13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/336,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2018,

niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 18 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/101/EY (2) muutettiin direktiiviä 2003/87/EY ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 748/2009 (3) vahvistetaan luettelo ilma-alusten käyttäjistä, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I määriteltyä ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

(3)

Luettelon tarkoituksena on keventää ilma-alusten käyttäjien hallinnollista taakkaa antamalla tietoa siitä, mikä jäsenvaltio hallinnoi kutakin ilma-aluksen käyttäjää.

(4)

Ilma-aluksen käyttäjän kuuluminen unionin päästökauppajärjestelmään riippuu direktiivin 2003/87/EY liitteessä I luetellun ilmailutoiminnan harjoittamisesta eikä siitä, mainitaanko ilma-aluksen käyttäjä komission mainitun direktiivin 18 a artiklan 3 kohdan perusteella vahvistamassa luettelossa.

(5)

Ilma-alusten käyttäjien luetteloon tehdyt muutokset perustuvat Eurocontrolilta saatuihin tuoreimpiin tietoihin.

(6)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta voitaisiin noudattaa direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä ilma-alusten käyttäjien luettelon vuotuisen päivityksen määräaikaa.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 748/2009 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 748/2009 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 748/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta (EUVL L 219, 22.8.2009, s. 1).


”LIITE

BELGIA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

31102

ACT AIRLINES

TURKKI

38484

AEROTRANSCARGO

MOLDOVAN TASAVALTA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

7649

AIRBORNE EXPRESS

YHDYSVALLAT

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

VENÄJÄN FEDERAATIO

123

Abelag Aviation NV

BELGIA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTI

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

ALANKOMAAT

f11336

CORPORATE WINGS LLC

YHDYSVALLAT

32909

CRESAIR

YHDYSVALLAT

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTI

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

YHDYSVALLAT

32486

FAYARD ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

YHDYSVALLAT

13457

Flying Partners CVBA

BELGIA

29427

Flying Service N.V.

BELGIA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

f12983

GREEN DIESEL LLC

YHDYSVALLAT

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KIINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

SVEITSI

9542

INTL PAPER CY

YHDYSVALLAT

27709

KALITTA AIR

YHDYSVALLAT

28087

LAS VEGAS CHARTER

YHDYSVALLAT

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

31207

N604FJ LLC

YHDYSVALLAT

f11462

N907WS AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

26688

NEWELL RUBBERMAID

YHDYSVALLAT

f10341

OfficeMax Inc

YHDYSVALLAT

31660

RIPPLEWOOD AVTN

YHDYSVALLAT

2344

SAUDIA

SAUDI-ARABIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

YHDYSVALLAT

35334

SONOCO PRODUCTS CO

YHDYSVALLAT

26784

SOUTHERN AIR

YHDYSVALLAT

38995

STANLEY BLACK&DECKER

YHDYSVALLAT

27769

Sea Air

BELGIA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

YHDYSVALLAT

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

YHDYSVALLAT

20065

V L M

BELGIA

13603

VF CORP

YHDYSVALLAT

36269

VF INTERNATIONAL

SVEITSI

37064

VIPER CLASSICS LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28453

VLM Airlines NV

BELGIA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

YHDYSVALLAT

37549

YILTAS GROUP

TURKKI


BULGARIA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

33329

AERO POWER LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

27698

AEROVISTA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

23962

AIR BAN

BULGARIA

35743

AIR IBERIA LTD.

GEORGIA

26520

AIR LIBYA 2

LIBYA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIA

33225

AIR VICTORY

GEORGIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIA

39180

ALK JSC

BULGARIA

43982

ANDA AIR

UKRAINA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIA

34563

ASIA AIRWAYS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPIINIT

24508

BALTIC AIRLINES UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

32131

BEIBARS CJSC

KAZAKSTAN

28445

BH AIR

BULGARIA

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIA

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

VENÄJÄN FEDERAATIO

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

YHDYSVALLAT

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAKSTAN

32347

TABAN AIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

31648

VIP-AVIA

GEORGIA

37987

YAK AIR

GEORGIA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA


KROATIA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

KROATIA


TŠEKKI

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

30560

ABS JETS INC.

TŠEKKI

7824

ACL SLOVACKY

TŠEKKI

35387

ACS SA

ESPANJA

16895

AERO VODOCHODY

TŠEKKI

f11813

AERSALE INC

YHDYSVALLAT

38060

AIR NAVIGATION LK

TŠEKKI

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TŠEKKI

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

YHDYSVALLAT

31433

ALANDIA AIR AB

SUOMI

30203

ATMA AIRLINES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34057

AVTN SPECIALTIES

YHDYSVALLAT

35333

AXIS AVIATION GROUP

YHDYSVALLAT

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TŠEKKI

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KYPROS

859

CZECH AIRLINES

TŠEKKI

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TŠEKKI

33327

EARTH ONE LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

YHDYSVALLAT

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYA

36746

HOLIDAY CZECH

TŠEKKI

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREAN TASAVALTA

32231

ILIN AIRCOMPANY

VENÄJÄN FEDERAATIO

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KYPROS

27908

JOB AIR SRO

TŠEKKI

39009

JUMP TANDEM

TŠEKKI

30825

LETS FLY SRO

TŠEKKI

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

YHDYSVALLAT

30743

NORSE AIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

29976

NOVA CHEMICALS

YHDYSVALLAT

35361

OKAY HOLDING AS

TŠEKKI

24121

PETROPAVLOVSK AIR

VENÄJÄN FEDERAATIO

36763

RETENTURA LTD.

KYPROS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

YHDYSVALLAT

f10379

Red.Com

YHDYSVALLAT

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIA

27292

SKY GEORGIA

GEORGIA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TŠEKKI

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

13702

STEVENS EXPRESS

YHDYSVALLAT

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TŠEKKI

f13143

Timber LLC

YHDYSVALLAT

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

YHDYSVALLAT

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINA


TANSKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

35753

A/S MAERSK AVIATION

TANSKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

TANSKA

3456

AIR ALSIE

TANSKA

22466

AIR GREENLAND

TANSKA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

TANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

TANSKA

36122

AVIATION HOLDINGS

YHDYSVALLAT

39508

BGR I/S

TANSKA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

YHDYSVALLAT

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

RANSKA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

TANSKA

366

Danish Air Transport A/S

TANSKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

YHDYSVALLAT

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

TANSKA

35478

FIRST GREENWICH

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10218

GCTPA, LLC

YHDYSVALLAT

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

TANSKA

37052

GENCHART B.V.

ALANKOMAAT

32364

GLOBAL TRANSERVICE

YHDYSVALLAT

32595

GRAAKJAER A/S

TANSKA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIA

36297

JET FLEET INTL

YHDYSVALLAT

32158

JET TIME A/S

TANSKA

34892

JJO Invest ApS

TANSKA

33518

KIRKBI INVEST

TANSKA

31243

KIRKBI TRADING

TANSKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSIN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

38155

MOENS, G

ALANKOMAAT

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

YHDYSVALLAT

9914

NILAN A/S

TANSKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

TANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

33803

PARTNERSELSKABET

TANSKA

23090

PHARMA NORD

TANSKA

35196

PRIMERA AIR SCAND

TANSKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

SAKSA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ROMANIA

9918

STAR AIR

TANSKA

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

TANSKA

21484

THOMAS COOK SCAND.

TANSKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

UUSI-SEELANTI

32655

VIP PARTNERFLY

TANSKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

TANSKA


SAKSA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

31485

328 SUPPORT SERVICES

SAKSA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

SAKSA

34963

ACG AIR CARGO

SAKSA

17942

ACH HAMBURG

SAKSA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

SAKSA

24933

ADVANCE AIR LFG

SAKSA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

SAKSA

32334

AEROFLOT CARGO

VENÄJÄN FEDERAATIO

171

AEROWEST GMBH (HAN)

SAKSA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

SAKSA

31799

AGRATA AVIATION

VIRO

27692

AHSEL HAVA

TURKKI

36719

AIR 1 AVIATION

YHDYSVALLAT

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

SAKSA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

SAKSA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTI

29576

AIR ARMENIA

ARMENIA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KIINA

36986

AIR FINKENWERDER

SAKSA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

SAKSA

32268

AIR HAMBURG

SAKSA

22378

AIR KUBAN

VENÄJÄN FEDERAATIO

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

UUSI-SEELANTI

17595

AIR SERVICE BERLIN

SAKSA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

YHDYSVALLAT

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

SAKSA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

SAKSA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

YHDYSVALLAT

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

SAKSA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

YHDYSVALLAT

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SVEITSI

37424

AIRCRAFT PARTNER

SAKSA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TŠEKKI

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPIINIT

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

33836

AJWA AVIATION

SAUDI-ARABIA

30361

AL HOKAIR

SVEITSI

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

ITÄVALTA

38135

ALSCO

YHDYSVALLAT

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLANTI

32684

AMJET AVIATION

YHDYSVALLAT

31290

AOP AIR OPERATING

SVEITSI

34337

API HOLDING

SAKSA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

SAKSA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGYPTI

38398

ASG AVIATION

SAKSA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAKSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KIINA

8272

ASL AIRLINES SWISS

SVEITSI

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

SAKSA

40316

ATA CONCEPT GMBH

SVEITSI

30698

ATG SWISS FIRST

SVEITSI

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

SAKSA

29122

AURON LTD

BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIA JA HERZEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

YHDYSVALLAT

31551

AVIATION CAP GRP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35968

AVIATION INVESTMENT

SAKSA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

YHDYSVALLAT

44626

AZURAIR GMBH

SAKSA

f10001

Academy of Art University

YHDYSVALLAT

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

SAKSA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKO

156

Aeroflot – Russian Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

35126

Aerologic GmbH

SAKSA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

SAKSA

28844

Air Astana JSC

KAZAKSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

SAKSA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KIINA

786

Air China Limited

KIINA

1562

Air Serbia

SERBIA

22317

Air-Service GmbH

SAKSA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

SAKSA

8901

Archer Daniels Midland Company

YHDYSVALLAT

19480

Asiana Airlines

KOREAN TASAVALTA

20979

Atlas Air, Inc.

