31.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/161


Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/29)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Osasto 1 Yhteensä

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Osasto 2 Yhteensä

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

170 000

406 000

 

 

Osasto 9 Yhteensä

170 000

406 000

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

KOULUTUS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Osasto 1 Yhteensä

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Osasto 2 Yhteensä

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Osasto 3 Yhteensä

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

 

 

 

 

Osasto 9 Yhteensä

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

 

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Yhteensä AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Yhteensä AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Yhteensä AST/SC

Yhteensä

138

113

127

Kaikki Yhteensä

138

113

127

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

19

19

III

22

19

II

1

1

I

0

Tehtäväryhmät yhteensä

42

39

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

27

Yhteensä

71

66