13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/388,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvoston uudelleentarkastelun perusteella asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevia tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia tietoja olisi muutettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Korvataan alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

Henkilöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Venäjän SFNT)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä 16.3.2014 pidetystä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän edisti aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014 niin kutsutun ”Krimin tasavallan””ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään. Nykyisin venäläis-kiinalaista aluekehitysalan sijoitusrahastoa hallinnoivan yhtiön pääjohtaja.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Syntymäaika: 18.1.1970 tai 29.3.1965

Syntymäpaikka: Artemivsk (Артемовск) (2016 palattiin aikaisempaan nimeen Bakhmut/Бахмут), Donetskin alue, Ukraina

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on toimittanut Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) merkittäviä tietoja, muun muassa tietokannan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hän oli aktiivisesti mukana estämässä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet julistivat 11.3.2014 Krimin itsenäisen turvallisuuspalvelun perustetuksi.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan entinen puheenjohtaja.

Ozerov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

Hän erosi heinäkuussa 2017 turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Hän on edelleen liittoneuvoston jäsen sekä sisäistä sääntelyä ja parlamentaarisia asioita käsittelevän valiokunnan jäsen.

Ozerov nimitettiin 10.10.2017 asetuksella N 372-SF liittoneuvoston väliaikaiseen komiteaan, joka käsittelee valtion suvereniteetin suojaamista ja Venäjän federaation sisäisiin asioihin puuttumisen estämistä.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan entinen jäsen. Hänen tehtävänsä Venäjän federaation liittoneuvoston jäsenenä päättyi syyskuussa 2017.

Hän on nykyisin Pohjois-Ossetian parlamentin jäsen.

Totoonov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Syntymäaika: 1.9.1956

Syntymäpaikka: Zaporožje (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittäneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

Hänet erotettiin Venäjän federaation presidentin asetuksella 26.9.2017 tästä tehtävästä ja asevoimista.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan entinen puheenjohtaja (26.5.2017 saakka). Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (o.s. ДМИТРИЕВА))

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen Omskin aluetta edustava liittoneuvoston jäsen. Nykyisin perustuslakia ja valtiorakenteita käsittelevän liittoneuvoston valiokunnan varapuheenjohtaja.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston jäsen.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Syntymäaika: 30.12.1965 tai 19.12.1962

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim tai Zaporižžja

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Lokakuusta 2016 alkaen Sevastopolin lakiasäätävän kokouksen henkilöstöpäällikkö.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen niin kutsuttu ”puolustusministeri” ja entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen””hallitustoimintoja” niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” erityislähettiläänä Minskin sopimuksen täytäntöönpanon alalla.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on edelleen Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston puheenjohtaja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kirjailijaliiton johtokunnan nykyinen puheenjohtaja.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsutun ”kansanneuvoston” entinen jäsen ja niin kutsutun ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä oli vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kommunistisen puolueen nykyinen johtaja.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski, Luhanskin alue

Hänestä tuli 14.8.2014”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta 2014 lähtien ja luvannut ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän. Kononov on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavaltaa

Entinen ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka oli vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan” ministerineuvoston entinen hallintopäällikkö.

Maaliskuuhun 2017 saakka niin kutsutun ”Transnistrian tasavallan” niin kutsuttu ”presidentin täysivaltainen edustaja” Venäjän federaatiossa.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Syntymäaika: 11.8.1949

Syntymäpaikka: Klin

Valtionduuman entinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Hänet nimitettiin lokakuussa 2017 presidentin asetuksella Dagestanin tasavallan virkaatekeväksi päämieheksi.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Venäjän federaation kommunistisen puolueen keskuskomitean puheenjohtajiston jäsen.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. Yhtenäinen Venäjä -puolueen näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen. Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Stalinon kaupunki (nyk. Donetsk)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen ja Donbasin Berkutin veteraanien liiton puheenjohtaja ja ”Vapaa Donbas” -kansanliikkeen jäsen. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä niin kutsutuissa ”vaaleissa” niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä vaalit olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Hän on edelleen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”ensimmäinen varapääministeri” ja aikaisempi ”yleinen syyttäjä”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Venäjän federaation tutkintakomitean (GSU SK) Moskovan osaston päällikön ”avustaja”.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ a.k.a КУЗОВЛЕВ a.k.a. ТAMБOB).

Syntymäaika: 7.1.1967

Syntymäpaikka: Mitšurinsk, Tambovin alue

Мичуринск, Тамбовская область

”Luhanskin kansantasavallan” kansanmiliisin entinen niin kutsuttu ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Venäjän asevoimien 8. armeijan komentaja.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

Syntymäpaikka: Luhansk

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin ulkomaantalousosaston päällikkö ”Luhanskin hallinnon” johtajan toimistossa.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhanskin alue

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”yleinen syyttäjä” (lokakuuhun 2017 saakka).

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Syntymäaika: 15.5.1955

Syntymäpaikka: Omsk

Entinen apulaispuolustusministeri. Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistui tässä tehtävässään Venäjän hallituksen toimintapolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Entinen varaulkoasiainministeri 28.12.2016 alkaen.