YHDYSVALLAT

27868

Atlasjet Airlines

TURKKI

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

YHDYSVALLAT

30586

BALL CORP

YHDYSVALLAT

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF SE

SAKSA

29137

BATAVIA AIR

INDONESIA

35233

BAVARIA INTERNATION

SAKSA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

SAKSA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

SAKSA

38554

BERATEX GROUP LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

11312

BIZAIR FLUG GMBH

SAKSA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

YHDYSVALLAT

28042

BLUE SKY GROUP

YHDYSVALLAT

14658

BMW AG

SAKSA

38111

BOEKHOORN M&A

ALANKOMAAT

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

YHDYSVALLAT

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKKI

37261

BOSTON POST LEASING

YHDYSVALLAT

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SVEITSI

680

BURDA REISEFLUG

SAKSA

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

SAKSA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

SAKSA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

YHDYSVALLAT

23956

Blue Sky Airservice GmbH

SAKSA

29389

Bombardier PreOwned

YHDYSVALLAT

31614

Bombardier Transportation GmbH

SAKSA

34852

BremenFly

SAKSA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

SAKSA

32874

Business Jet Ltd

UUSI-SEELANTI

19823

CA ’Air Moldova’ IS

MOLDOVAN TASAVALTA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ETELÄ-AFRIKKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

YHDYSVALLAT

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPIINIT

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KIINA

28178

CIRRUS AVIATION

SAKSA

35527

CLASSIC SERVICES INC

YHDYSVALLAT

36157

CLUB SAAB 340

SVEITSI

4782

COMFORT AIR

SAKSA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

31333

CORP JET SVCS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

39156

CSM MINING SUPPLIES

ETELÄ-AFRIKKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

PUOLA

35021

Chai Ltd.

SVEITSI

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

SAKSA

f10709

Colgan Air Services

YHDYSVALLAT

824

Condor Flugdienst GmbH

SAKSA

34179

DAO AVIATION

TANSKA

967

DAS DIRECT AIR

SAKSA

28800

DATELINE OVERSEAS

KYPROS

30651

DAUAIR

SAKSA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

SAKSA

26466

DC Aviation GmbH

SAKSA

f10558

DCS Management Services

YHDYSVALLAT

30996

DEERE & COMPANY

YHDYSVALLAT

38547

DEKALB FARMERS MARK.

YHDYSVALLAT

37580

DERMAPHARM

SAKSA

f10774

DFZ, LLC

YHDYSVALLAT

f10589

DH Flugcharter GmbH

SAKSA

25139

DIETZ AG

SAKSA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

SAKSA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

SAKSA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

SAKSA

37798

DO-TEC GMBH

SAKSA

27181

DONAVIA JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

35451

DORNIER NO LIMITS

SAKSA

28795

DULCO HANDEL GMBH

SAKSA

968

DUSSMANN P

YHDYSVALLAT

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

YHDYSVALLAT

8980

Delta Technical Services Ltd

SAKSA

1776

Deutsche Lufthansa AG

SAKSA

2044

Dr. August Oetker KG

SAKSA

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

YHDYSVALLAT

36121

EAT LEIPZIG GMBH

SAKSA

34657

EEA GMBH

SAKSA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

SAKSA

35749

EON AVIATION

INTIA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

SAKSA

19629

ESCHMANN H D

SAKSA

34011

EURO AIR CHARTER

SAKSA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

SAKSA

2034

EUROWINGS GMBH

SAKSA

3639

EVERGREEN AIRLINES

YHDYSVALLAT

36357

EXECUJET AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

YHDYSVALLAT

12213

Emil Capital Partners, LLC

YHDYSVALLAT

f10180

Epps Air Service, Inc.

YHDYSVALLAT

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

SAKSA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

RANSKA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SVEITSI

33077

FAS GMBH

SAKSA

35937

FINKCAS

SAKSA

27700

FIRST DATA CORP

YHDYSVALLAT

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALESIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

SAKSA

6705

FLM AVIATION

SAKSA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

SAKSA

42260

FLYEGYPT

EGYPTI

38804

FLYING TECHNOLOGY

VENÄJÄN FEDERAATIO

26843

FMG-FLUGSCHULE

SAKSA

1595

FRENZEL G

SAKSA

4232

FRONTIER AIRLINES

YHDYSVALLAT

38973

FUENFTE XR-GMBH

SAKSA

14557

Firma Steiner-Film

SAKSA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

SAKSA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

SAKSA

25111

G-92 KFT

UNKARI

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

SAKSA

33821

GE CAPITAL B.V.

ALANKOMAAT

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SVEITSI

25027

GEKO TRADE

SAKSA

3349

GENERAL MOTORS

YHDYSVALLAT

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

SAKSA

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

SAKSA

38591

GERMANIA EXPRESS

SAKSA

35803

GHASSAN AHMED AL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34848

GLOBAL A/C CONSULT

YHDYSVALLAT

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIA

23743

GOMEL AIRLINES

VALKO-VENÄJÄ

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

38832

GREENWAY JETS

YHDYSVALLAT

2395

GROB AIRCRAFT AG

SAKSA

32172

GULF JET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

SAKSA

28944

Germanwings GmbH

SAKSA

34841

Gibbs International, Inc.

YHDYSVALLAT

315

Gruss & Company

YHDYSVALLAT

37030

HAMBURG AIRWAYS

SAKSA

26105

HANSGROHE SE

SAKSA

32580

HASLBERGER FINANZ.

SAKSA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25435

HBK HOLDING CO.

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

SAKSA

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

SAKSA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURKKI

28618

Haworth Transport

YHDYSVALLAT

32953

HeidelbergCement AG

SAKSA

f11187

Herc Management Services LLC

YHDYSVALLAT

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

SAKSA

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

YHDYSVALLAT

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

YHDYSVALLAT

35785

IFM Traviation GmbH

SAKSA

39551

IKAR LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

25785

ILYUSHIN AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

32237

IMPERIAL JET EUROPE

SAKSA

37757

INFINUM ALTIDO INC.

VENÄJÄN FEDERAATIO

1528

IRANAIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

SAKSA

24664

Intermap Technologies

YHDYSVALLAT

35760

JEJU AIR

KOREAN TASAVALTA

39559

JESWALT INTL

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

11307

JET EXECUTIVE INT.

SAKSA

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

SAKSA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SVEITSI

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

21462

JOHNSON CONTROLS

YHDYSVALLAT

36272

JORDAN INTNL

KIINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KIINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TŠEKKI

21723

Joint Stock Company Ural airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

1610

KARMANN GMBH

SAKSA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAKSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREAN TASAVALTA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

VENÄJÄN FEDERAATIO

23758

Kimberly-Clark Corporation

YHDYSVALLAT

25800

Knauf Astra Ltd.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32568

Kompass GmbH & Co. KG

SAKSA

36476

LANARA LTD

KAZAKSTAN, KIRGISIA

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

SAKSA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

SAKSA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

SAKSA

28576

LIBRA TRAVEL

SVEITSI

42192

LIEBHERR AVIATION

SAKSA

f12832

LINCARE LEASING LLC

YHDYSVALLAT

1767

LTU LUFTTRANSPORT

SAKSA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

SAKSA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

SAKSA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

SAKSA

3857

Lufthansa Cargo AG

SAKSA

27838

Lufthansa Technik AG

SAKSA

f13551

M-BJEP Ltd.

MANSAARI

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

YHDYSVALLAT

21072

MAHAN AIR

IRANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

12521

MARXER ANLAGEN

SAKSA

36372

MAT AIRWAYS

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKKI

37597

MERIDIAN+

VENÄJÄN FEDERAATIO

444

MHS Aviation GmbH

SAKSA

37975

MILLENNIUM AVIATION

ITÄVALTA

28438

MLW AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURKKI

3057

MOELLERS MASCHINEN

SAKSA

28473

MOONSTAR AVIATION

TURKKI

31944

MYN AVIATION

SAUDI-ARABIA

38209

MZ TRANSPORTATION

SAKSA

38512

Microstrategy Services Corporation

YHDYSVALLAT

f13307

Miklos Services Corp.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

f10785

N16FX Trust

YHDYSVALLAT

f12724

N250RG LLC

YHDYSVALLAT

26118

NASA AMES CENTER

YHDYSVALLAT

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

SAKSA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

SAKSA

15551

NEW YORKER GROUP

SAKSA

24661

NORTH AMERICAN JET

YHDYSVALLAT

29267

NOVELLUS SYSTEMS

YHDYSVALLAT

31791

NOVESPACE

RANSKA

35125

Nasser Ltd.

CAYMANSAARET

f13922

Newlead Limited

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12218

Nike, Inc.

YHDYSVALLAT

567

OBO JET-CHARTER GMBH

SAKSA

33138

OCA INTERNATIONAL

SAKSA

2061

OMNIPOL

TŠEKKI

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

ALANKOMAAT

8236

OWENS CORNING CORPORATION

YHDYSVALLAT

25059

Omni Air International

YHDYSVALLAT

23244

Open Joint Stock Company ’Rossiya Airlines’ JSC ’Rossiya Airlines’

VENÄJÄN FEDERAATIO

3343

P&P PROMOTION

SAKSA

852

PARAGON RANCH

YHDYSVALLAT

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SVEITSI

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKKI

19475

PETERS GMBH

SAKSA

37609

PETROPAVLOVSK MC

VENÄJÄN FEDERAATIO

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

YHDYSVALLAT

5225

PHOENIX AIR GMBH

SAKSA

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

YHDYSVALLAT

37040

PREISS-DAIMLER

SAKSA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

SAKSA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12196

PRIVATE WINGS

SAKSA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

SAKSA

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

SAKSA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRLANTI

775

Pentastar Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

39255

RA DR. JAN PLATHNER

SAKSA

37057

RADIC AVIATION

SAUDI-ARABIA

30124

RAE – REGIONAL AIR

SAKSA

32083

RAY ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

SAKSA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKKI

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

SAKSA

32723

RSG RENTAL SERVICES

SAKSA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

SAKSA

37464

RUAG SWITZERLAND

SVEITSI

36233

RUIZ, L

MEKSIKO

38246

RUSAERO

VENÄJÄN FEDERAATIO

9200

RYAN INTL AIRLINES

YHDYSVALLAT

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

YHDYSVALLAT

29352

Rentair UK Ltd

SAKSA

27446

Rhema Bible Church

YHDYSVALLAT

606

Robert Bosch GmbH

SAKSA

f10788

SAP America Inc.

YHDYSVALLAT

18991

SAP SE

SAKSA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

SAKSA

5031

SCHWARZMUELLER

ITÄVALTA

30971

SEARAY BD100

ETELÄ-AFRIKKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

YHDYSVALLAT

31846

SG FINANS A/S NORGE

RUOTSI

27571

SHANGHAI AIRLINES

KIINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KIINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURKKI

38681

SILK WAY WEST

AZERBAIDŽAN

1034

SIRTE OIL

LIBYA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

2477

SKY JET

SVEITSI

37940

SKY SWALLOWS LTD.

