIQUE

RANSKA

8231

AL ANWAE EST

SAUDI-ARABIA

36155

AL ATHEER

SAUDI-ARABIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIA

24197

AL NASSR LTD

SVEITSI

31508

AL SALAM 319 LTD

CAYMANSAARET

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDI-ARABIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIA

21699

ALCATEL USA

YHDYSVALLAT

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIA

30184

ALII AVIATION

YHDYSVALLAT

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPANI

38790

ALLFAST FASTENING

YHDYSVALLAT

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

VENÄJÄN FEDERAATIO

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

YHDYSVALLAT

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPIINIT

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVEITSI

45304

ALTAIR JETS CORP

KOLUMBIA

26287

ALTONA

SVEITSI

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

YHDYSVALLAT

34289

ALVADOR LLC

YHDYSVALLAT

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVEITSI

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGYPTI

364

AMBRION AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35837

AMER GROUP

EGYPTI

369

AMERICAN AIRLINES

YHDYSVALLAT

f836

AMERICAN EAGLE

YHDYSVALLAT

34234

AMERICAN ELECTRIC

YHDYSVALLAT

40684

AMERICAN FLYING JET

YHDYSVALLAT

8928

AMERICAN HOME PROD

YHDYSVALLAT

25806

AMERIDAIR

RANSKA

f12696

AML LEASING LLC

YHDYSVALLAT

32857

ANCFCC

MAROKKO

31016

ANDAMAN AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SVEITSI

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILIA

30530

AO SKY CORPORATION

YHDYSVALLAT

984

APACHE AVIATION

RANSKA

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

YHDYSVALLAT

28676

APRILIA HOLDINGS INC

CAYMANSAARET

f10036

APiGroup, Inc

YHDYSVALLAT

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANSAARET

37233

ARABIAN JETS

SAUDI-ARABIA

4999

ARAMCO SAUDI ARABIA

YHDYSVALLAT

37878

ARG SA

BRASILIA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILIA

31512

ARINC DIRECT

YHDYSVALLAT

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

33376

ARMAD

SVEITSI

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIA

20337

ARTEMIS S.A.

RANSKA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ESPANJA

35141

ASHOK LEYLAND LTD

INTIA

27518

ASL AIRLINES

RANSKA

36976

ATALANTA AIR

YHDYSVALLAT

22135

ATLANTA JET

YHDYSVALLAT

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

RANSKA

37011

AV CONSULTANTS ASPEN

YHDYSVALLAT

36380

AVANGARD AVTN LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

17951

AVDEF

RANSKA

34589

AVEL BRAO

RANSKA

33558

AVIA TREASURY GMBH

ITÄVALTA

29467

AVIALAIR

RANSKA

35748

AVIAMARKET LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30645

AVIAMAX

SAKSA

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

YHDYSVALLAT

29399

AVIATION CAPITAL GRP

YHDYSVALLAT

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

YHDYSVALLAT

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

YHDYSVALLAT

38198

AVIATRAX

LUXEMBURG

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

43651

AVIMAXX

BAHRAIN

36345

AVIONAC FRANCE

RANSKA

23721

AVIREX

GABON

27329

AVPLAN TRIP SUPPORT

YHDYSVALLAT

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIA

33188

AVTN DEVLPMENT INTL

IRLANTI

33050

AVTRADE UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35255

AVX TAXI AEREO

BRASILIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYA

27710

AXIS AIRWAYS

RANSKA

18980

AZERBAIJAN AIRLINES

AZERBAIDŽAN

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILIA

f10002

Act Two, Inc.

YHDYSVALLAT

39565

Adams Office LLC

YHDYSVALLAT

f14959

AeroFinance Invest Corp.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

30304

Air Caraibes

RANSKA

f2003

Air Century

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

10054

Air Corsica

RANSKA

f12199

Air Fleet Operations Limited

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36010

Alpha Jet (Alabama)

YHDYSVALLAT

f12107

American Credit Acceptance

YHDYSVALLAT

f791

Amerijet International Aviation

YHDYSVALLAT

35644

Amys Kitchen

YHDYSVALLAT

35895

Andromeda Ltd.

KYPROS

45146

Angel Wings

YHDYSVALLAT

f10726

Arcadia Aviation LLC

YHDYSVALLAT

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

YHDYSVALLAT

f10038

Au Revoir Air

YHDYSVALLAT

32958

Avenir Worldwide.

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILIA

f10060

Aviation 604 AG

SVEITSI

f10061

B H Aviation Ltd

YHDYSVALLAT

36004

B2 MANAGMENT LTD.

BAHRAIN

32705

BAA JET MANAGEMENT

KIINA

32767

BAC LEASING LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

22433

BAHRAIN ROYAL FLIGHT

BAHRAIN

37896

BAM AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAIMAA

6323

BANLINE AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

23830

BB AVIATION INC.

SVEITSI

28129

BCA-BUSINESS

RANSKA

29975

BCC EQUIPMENT LEASE

YHDYSVALLAT

37358

BEIJING CAPITAL

KIINA

27140

BEK AIR

KAZAKSTAN

9170

BEL AIR

SVEITSI

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

7723

BELL TEXTRON

YHDYSVALLAT

28608

BERGAIR

SVEITSI

37353

BERTA FINANCE LTD

BELIZE

36116

BEST AERO HANDLING

VENÄJÄN FEDERAATIO

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

YHDYSVALLAT

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

34299

BKF AVIATION LIMITED

YHDYSVALLAT

25627

BLUE HERON AVIATION

SVEITSI

28677

BLUE LINE

RANSKA

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVEITSI

39696

BONIDEA CO, LTD

KIINA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

RANSKA

35778

BOREH INTERNATIONAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

43658

BOSTON AIR LIMITED

CAYMANSAARET

35724

BRASIF SA

BRASILIA

34276

BRASS BOX LTD

KYPROS

34825

BRASSBOX

UKRAINA

32340

BRAVO AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA