1.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/11


Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/235, annettu 24 päivänä tammikuuta 2019, päätöksen 2008/411/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taajuusalueeseen 3 400–3 800 MHz sovellettavien teknisten edellytysten päivittämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 37, 8. helmikuuta 2019 )

Sivulla 139, neljännessä kappaleessa:

on:

”Taulukoissa 3, 4 ja 7 tehorajat määritetään suhteessa kiinteään ylärajaan kaavan Min(PMax – A, B) avulla, jolla määritetään alempi (tai tiukempi) seuraavista kahdesta arvosta: (1) (PMax A), joka ilmaisee suurimman kantotehon PMax, josta on vähennetty normalisoitu siirtymä A, sekä (2) kiinteä yläraja B.”

pitää olla:

”Taulukoissa 3, 4 ja 7 tehorajat määritetään suhteessa kiinteään ylärajaan kaavan Min(PMax – A, B) avulla, jolla määritetään alempi (tai tiukempi) seuraavista kahdesta arvosta: (1) (PMax – A), joka ilmaisee suurimman kantotehon PMax, josta on vähennetty normalisoitu siirtymä A, sekä (2) kiinteä yläraja B.”