VENÄJÄN FEDERAATIO

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

YHDYSVALLAT

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

SAKSA

43591

SMALL PLANET

SAKSA

42622

SMART JET AVIATION

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

25050

SMATSA DOO

SERBIA

32544

SMS Aviation GmbH

SAKSA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

36224

SPECTRA ENERGY

YHDYSVALLAT

26725

SPIRIT AIRLINES 2

YHDYSVALLAT

36094

SSP AVIATION

INTIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KYPROS

29368

STAR AVIATION LTD.

SAKSA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

SAKSA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

SAKSA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SVEITSI

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVEITSI

f12122

Safeway, Inc.

YHDYSVALLAT

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREAN TASAVALTA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKO

21734

Siberia Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

9354

SkyWork Airlines AG

SVEITSI

f12005

Spiral, Inc.

YHDYSVALLAT

29841

Spirit of Spices GmbH

SAKSA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURKKI

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ISRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

SAKSA

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREAN TASAVALTA

8360

TACA

EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

VENÄJÄN FEDERAATIO

32576

TB INVEST GROUP

TŠEKKI

31566

TEAM AVIATION

SAKSA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ITÄVALTA

36210

TESLA AIR

SVEITSI

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

ETELÄ-AFRIKKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

37070

TREVO AVIATION LTD

SAKSA

1389

TUIfly GmbH

SAKSA

33495

TURBOJET KFT

UNKARI

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKKI

2681

Thai Airways International Public Company Limited

THAIMAA

f10445

Thomas H. Lee Partners

YHDYSVALLAT

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

SAKSA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TURKKI

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

4692

US Airways, Inc.

YHDYSVALLAT

29839

USA 3000 AIRLINES

YHDYSVALLAT

43007

USAA

YHDYSVALLAT

26886

UTair Aviation, jsc

VENÄJÄN FEDERAATIO

32741

Ulla Popken GmbH

SAKSA

8960

United Parcel Service Co

YHDYSVALLAT

35921

United Therapeutics

YHDYSVALLAT

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

YHDYSVALLAT

5198

VHM SCHUL & CHARTER

SAKSA

31758

VIVAT TRUST LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

2840

VOLKSWAGEN AG

SAKSA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASILIA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SVEITSI

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

YHDYSVALLAT

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

SAKSA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

43267

WANFENG GENERAL AVTN

KIINA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION GMBH & CO . KOMMANDITGESELLSCHAFT

SAKSA

24113

WEBER MANAGEMENT

SAKSA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

SAKSA

34391

WHS CONSULTING AG

SVEITSI

10834

WIKING HELIKOPTER

SAKSA

33317

WINAIR AUSTRIA

ITÄVALTA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

SAKSA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

SAKSA

2930

WORLD AIRWAYS

YHDYSVALLAT

30605

Wheels Aviation Ltd.

SAKSA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

SAKSA

27514

Wirtgen BgmbH

SAKSA

31769

XL Airways Germany GmbH

SAKSA

36920

XR-GMBH

SAKSA

32403

XRS Holdings, LLC

YHDYSVALLAT

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIA

5960

Zeman FTL

SAKSA

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

SAKSA


VIRO

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

34613

ABELIA TRADING LTD

KYPROS

22213

ENIMEX

VIRO

38113

FL TECHNICS AB

LIETTUA

22574

MIL JAPAN

JAPANI

10937

MIL RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

1117

MIL SWITZERLAND

SVEITSI

35109

NORTH WIND AIRLINES

VIRO

38604

SMARTLYNX ESTONIA

VIRO

30036

ULS Airlines Cargo

TURKKI

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


KREIKKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

24601

AERO-KAMOV

VENÄJÄN FEDERAATIO

23232

AEROSVIT

UKRAINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

40237

AIR LEISURE

EGYPTI

29972

AIR LINK INTL (CY)

KYPROS

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAEL

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

37966

ASPAMIA LLC

YHDYSVALLAT

34238

ASTRA AIRLINES

KREIKKA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI-ARABIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

20514

Aegean Airlines

KREIKKA

f12684

Avenge Inc

YHDYSVALLAT

34069

BELRESCUEAVIA

VALKO-VENÄJÄ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

KREIKKA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KIINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

31895

CENTAVIA

SERBIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

36113

CONQUISTADOR HELO

YHDYSVALLAT

19644

COSTAIR LTD

KREIKKA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

YHDYSVALLAT

f11403

DRAGON LEASING CORP

YHDYSVALLAT

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

KREIKKA

40100

ELLINAIR

KREIKKA

36585

ELTANIN AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37223

ENGALY LTD

IRLANTI

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIA

35228

FIRST AIRWAYS

KREIKKA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31722

GAINJET AVIATION

KREIKKA

42395

GERMANIA FLUG AG

SVEITSI

31659

GHALAYINI I

EGYPTI

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ETELÄ-AFRIKKA

29050

GOLIAF AIR

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

17957

GREENLEAF

YHDYSVALLAT

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f10233

GS 150-217 LLC

YHDYSVALLAT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

YHDYSVALLAT

23443

HCAA

KREIKKA

25221

HELOG AG

SVEITSI

36373

HERITAGE ACFT LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36043

HERITAGE AVTN DEV.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREAN TASAVALTA

38831

INTAKA MANAGE PTY

ETELÄ-AFRIKKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASCAR, KOMORIT, RÉUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPIINIT

26787

INTRACOM

KREIKKA

31881

INTRALOT

YHDYSVALLAT

36434

ISLANDSITE INVEST.

ETELÄ-AFRIKKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI-ARABIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

33768

JP AIR OU

VIRO

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INTIA

30724

KAIZEN AVTN

YHDYSVALLAT

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

KREIKKA

33560

Kenrick Ltd.

ISRAEL

29979

LAO AIRLINES

LAOSIN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

29995

LEXATA

KREIKKA

35265

LINAIR LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25549

MACEDONIAN AIRLINES

KREIKKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

YHDYSVALLAT

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIA

1099

MIL GREECE

KREIKKA

21948

MINAIR

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIA

40473

N.Z. VOYAGES

RANSKA

34624

OLYMPIC AIR

KREIKKA

24067

ORASCOM

EGYPTI

22404

OXY USA

YHDYSVALLAT

2055

Olympic Airlines

KREIKKA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

MIEHITETTY PALESTIINALAISALUE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

KREIKKA

27002

PARADISE AVTN

KREIKKA

34445

PEBUNY LLC

YHDYSVALLAT

28119

POLISH MORSKI

PUOLA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKKI

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

SAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INTIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI-ARABIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

37342

SAFARILINK

KENIA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZAKSTAN, KIRGISIA

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

YHDYSVALLAT

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

VENÄJÄN FEDERAATIO

31109

SKY EXPRESS GREECE

KREIKKA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

25475

THAI FLYING SERVICE

THAIMAA

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTI

9459

UNIVERSAL AIR LINK

YHDYSVALLAT

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

KREIKKA

35002

VERTIR

ARMENIA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPPIINIT

35700

WEM LINES SA

KREIKKA

35842

WORLD HEALING CENT 2

YHDYSVALLAT

25058

WORLD HEALING CENTER

YHDYSVALLAT

24805

YAMAL

VENÄJÄN FEDERAATIO

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI-ARABIA

35716

ZR AVIATION

LIBANON


ESPANJA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

26560

245 PILOT SERVICES

YHDYSVALLAT

4648

AERO ANGELES

MEKSIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

ESPANJA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTIINA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ESPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

ESPANJA

9345

AIR EUROPA

ESPANJA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

ESPANJA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INTIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ESPANJA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ESPANJA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ESPANJA

7968

AIRBUS HELICOPTER

RANSKA

36793

AIRLEASE CORPORATION

YHDYSVALLAT

34981

AIRLIFT USA LLP

YHDYSVALLAT

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ETELÄ-AFRIKKA

36637

ALBA STAR S.A.

ESPANJA

43746

ALHOKAIR AVIATION

SVEITSI

43337

ALLIANCEJET, LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32075

ALPEMA & TOURISM

ESPANJA

29581

AMB GROUP

YHDYSVALLAT

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTIINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

YHDYSVALLAT

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ESPANJA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

YHDYSVALLAT

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

YHDYSVALLAT

9456

AUDELI

ESPANJA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

ETELÄ-AFRIKKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ESPANJA

33149

AVPRO INC (2)

YHDYSVALLAT

32450

AWAIR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

26651

AZUR AIR LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

YHDYSVALLAT

29159

Airmax, LLC

YHDYSVALLAT

f10332

Astra 136 LLC

YHDYSVALLAT

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

YHDYSVALLAT

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVEITSI

f13938

BEST FLY S.L

ESPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ESPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

ETELÄ-AFRIKKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIA

f12909

BRISAIR S.A.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

f10074

Bank of America, NA

YHDYSVALLAT

38518

Benipaula Inc

YHDYSVALLAT

f12165

Bradleyville, Ltd

YHDYSVALLAT

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ESPANJA

36213

CANARY FLY S.L.

ESPANJA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38300

CHALLENGER 5445 LLC

YHDYSVALLAT

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

YHDYSVALLAT

44018

CITGO Petroleum Corporation

YHDYSVALLAT

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

RANSKA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIA

44019

CONSORCIO AEREO DE XALAPA SA DE CV

MEKSIKO

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

YHDYSVALLAT

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ESPANJA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

YHDYSVALLAT

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

YHDYSVALLAT

37293

CPC SA

YHDYSVALLAT

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

YHDYSVALLAT

31491

CSIM AIR

YHDYSVALLAT

f11870

Caleton Holdings

CAYMANSAARET

32564

Carabo Capital

YHDYSVALLAT

f12156

CareFusion Corporation

YHDYSVALLAT

f14807

Coca-Cola European Partners US II, LLC

YHDYSVALLAT

39988

Cockrell Resources

YHDYSVALLAT

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTIINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASILIA

f10710

Contessa Premium Foods

YHDYSVALLAT

38519

Corimon CA

CAYMANSAARET

35909

Covington Aviation

YHDYSVALLAT

26776

DEAN FOODS

YHDYSVALLAT

37252

DELAWARE GG INC

YHDYSVALLAT

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIA

35756

DNEST AVIATION

MALESIA

3464

DODSON INTERNTL PART

YHDYSVALLAT

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

f10136

Dayco Properties Ltd

YHDYSVALLAT

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

YHDYSVALLAT

35658

EAST COAST JETS INC

YHDYSVALLAT

8808

EASTMAN KODAK

YHDYSVALLAT

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVEITSI

37813

EDIFICA 2000

ESPANJA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

YHDYSVALLAT

35209

EHEIM VERWALTUNGS

SAKSA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

YHDYSVALLAT

39123

EMBRAER COMMERCIAL

YHDYSVALLAT

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILIA

f13610

EMSI Aviation

YHDYSVALLAT

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIA

24823

EUROCONTINENTAL

ESPANJA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ESPANJA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ESPANJA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

YHDYSVALLAT

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

YHDYSVALLAT

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

YHDYSVALLAT

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ESPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

YHDYSVALLAT

f10915

Electric Boat Corporation

YHDYSVALLAT

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SVEITSI

f12978

FATHER & SON AIR LLC

YHDYSVALLAT

18767

FIRST INTL AVTN

YHDYSVALLAT

26564

FL Aviation

YHDYSVALLAT

35848

FLANA

ETELÄ-AFRIKKA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

YHDYSVALLAT

22596

FLIGHTLINE SL

ESPANJA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ESPANJA

31970

FLYING FALCON

YHDYSVALLAT

24821

FORMACION AEROFAN SL

ESPANJA

32961

FRAPMAG LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPANI

35955

FULUCA INVESTMENTS

ETELÄ-AFRIKKA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

YHDYSVALLAT

4402

GESTAIR

ESPANJA

f10220

GG Aircraft LLC

YHDYSVALLAT

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

YHDYSVALLAT

28586

GO AHEAD INTERNATION

SVEITSI

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

SAKSA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKO

28810

GOLDNER D

YHDYSVALLAT

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KIINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

37447

Ginnaire Rental Inc.

