3.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 179/2


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1136,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2019,

Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaan ehdottamisesta Euroopan parlamentille

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 17 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdassa määrätään, että Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalit, ehdottaa aiheellisten kuulemisten jälkeen Euroopan parlamentille ehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi.

(2)

Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin 23.–26 päivänä toukokuuta 2019 neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2018/767 (1) mukaisesti.

(3)

Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston edustajat suorittivat tarvittavat kuulemiset Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen nro 11 mukaisesti.

(4)

Näin ollen Euroopan parlamentille olisi ehdotettava Euroopan komission puheenjohtajaehdokasta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ehdotetaan Euroopan parlamentille, että Ursula VON DER LEYEN asetetaan ehdolle Euroopan komission puheenjohtajaksi.

2 artikla

Tämä päätös toimitetaan Euroopan parlamentille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2019.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. TUSK


(1)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2018/767, annettu 22 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (EUVL L 129, 25.5.2018, s. 76).