28.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/116


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/244, annettu 11 helmikuuta 2019, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 40, 12. helmikuuta 2019 )

Sivulla 65, 1 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Yritys

Lopullinen tasoitustulli

Taric-lisäkoodi

Aceitera General Deheza SA.

33,4 %

C493

Bunge Argentina SA.

33,4 %

C494

LDC Argentina SA.

26,2 %

C495

Molinos Agro SA.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina SA.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Kaikki muut yritykset

33,4 %

C999 ”

pitää olla:

”Yritys

Lopullinen tasoitustulli

Taric-lisäkoodi

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Kaikki muut yritykset

33,4 %

C999 ”