YHDYSVALLAT

f10226

Glass Aviation, Inc.

YHDYSVALLAT

f11875

H&S Air, LLC.

YHDYSVALLAT

27295

HAGEL W

ITÄVALTA

32525

HARPO INC

YHDYSVALLAT

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

YHDYSVALLAT

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KIINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ESPANJA

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVEITSI

31991

HENNIG .

ETELÄ-AFRIKKA

f11786

HI FLITE INC

YHDYSVALLAT

34338

HISPANIA FLYJET

ESPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ESPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

YHDYSVALLAT

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUE

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

35962

I FLY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

1475

IBERIA

ESPANJA

38329

IBERIA EXPRESS

ESPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ESPANJA

25843

ICE BIRD

SVEITSI

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ESPANJA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ESPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ESPANJA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ESPANJA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

32557

INTL CONCERTS

YHDYSVALLAT

31816

INTL PRIVATE JET

SVEITSI

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

YHDYSVALLAT

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

ESPANJA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIA

10117

International Lease Finance Corporation

YHDYSVALLAT

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

YHDYSVALLAT

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRASILIA

28372

J.W. Childs Associates

YHDYSVALLAT

31247

JAIR

ETELÄ-AFRIKKA

36363

JEM INVESTMENTS

YHDYSVALLAT

44618

JET4U LDA

PORTUGALI

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTIINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

YHDYSVALLAT

34608

KAMA AVIATION

VENÄJÄN FEDERAATIO

22691

KAVMINVODYAVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

32291

KELLY CORP

YHDYSVALLAT

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

22866

KOGALYMAVIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

34665

KUNPENG AIRLINES

KIINA

32518

LAI

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

32926

LAN PERU SA

ESPANJA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ESPANJA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

YHDYSVALLAT

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

YHDYSVALLAT

35540

LIBYAN CAA

LIBYA

37675

LIDER AVIACAO

BRASILIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANTI

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIA

34783

LLC Nord Wind

VENÄJÄN FEDERAATIO

32253

LTH JET LEASING

BRASILIA

30440

Lark Aviation LLC

YHDYSVALLAT

32826

Lewis Aeronautical

YHDYSVALLAT

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ESPANJA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

YHDYSVALLAT

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

YHDYSVALLAT

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

14376

MARTINEZ RIDAO

ESPANJA

26115

MEDAIR CHARTER

ETELÄ-AFRIKKA

35494

MENA AEROSPEASE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26957

MENAJIAN

YHDYSVALLAT

38791

MENORCA LLC

YHDYSVALLAT

40210

MERCADONA S.A.

ESPANJA

39178

METROPOLITAN AVT LLC

YHDYSVALLAT

14322

MEXICANA

MEKSIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

YHDYSVALLAT

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

YHDYSVALLAT

1095

MIL SPAIN

ESPANJA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVEITSI

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ESPANJA

f13442

Michigan Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f10321

N T Air, Inc.

YHDYSVALLAT

f11388

N450JE LLC

YHDYSVALLAT

32502

NASAIR

SAUDI-ARABIA

604

NAYSA

ESPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIA

f10331

NII Holdings Inc.

YHDYSVALLAT

31834

NITA JET

YHDYSVALLAT

39070

NNP HOLDING S/A

BRASILIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASILIA

1997

NOMADS

YHDYSVALLAT

32556

NYGREN U

RUOTSI

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

YHDYSVALLAT

32396

OBODEN IBRU

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASILIA

24549

ODYSSEY AVTN

YHDYSVALLAT

33704

ORIONAIR S.L.

ESPANJA

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRASILIA

33299

PALM AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35266

PCS Aviation Services, LLC

YHDYSVALLAT

44056

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

YHDYSVALLAT

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

ETELÄ-AFRIKKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ESPANJA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRASILIA

35542

PORTSIDE INTL LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

YHDYSVALLAT

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ESPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

YHDYSVALLAT

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ESPANJA

29804

PUNTO-FA

ESPANJA

23017

Perm Airlines

VENÄJÄN FEDERAATIO

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

27231

QUANTUM AIR

ESPANJA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11770

REAL WORLD TOURS INC

YHDYSVALLAT

26960

RED WINGS CJSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

32100

RING AIR

YHDYSVALLAT

23739

ROYAL FLIGHT

VENÄJÄN FEDERAATIO

35605

RPK CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

34812

RPK CAPITAL MNGT

YHDYSVALLAT

33521

RYJET

ESPANJA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEKSIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTIINA

38250

SAETA SL

ESPANJA

36517

SAICUS AIR S.L.

ESPANJA

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIA

37768

SAPETRO AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29825

SAS INSTITUTE

YHDYSVALLAT

37164

SASEMAR

ESPANJA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

37785

SDE SA

BELGIA

36925

SEA SA

ARGENTIINA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASILIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASILIA

30674

SEV AEREO POLICIA

ESPANJA

36232

SIENNA CORP SERVICES

SVEITSI

34785

SIERRA NEVADA CORP.

YHDYSVALLAT

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIA

25929

SKY SERVICES AVTN

ESPANJA

35092

SKYWAY LTD.

GEORGIA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIA

36602

SOUTH AVIATION INC

YHDYSVALLAT

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPIINIT

4298

SPANAIR S A

ESPANJA

28727

SPENAERO

YHDYSVALLAT

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA

1485

STOCKWOOD V

YHDYSVALLAT

30064

STREAMLINE RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

34009

SUNRIDER CORPORATION

YHDYSVALLAT

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ESPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ESPANJA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

SVEITSI

37862

Starwood Management LLC

YHDYSVALLAT

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

YHDYSVALLAT

31288

TAG AVTN ESPANA

ESPANJA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURKKI

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASILIA

4386

TAM LINHAS AEREAS

ESPANJA

22992

TATARSTAN AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

31963

TAXI FLY GROUP SA

ESPANJA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

YHDYSVALLAT

35745

TIANJIN AIRLINES

KIINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

YHDYSVALLAT

34198

TITAN AVIATION UAE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ESPANJA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ESPANJA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIVIAN MONIKANSAINEN VALTIO

15453

TRANSAERO AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILIA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

YHDYSVALLAT

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ESPANJA

38544

TRIM AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

36812

TRINIDAIR UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASILIA

34271

UAML AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASILIA

38903

UNIQUE JET AVIATION

YHDYSVALLAT

36046

USN AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

SVEITSI

35913

VESEY AIR LLC

YHDYSVALLAT

29086

VIM AIRLINES

VENÄJÄN FEDERAATIO

35330

VIRCOP JETS S.L.

ESPANJA

38266

VOLOTEA S.L.

ESPANJA

30190

VUELING AIRLINES

ESPANJA

29378

WAMOS AIR, SA

ESPANJA

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

YHDYSVALLAT

36586

WIN WIN SERVICES

YHDYSVALLAT

36955

WINGS JET LTD

MAROKKO

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASILIA

f10475

Westair Corporation

YHDYSVALLAT

35374

XTO ENERGY INC

YHDYSVALLAT


RANSKA

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

26915

171JC

YHDYSVALLAT

f11472

2 TS LLC

YHDYSVALLAT

24008

223RD FLIGHT UNIT

VENÄJÄN FEDERAATIO

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

12312

35-55 PARTNERSHIP

YHDYSVALLAT

29177

900NB

YHDYSVALLAT

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

YHDYSVALLAT

31724

AAS EUROPE

RANSKA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

SVEITSI

36488

ABSOLUTE AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

4306

ACCOR SA

RANSKA

31934

ACFT MGMT & TRADING

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

35097

ACTIFLY

RANSKA

30027

ADAM AVIATION

YHDYSVALLAT

27910

ADVANCED TRAINING SY

YHDYSVALLAT

31600

AELIS AIR SERVICES

RANSKA

30943

AERO CAPITAL SAS

RANSKA

32371

AERO JET CORPORATE

RANSKA

31785

AERO SAINT EXUPERY

RANSKA

22257

AERO SERVICES LF

RANSKA

28041

AERO SVC CORPORATE

RANSKA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

RANSKA

26891

AEROGAVIOTA

KUUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

SAKSA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ETELÄ-AFRIKKA

5461

AEROSTOCK

RANSKA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYA

36823

AGCORP

YHDYSVALLAT

35102

AGROAIR SAS

RANSKA

1769

AIGLE AZUR

RANSKA

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALGERIA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKKO

28684

AIR ASIA

MALESIA

29420

AIR AUSTRAL 2

RANSKA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTI

33288

AIR CORPORATE FRANCE

RANSKA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

NORSUNLUURANNIKKO

30879

AIR DECCAN

INTIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAKSTAN

227

AIR FRANCE

RANSKA

231

AIR GEFCO

RANSKA

35198

AIR GUYANE

RANSKA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

NORSUNLUURANNIKKO

31977

AIR KING JET

SVEITSI

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

RANSKA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

12060

AIR ND

RANSKA

28019

AIR PINK D.O.O.