Toimii suurlähettiläänä Venäjän federaation diplomaattikunnassa.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Syntymäaika: 20.10.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Bakharev nimitettiin niin kutsutun ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi ja elokuussa 2014 kyseisen elimen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Hän on myöntänyt henkilökohtaisen osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän julkisesti tuki, muun muassa gazetakrimea.ru -verkkosivustolla 22.3.2016 ja c-pravda.ru -verkkosivustolla 23.8.2016 julkaistussa haastattelussa. ”Krimin tasavallan””viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Syntymäaika: 17.10.1969

Syntymäpaikka: Kular, Ust-Janskin piiri, Jakuuttien autonominen SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Sevastopolin kaupungista.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Ollessaan Sevastopolin kunnallishallinnon jäsen helmi–maaliskuussa 2014 hän kannatti niin kutsutun ”kansankuvernöörin” Aleksei Chaliyn toimintaa. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa henkilökohtaisilla verkkosivuillaan sekä 21.2.2016 nation-news.ru -verkkosivustolla julkaistussa haastattelussa.

Osallistumisestaan liittämisprosessiin hänelle on myönnetty Venäjän valtion II luokan kunniamerkki ”kuuliaisuudesta isänmaalle” (”For Merit to the Fatherland”).

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO ”VO TPE”:n pääjohtaja sen maksukyvyttömyyteen asti, OOO ”VO TPE”:n pääjohtaja

Syntymäaika: 17.2.1970

OAO ”VO TPE”:n pääjohtajan asemassaan hän johti Siemens Gas Turbine Technologies OOO:n kanssa käytyjä neuvotteluja, jotka koskivat kaasuturbiinien hankkimista ja toimittamista Tamanissa Krasnodarin alueella Venäjän federaatiossa sijaitsevaan voimalaitokseen. Hän oli myöhemmin OOO ”VO TPE”:n pääjohtajana vastuussa kaasuturbiinien siirtämisestä Krimille. Näillä toimilla edistetään itsenäisen energiantuotannon luomista Krimiä ja Sevastopolia varten, ja tällä tavoin tuetaan niiden irrottamista Ukrainasta ja heikennetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

4.8.2017

Yhteisöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

3.

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Viralliset verkkosivut:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta” perustettiin 27.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” perustivat 22.5.2014 niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion”.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen armeijan” ja muiden laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

4.

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Viralliset tiedot, mm. Donetskin kansantasavallan perustuslaki ja korkeimman neuvoston kokoonpano:

https://dnr-online.ru/

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta” julistettiin 7.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

5.

Niin kutsuttu ”Novorossijan liittovaltio”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Viralliset lehdistötiedotteet:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen tunnustamattoman, niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja uhkaa siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

20.

Osakeyhtiö ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””

Entinen ”Krimin tasavallan” omistama valtion unitaarinen yritys ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ”Zavod shampanskykh vin ”Novy Svet”” ja valtionyhtiön kuohuviinitehtaana ”Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских вин ”Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ”Novy Svet”)

298032 Krim, Sudak, Novy Svet, katuosoite: Ulitsa Šaljapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee ”Krimin tasavallan” alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 4.1.2015”Krimin tasavallan” omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Rekisteröity 29.8.2017 suoritetun uudelleenorganisointinsa jälkeen uudelleen osakeyhtiönä ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas (Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””). Perustaja: ”Krimin tasavallan” maa-alueita ja omaisuutta sääntelevä ministeriö (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZ-ANTEY -ILMA- JA AVARUUSPUOLUSTUS-YHTIÖ

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз — Антей””

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ”Алмаз — Антей”;)

Ulitsa Vereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Ukrainan itäosaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita muun muassa lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Lentoyhtiön tunniste QD

Meždunarodnoe šosse 31, rak. 1, 141411 Moskova

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Verkkosivut: www.dobrolet.com

Dobrolet oli Venäjän valtion lentoyhtiön tytäryhtiö. Krimin laittomasta liittämisestä lähtien Dobrolet operoi yksinoikeudella Moskovan ja Simferopolin välisiä lentoja. Näin ollen se helpotti laittomasti liitetyn Krimin autonomisen tasavallan yhdentämistä Venäjän federaatioon ja heikensi Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

28.

Luhanskin talousunioni (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

”Yhteiskunnallinen organisaatio”, joka asetti ehdokkaita niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” laittomiin ”vaaleihin”2.11.2014. Nimesi ehdokkaan, Oleg AKIMOVin, niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan””johtajaksi”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat näin ollen laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

29.

Kansallinen kasakkakaarti

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Nikolai KOZITSYNin komentama ja näin ollen häntä lähellä oleva ryhmä.

Tietojen mukaan osa ”Luhanskin kansantasavallan” niin kutsuttua ”toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

41.

”Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Krimin merisatamat””

(”Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Крымские морские порты””), mukaan luettuina sivuliikkeet:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

Ulitsa Kirova 28

298312 Kertš

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta” ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat” (”О Государственном предприятии ”Крымские морские порты””) jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta useille ”Krimin tasavallan” omistamaan valtion unitaariseen yritykseen ”Krimin merisatamat” yhdistetyille valtionyhtiöille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Krimin ”viranomaiset” ovat siten käytännössä konfiskoineet kyseiset yritykset, ja ”Krimin merisatamat” on hyötynyt niiden laittomasti siirretystä omistuksesta.

16.9.2017”