SERBIA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

31913

AIR SARINA

SVEITSI

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLIT

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA JA HERZEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

RANSKA

31078

AIR TURQUOISE SAS

RANSKA

12593

AIR VENDEE INVEST

RANSKA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

RANSKA

308

AIRBUS SAS

RANSKA

24094

AIRBUS TRANSPORT

RANSKA

4790

AIRBY

RANSKA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

18045

AIRFLEET CREDIT

YHDYSVALLAT

18982

AIRFLITE

YHDYSVALLAT

36825

AKDN LOGISTIQUE

RANSKA

8231

AL ANWAE EST

SAUDI-ARABIA

36155

AL ATHEER

SAUDI-ARABIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI-ARABIA

24197

AL NASSR LTD

SVEITSI

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDI-ARABIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI-ARABIA

21699

ALCATEL USA

YHDYSVALLAT

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPANI

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

VENÄJÄN FEDERAATIO

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDA

32601

ALPHA CHARLIE

YHDYSVALLAT

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI-ARABIA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPPIINIT

37317

ALPIN SKYJETS LTD

SVEITSI

26287

ALTONA

SVEITSI

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

YHDYSVALLAT

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI-ARABIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

SVEITSI

35837

AMER GROUP

EGYPTI

f836

AMERICAN EAGLE

YHDYSVALLAT

34234

AMERICAN ELECTRIC

YHDYSVALLAT

40684

AMERICAN FLYING JET

YHDYSVALLAT

8928

AMERICAN HOME PROD

YHDYSVALLAT

25806

AMERIDAIR

RANSKA

f12696

AML LEASING LLC

YHDYSVALLAT

32857

ANCFCC

MAROKKO

f10661

ANGEL WINGS

YHDYSVALLAT

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SVEITSI

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASILIA

30530

AOSKY CORPORATION

YHDYSVALLAT

984

APACHE AVIATION

RANSKA

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

YHDYSVALLAT

f10036

APiGroup, Inc

YHDYSVALLAT

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANSAARET

37878

ARG SA

BRASILIA

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASILIA

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMENIA

20337

ARTEMIS S.A.

RANSKA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ESPANJA

27518

ASL AIRLINES

RANSKA

22135

ATLANTA JET

YHDYSVALLAT

10047

ATLANTIQUE AIR ASS

RANSKA

44364

ATLANTIQUE AIR ASS 2

RANSKA

30506

ATLAS BLUE

MAROKKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

RANSKA

36380

AVANGARD AVTN LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

17951

AVDEF

RANSKA

34589

AVEL BRAO

RANSKA

33558

AVIA TREASURY GMBH

ITÄVALTA

29467

AVIALAIR

RANSKA

35748

AVIAMARKET LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

YHDYSVALLAT

29399

AVIATION CAPITAL GRP

YHDYSVALLAT

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

YHDYSVALLAT

38085

AVIATION LINK

SAUDI-ARABIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

YHDYSVALLAT

38198

AVIATRAX

LUXEMBURG

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

43651

AVIMAXX

BAHRAIN

36345

AVIONAC FRANCE

RANSKA

23721

AVIREX

GABON

43345

AVIRO AIR

ROMANIA

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYA

27710

AXIS AIRWAYS

RANSKA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASILIA

f10002

Act Two, Inc.

YHDYSVALLAT

39565

Adams Office LLC

YHDYSVALLAT

f14959

AeroFinance Invest Corp.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASILIA

30304

Air Caraibes

RANSKA

f2003

Air Century

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

10054

Air Corsica

RANSKA

f12199

Air Fleet Operations Limited

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36010

Alpha Jet (Alabama)

YHDYSVALLAT

f791

Amerijet International Aviation

YHDYSVALLAT

f10726

Arcadia Aviation LLC

YHDYSVALLAT

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

YHDYSVALLAT

f10038

Au Revoir Air

YHDYSVALLAT

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASILIA

f10060

Aviation 604 AG

SVEITSI

f10061

B H Aviation Ltd

YHDYSVALLAT

34289

B2 FLIGHT LLC

YHDYSVALLAT

37896

BAM AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAIMAA

23830

BB AVIATION INC.

SVEITSI

28129

BCA-BUSINESS

RANSKA

37668

BEIJING AIRLINES CO

KIINA

37358

BEIJING CAPITAL

KIINA

27140

BEK AIR

KAZAKSTAN

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

7723

BELL TEXTRON

YHDYSVALLAT

28608

BERGAIR

SVEITSI

36116

BEST AERO HANDLING

VENÄJÄN FEDERAATIO

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

YHDYSVALLAT

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

25627

BLUE HERON AVIATION

SVEITSI

28677

BLUE LINE

RANSKA

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVEITSI

39696

BONIDEA CO, LTD

KIINA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

RANSKA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA JA HERZEGOVINA

35724

BRASIF SA

BRASILIA

34276

BRASS BOX LTD

KYPROS

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

SVEITSI

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRALIA

8153

BRUME

RANSKA

32896

BUMI RESOURCES

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

36301

BUQUEBUS

ARGENTIINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

RANSKA

35325

BURGAN K

KUWAIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

34152

BUSI JET INTL.

SVEITSI

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

f2008

BVI Airways

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f10079

Beach Capital Management

YHDYSVALLAT

f10082

BelAir Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f11004

Billion Mark Ltd.

HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUE

f10878

Blue Vista, LLC

YHDYSVALLAT

f10647

Bolloré SA

RANSKA

f10834

Boulder Aviation Management

YHDYSVALLAT

f12751

C & S AVIATION LTD

YHDYSVALLAT

38938

C.A.GROUP LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

5988

C.T.T.A.

MAROKKO

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36413

CALILA INVEST.

BRASILIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

YHDYSVALLAT

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASILIA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVEITSI

9122

CARTIER EUROPE

ALANKOMAAT

34144

CASAM SARL

RANSKA

8921

CASINO ADVANCED TECH

RANSKA

37372

CELINA AVIATION LTD

SVEITSI

f12811

CENTER AIR LLC

YHDYSVALLAT

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

YHDYSVALLAT

36944

CERTECO ENGINEERING

ITÄVALTA

26842

CFPR

RANSKA

20711

CGTM

RANSKA

37115

CHAD GOVERNMENT

TŠAD

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KIINA

12141

CHINA EASTERN

KIINA

31087

CHURCHILL AVIATION

YHDYSVALLAT

31221

CHURCHILL FINANCE

RANSKA

40109

CHURCHILL SERV

NIGERIA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

YHDYSVALLAT

35400

CLUB 17 S.A.

VENÄJÄN FEDERAATIO

38305

CLUB PREMIER LTD

SVEITSI

36701

COMFORT JET AVT

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

RANSKA

38652

COMORES AVIATION

MADAGASCAR, KOMORIT, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

SVEITSI

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

8338

COPLEY NEWSPAPERS

YHDYSVALLAT

6369

CORSAIR FRANCE

RANSKA

12219

COX ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

31073

CP MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

35062

CPI AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

38602

CREDIT SUISSE

SVEITSI

3513

CROWN EQUIPMENT

YHDYSVALLAT

862

CUBANA

KUUBA

38593

Cedel International Investments, Inc.

YHDYSVALLAT

31812

Cephalon

YHDYSVALLAT

f10556

Challenger Management LLC

YHDYSVALLAT

f13215

Cobalt Resources, LLC

YHDYSVALLAT

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

YHDYSVALLAT

31577

D & D AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

YHDYSVALLAT

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH ALBARAKA

JORDANIA

34168

DARTE HOLDINGS

VENÄJÄN FEDERAATIO

18972

DASSAULT AVIATION

RANSKA

1058

DASSAULT FALCON SERV

RANSKA

37864

DDA AVIATION

YHDYSVALLAT

31582

DE ROUBIN JEAN

RANSKA

32809

DEAN PHILLIPS INC

YHDYSVALLAT

11638

DECAUX

RANSKA

35752

DECCAN CARGO

INTIA

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHRAIN

27665

DIAMAIR

SVEITSI

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

ISRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

RANSKA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

SAKSA

24571

DSWA

YHDYSVALLAT

31133

DUNMORE HOMES

YHDYSVALLAT

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

YHDYSVALLAT

27183

Dartswift Aviation, Inc.

YHDYSVALLAT

1139

Dassault falcon jet

YHDYSVALLAT

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASILIA

f2005

Dominican Republic Air Force

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

7028

Dow Chemical Company, the

YHDYSVALLAT

35705

EAGLE AVIATION EUROP

RANSKA

35820

EAGLES AVTN MGNT

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

9703

EARTH STAR

YHDYSVALLAT

31743

EAST STAR AIRLINES

KIINA

34303

EASTINDO

INDONESIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVEITSI

32591

EBONY SHINE

CAYMANSAARET

29279

ECUATORIAL CARGO

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTI

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

VENÄJÄN FEDERAATIO

23028

ELI'S BREAD

YHDYSVALLAT

1013

EMERSON ELECTRIC

YHDYSVALLAT

22291

ENAC France

RANSKA

37188

ENEX AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36295

ENHANCE AERO

RANSKA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

RANSKA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

f2000

EU Airways

IRLANTI

30005

EURL JC DARMON

RANSKA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35725

EURO JET INTL LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10181

EWA Holdings LLC

YHDYSVALLAT

32827

EXEC JET SOLUTIONS

YHDYSVALLAT

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

YHDYSVALLAT

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LIBYA

28587

EXECUTIVE JET A/C

CAYMANSAARET

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

SAKSA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTI

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI-ARABIA

f10175

Emax Oil Company

YHDYSVALLAT

f2004

Estelar

VENEZUELAN BOLIVARIAANINEN TASAVALTA

35173

F & L AVIATION

YHDYSVALLAT

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVEITSI

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI-ARABIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

YHDYSVALLAT

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

YHDYSVALLAT

31310

FARNER AIRWINGS

SVEITSI

39047

FASTJET TANZANIA

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

15911

FC AVIATION

RANSKA

1147

FEDERAL EXPRESS

YHDYSVALLAT

f12735

FG AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f10191

FHC Flight Services LLC

YHDYSVALLAT

28540

FIA (PARIS)

RANSKA

34669

FIREFLY

MALESIA

32846

FIRST COMMERCIAL

YHDYSVALLAT

38268

FIRST MANDARIN B.A

KIINA

38238

FIRST RESERVE CORP

YHDYSVALLAT

37747

FJ20-166, LLC

YHDYSVALLAT

31665

FLEET INT AVTN & FIN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

SVEITSI

21504

FLICAPE PTY LTD

ETELÄ-AFRIKKA

8542

FLIGHT LEVELS

YHDYSVALLAT

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

SVEITSI

30372

FLY AIR SA

RANSKA

28511

FLY EXEC

LIBANON

30136

FLYBABOO

SVEITSI

30343

FLYING BIRD

RANSKA

29223

FLYING FINN OY

SUOMI

31775

FLYING M

YHDYSVALLAT

33632

FLYMEX

MEKSIKO

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

RANSKA

31116

FOCUS AIR USA

YHDYSVALLAT

32322

FORTUNE AIR

ETELÄ-AFRIKKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

YHDYSVALLAT

f11353

FRC HOLDING INC V

YHDYSVALLAT

43613

FRENCH BLUE

RANSKA

35426

FTC CONSULTING AG

SVEITSI

2804

FUTURA FINANCES

RANSKA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f10194

Fjet Management, LLC

YHDYSVALLAT

f10203

Fletcher Jones Management Group

YHDYSVALLAT

f11426

G & L AVIATION

YHDYSVALLAT

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

SVEITSI

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

31746

GALAXY AIRLINES

JAPANI

36630

GEM AVIATION AVV

KYPROS

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

YHDYSVALLAT

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIA

35885

GEORGIAN STAR

GEORGIA

32233

GIE-ODER

RANSKA

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

31182

GIOSTYLE LLC

YHDYSVALLAT

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KYPROS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

VENÄJÄN FEDERAATIO

42591

GLOBAL AVIATION SUP

YHDYSVALLAT

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

YHDYSVALLAT

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

YHDYSVALLAT

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIA

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

ETELÄ-AFRIKKA

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMIBIA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

f11352

GREAT BUY INC

YHDYSVALLAT

32749

GUINEA ECUATORIAL

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASILIA

f11448

GYPSY BABY LLC

YHDYSVALLAT

38975

GYRO AIR LTD

NIGERIA

f10223

Glacial Energy

YHDYSVALLAT

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f15110

Grandlington Ltd.

YHDYSVALLAT

31947

HAGONDALE LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31731

HALCYONAIR

KAP VERDE

5362

HALLIBURTON

YHDYSVALLAT

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDI-ARABIA

33959

HASSANCO S.A.

SVEITSI

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPORE

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37863

HELICONIA LS

RANSKA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

YHDYSVALLAT

37523

HIGH PERFORMANCE 100

SVEITSI

21365

HILL-ROM

YHDYSVALLAT

44103

HINSON CORPORATE FLIGHT SERVICES INC.

YHDYSVALLAT

38899

HOLLYFRONTIER PAY.

YHDYSVALLAT

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRALIA

39317

HOP!

RANSKA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASILIA

37195

HS Air Finance

BRASILIA

f11464

HYPERION AIR INC

YHDYSVALLAT

f10794

Hagadone Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f1434

Horta, LLC

YHDYSVALLAT

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

YHDYSVALLAT

24848

ICEC TOUR SPOL

TŠEKKI

37906

ID AIR

RANSKA

39137

IFG – INTL FIN. GRP

SVEITSI

21442

IGN INST GEO NAT LF

RANSKA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

ESPANJA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INTIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

SVEITSI

33559

INDYCAR AVIATION

YHDYSVALLAT

30427

INFINIT AIR

ESPANJA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

Ei tiedossa

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

YHDYSVALLAT

31081

INTERFACE OPS LLC

YHDYSVALLAT

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INTIA

37561

INTL GAMING TECH

YHDYSVALLAT

32524

INVESTAVIA

KAZAKSTAN

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

RANSKA

37780

Inversiones Davanic

KOLUMBIA

f10263

Ithaca LLC

YHDYSVALLAT

28006

JAPAT

SVEITSI

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

YHDYSVALLAT

31772

JCAS

SVEITSI

26998

JDP FRANCE

RANSKA

26479

JET 2000

VENÄJÄN FEDERAATIO

30713

JET AVIATION AG

SVEITSI

30385

JET AVIATION FZCO

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26911

JET BLUE AIRWAYS

YHDYSVALLAT

37719

JET CONNECTIONS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

YHDYSVALLAT

33015

JET MANAGEMENT SA

SVEITSI

33769

JET ONE JSC

KAZAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

MALESIA

38174

JET XPRESS

NORSUNLUURANNIKKO

43624

JETKEY SAS

RANSKA

31137

JETS RENT AVTN

RANSKA

38847

JETSTAR JAPAN

JAPANI

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

YHDYSVALLAT

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASILIA

f13613

Jet Select LLC

YHDYSVALLAT

6510

KALAIR LTD.

SAUDI-ARABIA

34887

KALDERON LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISIA

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIBANON

30709

KAZAVIA

KAZAKSTAN

32381

KB HOME

YHDYSVALLAT

29190

KBBD

YHDYSVALLAT

35242

KNIGHT AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREAN TASAVALTA

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

YHDYSVALLAT

f12041

Key Aviation LLC

YHDYSVALLAT

37923

LA AVIATION

SVEITSI

40758

LA COMPAGNIE

RANSKA

1971

LABORATOIRE ASL

RANSKA

30455

LAS VEGAS JET

YHDYSVALLAT

33111

LAYAN INTL.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

30595

LEACH CAPITAL

YHDYSVALLAT

2816

LEGENDAIR LTD.

SVEITSI

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

YHDYSVALLAT

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

KOLUMBIA

25272

LOTUS AIR

EGYPTI

33450

LOV'AIR AVIATION

RANSKA

24211

LOWA LTD

YHDYSVALLAT

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

PUOLA

f10303

LR Enterprises Management LLC

YHDYSVALLAT

37092

LUIS FUENMAYOR

YHDYSVALLAT

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVEITSI

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

7764

LVMH SERVICES

RANSKA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

19696

LYRECO

RANSKA

f11360

LYS LLC

YHDYSVALLAT

f10875

Layla Jet

BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

YHDYSVALLAT

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASILIA

39587

M-EDIA AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDA

34423

MACAU JET INTL

MACAON ERITYISHALLINTOALUE

29993

MAG AVIATION

YHDYSVALLAT

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

YHDYSVALLAT

34992

MAINSAIL TRADING 93

ETELÄ-AFRIKKA

32078

MALIBU CONSULTING

YHDYSVALLAT

34975

MALU AVIATION

KONGO

23021

MANAG'AIR

RANSKA

34019

MANO RIVER

YHDYSVALLAT

1824

MARIN

RANSKA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONACO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

MONACO

36263

MAROC TELECOM

MAROKKO

1831

MARTIN BAKER

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32707

MASC AIR LTD

SVEITSI

27014

MASTERJET SWITZ.

SVEITSI

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALESIA

40818

MATRIX AVIATION 650

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITANIA

31978

MAXWELL AVIATION INC

YHDYSVALLAT

27863

MAYES JOHN

YHDYSVALLAT

43460

MAZEN SHALABI

SAUDI-ARABIA

f12986

MB AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

YHDYSVALLAT

31545

MDA SAS

RANSKA

31140

ME LEASING

YHDYSVALLAT

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALEDIIVIT

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

YHDYSVALLAT

21443

METEO-FRANCE

RANSKA

f10316

MFP Services LLC

YHDYSVALLAT

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALESIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

YHDYSVALLAT

36859

MIDAS AIR

YHDYSVALLAT

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

617

MIL BRAZIL

BRASILIA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ECUADOR

1098

MIL FRANCE

RANSKA

1800

MIL MALAYSIA

MALESIA

34821

MILLETREIZE

RANSKA

26724

MILLION AIR SALT LAK

YHDYSVALLAT

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVENIA

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKKO

35060

MOISEEV ALEX

MONACO

35455

MONT BLANC AVIATION

SVEITSI

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASILIA

32755

MONTROSE GLOBAL

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

7058

MORRIS COMMUNICATION

YHDYSVALLAT

34441

MOSCOW HELICOPTER

VENÄJÄN FEDERAATIO

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

YHDYSVALLAT

35975

Macbens Patrimonial Ltda

UNKARI

f14311

Malridge Investments Ltd.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

YHDYSVALLAT

30280

Marsico Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

f12655

Mass Jet Lease

FILIPPIINIT

f10313

Mendota Aircraft Management

YHDYSVALLAT

24019

Mid East Jet

SAUDI-ARABIA

f14952

Minter Management Limited

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

28010

Mondoil

YHDYSVALLAT

31770

N304RJ

YHDYSVALLAT

32270

N349BA

YHDYSVALLAT

32370

N72RK

YHDYSVALLAT

f1000

NAM AIRLINES

YHDYSVALLAT

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI-ARABIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTI

34727

NATIONAL CITY COMM

YHDYSVALLAT

38371

NAVINTAIR INC

YHDYSVALLAT

31097

NEBULA LTD.

BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITALIA

32424

NEW AXIS AIRWAYS

RANSKA

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGYPTI

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

35373

NEXT GENERATION VENT

YHDYSVALLAT

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDI-ARABIA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGERIA

35941

NILE AIR

EGYPTI

31199

NISSAN NTH AMERICA

YHDYSVALLAT

32959

NOFA AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32963

NORDEX AIR

VENÄJÄN FEDERAATIO

38103

NORTH STAR AVTN LTD

SVEITSI

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISIA

33212

NPM MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

36629

NW NORDWEST

SVEITSI

22190

NWT AIRCRAFT

YHDYSVALLAT

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASILIA

34415

Nomad Aviation

SVEITSI

31264

O AIR

RANSKA

30908

OCANA ASSETS LTD

YHDYSVALLAT

38509

ODYSSEE JET SA

LUXEMBURG

12316

OFTC.Inc.

YHDYSVALLAT

28984

OLDBURY HOLDINGS

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35132

OMEGA VII

RANSKA

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVEITSI

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

36166

ONEXP

TANSKA

32311

OPENSKIES

RANSKA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

36943

ORION AIR GROUP

YHDYSVALLAT

28050

OUTFITTER AVIATION

YHDYSVALLAT

4139

OYONNAIR

RANSKA

29465

Oakmont Holdings, LLC

YHDYSVALLAT

44402

Oakwood Books, Inc.

YHDYSVALLAT

31395

Outpost International, LLC

YHDYSVALLAT

32859

Ovlas sa

NIGERIA

25856

PACE CARGO ENTERRP

YHDYSVALLAT

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKKO

38406

PARADOX BIRDS

YHDYSVALLAT

26289

PARAFFIN AIR

YHDYSVALLAT

36994

PEABODY ENERGY

YHDYSVALLAT

38284

PEACH AVIATION

JAPANI

35524

PETRO AIR

LIBYA

34403

PHEEBE LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

43772

PHENIX JET INTL

YHDYSVALLAT

33969

PHENOMAIR

RANSKA

32252

PLANET AVIATION UU

VENÄJÄN FEDERAATIO

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

YHDYSVALLAT

2176

PPG INDUSTRIES

YHDYSVALLAT

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONESIA

32060

PREMIER AIR

YHDYSVALLAT

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDANIA

35261

PRESTOIL SAS

RANSKA

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNISIA

4095

PRIVATAIR

SVEITSI

24429

PRIVATAIR SA

PORTUGALI

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUXEMBURG

32346

PROFRED PARTNERS LLP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36931

PSD

RANSKA

f11206

PVM Management LLC

YHDYSVALLAT

f10350

Pacific Coast Feather Company

YHDYSVALLAT

30188

Pacific Connection Inc.

YHDYSVALLAT

36039

Paradox Security Sys

KANADA

29691

Pinnacle Aviation

YHDYSVALLAT

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

31595

Premier Aviation

VENÄJÄN FEDERAATIO

28189

Proair charter

SAKSA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

1427

RAININ AIR

YHDYSVALLAT

36817

RCR JETS AG

SVEITSI

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

YHDYSVALLAT

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVEITSI

37695

REAL FLY SARL

MAROKKO

31655

REATEX INVEST

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

2232

REGOURD AVIATION

RANSKA

30061

REIMS AVIATION IND

RANSKA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

YHDYSVALLAT

34680

RJH ADVISORY

YHDYSVALLAT

31630

RJM AVIATION

TŠAD

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

YHDYSVALLAT

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKO

31808

ROTOR TRADE 2

YHDYSVALLAT

31026

ROUST TRADING

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

BRASILIA

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

SVEITSI

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKO

37548

RSR-614RD

YHDYSVALLAT

35879

RUBICON AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

35828

Related Companies

YHDYSVALLAT

f14565

Retraite Verte Limited

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f10385

Rex Realty Co

YHDYSVALLAT

44808

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASILIA

f10391

Roux Investment Mngt Co

YHDYSVALLAT

22656

S EGYPT

EGYPTI

22439

S ALGERIE

ALGERIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22442

S CONGO D.R. (KIN)

KONGO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22438

S MONACO

MONACO

22524

S NIGERIA

NIGERIA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TŠAD

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

YHDYSVALLAT

38042

SABY FINANCE

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

27640

SAESA

ESPANJA

f11791

SAF FLIGHT LLC

YHDYSVALLAT

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ARUBA

34967

SAINTEX AERO SARL

RANSKA

25946

SALEM AVIATION

SAUDI-ARABIA

f2007

SAP Air (Servicios Aéreos Profesionales, S.A)

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

5373

SATENA

KOLUMBIA

36114

SAUCAR LIMITED

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

5432

SAUDI OGER

SAUDI-ARABIA

30067

SAVENCIA

BELGIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

RANSKA

31959

SBM GROUP

YHDYSVALLAT

32560

SCD BV

ALANKOMAAT

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

31358

SCM ARUBA A.V.V.

UKRAINA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

YHDYSVALLAT

22328

SECURITE CIVILE LF

RANSKA

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

BRASILIA

1249

SELIA

RANSKA

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

BERMUDA

35652

SFD RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

f12875

SHADOWFAX LLC

YHDYSVALLAT

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

YHDYSVALLAT

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KIINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA

34418

SIGMA AVIATION

IRLANTI

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

32728

SILVER VENTURES INC

YHDYSVALLAT

2466

SIRIUS

SVEITSI

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYA

24200

SIT-SET AVTN AG

SVEITSI

35424

SJ MANAGEMENT LLC

YHDYSVALLAT

27746

SK TRAVEL

YHDYSVALLAT

38247

SKY LINER AVIATION

SVEITSI

43301

SKY PRIME AVTN SRV

SAUDI-ARABIA

37810

SKYFIRST

RANSKA

40301

SKYMARK AIRLINES INC

JAPANI

38576

SKYSCRAPER LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIA

34050

SKYWAY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

19462

SKYWORK AIRLINES

SVEITSI

35371

SL Management

YHDYSVALLAT

32149

SMART AVIATION

RANSKA

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTI

f13550

SME Equipment Leasing

YHDYSVALLAT

31695

SN AIR MALI

MALI

37745

SN TRANS HELICOPTERE

RANSKA

29738

SNC BOETOS

RANSKA

30770

SNC CAVOK

RANSKA

37669

SNS IMPORTADORA

BRASILIA

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

KANADA

3517

SOFAXIS

RANSKA

22730

SOGERMA

RANSKA

26645

SONNIG

SVEITSI

40696

SONNIG INT PRVT JET

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

38553

SORENS GROUP LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

5752

SOUTHERN CROSS USA

YHDYSVALLAT

35993

SPACEWING COMPANY

SAUDI-ARABIA

17921

SPECIALISED TRANSP.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37714

SPEEDFLY SARL

RANSKA

39251

SPEEDWINGS BUSINESS SA

SVEITSI

27840

SPHINX WINGS

SVEITSI

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

YHDYSVALLAT

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

YHDYSVALLAT

32789

SPRINGWAY LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

39234

SRTS

RANSKA

26231

STAFF AIR SERVICE

RANSKA

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBANIA

35421

STAR JET LTD

YHDYSVALLAT

2574

STARJET AVIATION

SVEITSI

24204

STARLING AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

33748

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

YHDYSVALLAT

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAKSTAN

28156

STEELCASE

YHDYSVALLAT

37550

STEELE AVIATION INC

YHDYSVALLAT

32436

STENSRUD VENTURES

YHDYSVALLAT

33040

STORMJETS SA

SVEITSI

4488

STRASBOURG AVIATION

RANSKA

35602

STRATEGIC AIR. SAS

RANSKA

39210

SUBURBAN MOTORS COMP

YHDYSVALLAT

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

VENÄJÄN FEDERAATIO

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTI

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTI

30157

SUPER CONSTELLATION

SVEITSI

25392

SWIFT-AERO, JSC

VENÄJÄN FEDERAATIO

30257

SYMPHONY MASTER

SVEITSI

33362

SYMPHONY MASTER UAE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

38298

SYPHAX AIRLINES

TUNISIA

f12601

Sapphire International Group, Inc

YHDYSVALLAT

f14957

Setfair Aviation Ltd.

MANSAARI

37718

Sfera Jet LLC

VENÄJÄN FEDERAATIO

38579

Sino Jet Management Limited

KIINA

f10403

Skye Gryphon, LLC

YHDYSVALLAT

f12484

Sonic Financial

YHDYSVALLAT

21791

Southern Cross International

ALANKOMAAT

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

YHDYSVALLAT

f11008

Success Master Ltd.

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

5967

Synthes USA Sales LLC

YHDYSVALLAT

38197

TAA AVIATION LTD

SVEITSI

27385

TAF LINHAS AEREAS

BRASILIA

44356

TAG AVIATION MALTA

MALTA

159

TAG AVIATION SA

SVEITSI

26797

TAK AVIATION UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

NIGER

35843

TANELA VENTURES LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIA

31962

TAT LEASING

RANSKA

24156

TAXI AIR JET-FRET

RANSKA

36518

TERRY BROWN

KANADA

28634

THALES

RANSKA

799

THE COCA-COLA COMPANY

YHDYSVALLAT

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

YHDYSVALLAT

30353

TIGER AIRWAYS SINGPR

SINGAPORE

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASCAR

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TŠAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

YHDYSVALLAT

26086

TRADLUX

LUXEMBURG

37172

TRANS AER MAR CORTES

MEKSIKO

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

12193

TRANSASIA AIRWAYS

TAIWAN

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

RANSKA

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

YHDYSVALLAT

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

YHDYSVALLAT

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONESIA

2752

TUNIS AIR

TUNISIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

21666

TUTOR SALIBA CORPORATION

YHDYSVALLAT

28237

TWIN JET

RANSKA

28467

TY AIR INC

YHDYSVALLAT

f10437

Target Corporation

YHDYSVALLAT

f10497

The Yucaipa Companies LLC

YHDYSVALLAT

36894

Thorn Air Ltd

YHDYSVALLAT

f10498

Tracinda Corporation

YHDYSVALLAT

f14951

Transcontinental Properties Limited

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11188

Trian Fund Management

YHDYSVALLAT

28221

UAS UNITED AVIATION

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

f10814

UETA, Inc.

YHDYSVALLAT

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

UKRAINA

38877

UNI AIR TAIWAN

TAIWAN

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

32094

UNION PACIFIC CORP

YHDYSVALLAT

34874

UNITED AVIATION (OM)

LIBYA

38621

UNITED AVTN MGMT

SAUDI-ARABIA

28092

UNITED HEALTHGROUP

YHDYSVALLAT

3329

United Technologies Corporation

YHDYSVALLAT

24318

VALAVIA

RANSKA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA

10637

VALMONT

YHDYSVALLAT

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

34280

VEREIN DC3

SVEITSI

40919

VGS ACFT LEASING

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

37581

VIA JETS OOD.SRL

BULGARIA

19445

VIETNAM AIRLINES JSC

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

23952

VOLARE AIRCOMPANY

UKRAINA

38134

VOLPE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

27628

VULCAN AVIATION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

23592

VULCAN INC

YHDYSVALLAT

33249

Voyage International

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35615

WADI AVIATION

CAYMANSAARET

30891

WAF LTD

CAYMANSAARET

34990

WAHA CAPITAL

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

36777

WALKER AIR SVCS

AUSTRALIA

34886

WATANIA AIRWAYS

KUWAIT

35351

WAVES JET

JORDANIA

6924

WEDGE AVIATION

YHDYSVALLAT

29491

WELLS AVIATION

YHDYSVALLAT

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

f10476

WGL Capital Corporation

YHDYSVALLAT

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

YHDYSVALLAT

31064

WHITE LOTUS

YHDYSVALLAT

32294

WILKES AND MCHUGH

YHDYSVALLAT

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

YHDYSVALLAT

f1071

WINAIR (St. Maarten Netherlands Antilles)

SINT MAARTEN

31765

WINDS AWAY

YHDYSVALLAT

37331

WINDWARD AVIATION

YHDYSVALLAT

36782

WINGS AIR

INDONESIA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

SVEITSI

35668

WORLD FUEL SVCS EUR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

31938

WREN ACQUISITIONS

YHDYSVALLAT

42945

Waste Connections Inc.

YHDYSVALLAT

f2006

Whitejets

BRASILIA

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

YHDYSVALLAT

23330

XL AIRWAYS FRANCE

RANSKA

2941

YEMENIA

JEMEN

11467

YUM BRANDS INC.

YHDYSVALLAT

31488

YYA AVIATION

SVEITSI

f10823

Yet Again, Inc.

YHDYSVALLAT

35471

ZEST AIRWAYS INC

FILIPPIINIT

43094

ZETTA JET

SINGAPORE

35614

ZOGBI LUCIANO

SVEITSI

32665

ZYMAN AVIATION LLC

YHDYSVALLAT


ISLANTI

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

38156

ACTION AVIATION UK

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

32255

AERO GMBH

SAKSA

499

AERODATA AKTIENGES 1

SAKSA

23200

AERODYNAMICS USA

YHDYSVALLAT

36014

AEROMARITIME INC

YHDYSVALLAT

34802

AIR AMBULANCE SPEC

YHDYSVALLAT

35659

AIR CAPITAL PILOT

YHDYSVALLAT

32461

AIR CHATEAUX

RANSKA

38219

AIRBOSS OF AMERICA

KANADA

39197

AIRKROL LLC

YHDYSVALLAT

33255

AIRON AIR

TANSKA

9117

AIRSUR

ESPANJA

34407

ALCI AVIATION

KANADA

f11420

ALTEX LLC

YHDYSVALLAT

f10024

AM General, LLC

YHDYSVALLAT

f12848

AMTS AIRCRAFT HOLDINGS LLC-N40DK

YHDYSVALLAT

34668

AR AIRWAYS PVT LTD

INTIA

30047

ASHTON AVIATION

YHDYSVALLAT

14399

ASTAR USA LLC

YHDYSVALLAT

911

AUGSBURG AIR SERVICE

SAKSA

33503

AVIATION INVENTORY

YHDYSVALLAT

f12726

AVIATION SERVICES & SALES INC

YHDYSVALLAT

38160

AVON AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

32522

AVSTAR INTL CORP

YHDYSVALLAT

34980

AVTN CAPITAL GRP (2)

YHDYSVALLAT

37888

AVTN CONSULTANTS INC

YHDYSVALLAT

35734

AVTN PARTN. AMERICA

YHDYSVALLAT

32830

AZA AIR LLC

YHDYSVALLAT

36035

AZIZ HASSANALI

YHDYSVALLAT

1502

Air Atlanta Icelandic

ISLANTI

f13607

Almond Forest Investments LLC

YHDYSVALLAT

33277

Altbridge Projects Ltd.

VENÄJÄN FEDERAATIO

f10803

American Seafood's Group

YHDYSVALLAT

f12473

B.F. Limited Partnership

YHDYSVALLAT

24074

BABCOCK AND BROWN

YHDYSVALLAT

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLANTI

f13941

BP Microsystems Leasing LLC

YHDYSVALLAT

28620

BURAQ AIR

LIBYA

f10063

Bacchus Consulting, LLC

YHDYSVALLAT

f10075

BankNote Aviation Corp.

YHDYSVALLAT

42204

Bar-Aero LLC

YHDYSVALLAT

f10077

Basic Capital Majestic

YHDYSVALLAT

42769

BioTek Instruments, Inc.

YHDYSVALLAT

37168

Bravo Bravo Investments LLC

YHDYSVALLAT

35163

Buddy 4, LLC

YHDYSVALLAT

38620

C&S Wholesale Grocers, Inc.

YHDYSVALLAT

33155

C3J CHARTER LLC

YHDYSVALLAT

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

34660

CARIBOU INDUSTRIES

YHDYSVALLAT

33272

CIRRUS AIR CLUB

YHDYSVALLAT

35180

CJ3 CHARTER LLC

YHDYSVALLAT

31719

CLICK MEXICANA

MEKSIKO

32604

CLOSE AIR

ISLANTI

35366

COMFORT LINE LTD

YHDYSVALLAT

f12972

CONGO MINING & SERVICES

YHDYSVALLAT

27760

CORPORATE ACFT LS

SVEITSI

39053

CORPORATE AIR SVCS

YHDYSVALLAT

33082

CUMULUS INV. HOL.LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10102

Cambridge Flight Support, LLC

YHDYSVALLAT

f10119

Chris James

BAHAMA

f10895

Cooper Industries

YHDYSVALLAT

34678

DANA AIRLINES

NIGERIA

38130

DFASS

YHDYSVALLAT

30049

DOVE AIR

YHDYSVALLAT

11028

DUNCAN AVIATION

YHDYSVALLAT

2766

DYNAMIC PARTNERS BV

ALANKOMAAT

32738

EAST AIR

TADŽIKISTAN

17105

EFS AIRCRAFT

SAKSA

33139

ENEX AVIATION SA

MONACO

f11774

ENGAGE AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

3782

ERNIR EHF

ISLANTI

30789

EUROLINE AIRCOMPANY

GEORGIA

4540

EXO - 2T N&S AMERICA

YHDYSVALLAT

36445

Estrella Aviation

YHDYSVALLAT

39126

FARSIGHT TECHNOL.

YHDYSVALLAT

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

3176

FLUGFELAG ISLANDS

ISLANTI

36160

FLY AWAY AVIATION

YHDYSVALLAT

39146

FLYING FASTER SNC

RANSKA

32201

FOUNTAIN AIR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

40721

FREEDOM AIRLINE

KENIA

39194

FREEDOM AIRLINES INC

YHDYSVALLAT

f11142

Fine Line, L.P.

YHDYSVALLAT

f10608

Flight Management Services

YHDYSVALLAT

34954

GE CAPITAL SOLUTION

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

6331

GEMUE GMBH

SVEITSI

29477

GIFFORD D

YHDYSVALLAT

34143

GLOBAL ACFT SOLUTION

YHDYSVALLAT

38280

GLOBAL AIR CHRTRS

YHDYSVALLAT

37726

GLOBAL WINGS LLC

YHDYSVALLAT

38723

HAMMER THOMAS J

YHDYSVALLAT

38218

HAPPY AIR TRAVELLERS

THAIMAA

23127

HARRIS AIR UTAH

YHDYSVALLAT

19833

HAWKER PACIFIC 2

AUSTRALIA

37851

HAYAT HAVA VE ARAC

TURKKI

30256

HELLO

SVEITSI

f10985

HMC Interests LLC

YHDYSVALLAT

36897

HOLDING TERRY A

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

26436

HOLIDAY RETIREMENT

YHDYSVALLAT

36115

HZ AVIATION LTD

ISRAEL

f10800

Herzog Contracting Corp.

YHDYSVALLAT

f12242

Hope Million Ltd Bvi

BRITTILÄISET NEITSYTSAARET

1479

ICELANDAIR

ISLANTI

33477

INTEGRA MAP

ESPANJA

f11407

IT AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

31393

ITAB (2)

KONGO

34334

ITTAG LLC

YHDYSVALLAT

f10258

Indefensible Corporation (DJMD Corporation)

YHDYSVALLAT

35682

Investair 300, LLC

YHDYSVALLAT

36959

JB AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f12816

JCE LEASING LLC

YHDYSVALLAT

25830

JEDINAK R AND R

KANADA

f11391

JEFFERSON FINANCIAL COMPANY

YHDYSVALLAT

f12803

JEM AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f11814

JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC

YHDYSVALLAT

40113

JET TEST & TRANSPORT

YHDYSVALLAT

36921

JETAVIVA LLC

YHDYSVALLAT

30465

JETWORKS

YHDYSVALLAT

31939

JOKLAFLUG

ISLANTI

36618

JPATS

YHDYSVALLAT

f13350

JT Aviation Leasing Co. LLC

YHDYSVALLAT

43418

Jesse Duplantis Ministries

YHDYSVALLAT

37333

KAVAN LLC

YHDYSVALLAT

35730

KIRLAND 41025 LLC

YHDYSVALLAT

30456

KMI MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

35444

Koch Industries

YHDYSVALLAT

f11783

L60-215 HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

34973

LAMONT SEA MARITIME

YHDYSVALLAT

27994

LIFTWOOD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f10301

LKM, Inc.

YHDYSVALLAT

f10902

Landow 101 Inc.

YHDYSVALLAT

f10996

Laurence Di Francesco

YHDYSVALLAT

38705

Logistics Business Services LLC

YHDYSVALLAT

26857

MAINE AVIATION SALES

YHDYSVALLAT

f12845

MARI LLC

YHDYSVALLAT

f11446

MARIGOT LLC

YHDYSVALLAT

37082

MARK IV AVIATION LTD

BAHAMA

32248

MARRON VENTURES

SVEITSI

f11780

MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO

YHDYSVALLAT

f12795

MERCER AIR LLC

YHDYSVALLAT

36609

MIG AVIATION (UK)LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIA

7907

MIL EGYPT (3)

EGYPTI

1105

MIL ISRAEL

ISRAEL

1880

MIL MEXICO

MEKSIKO

1111

MIL NORWAY

NORJA

5556

MIL SAUDI (RSF)

SAUDI-ARABIA

19955

MIL UKRAINE

UKRAINA

823

MIL US NAVY

YHDYSVALLAT

2799

MIL USA

YHDYSVALLAT

44819

MILENIUM AIR SERVICIOS AEREOS INTEGRADOS SA DE CV

MEKSIKO

30154

MISSIONAIR S.L.

ESPANJA

f11373

MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC

YHDYSVALLAT

34584

MUNSTER JET PARTNER

IRLANTI

f13782

Manivalva, S.A

PANAMA

f12191

Mr Chow Enterprises, LTD

YHDYSVALLAT

f10320

Mutual of Omaha

YHDYSVALLAT

35669

NATO AIRLIFT

LUXEMBURG

37436

NEXTANT AEROSPACE

YHDYSVALLAT

35419

NORLANDAIR

ISLANTI

31976

OTTER INSPIRATIONS

YHDYSVALLAT

f12488

Onni Airways Ltd.

KANADA

27784

PACIFIC JET

YHDYSVALLAT

33063

PANADERO ENERGY LLC

YHDYSVALLAT

39027

PEAK PACIFIC GLOBAL

KIINA

f11817

PEGASUS AVIATION II INC

YHDYSVALLAT

9516

PEREGRINE AVIATION

YHDYSVALLAT

38365

POSEIDON FINANCE

SVEITSI

29769

PREMIERE FLIGHT

YHDYSVALLAT

30137

PRIMERA AIR

ISLANTI

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

30279

Papier Mettler

SAKSA

25580

Pioneer Private Aviation

YHDYSVALLAT

f10370

Pyle Group LLC

YHDYSVALLAT

31967

RADIOACTIVE

YHDYSVALLAT

36291

RAFAN HOLDING BV

ALANKOMAAT

31179

RB AVTN USA

YHDYSVALLAT

40267

REPUBLIC AIRWAYS

YHDYSVALLAT

38738

REVA AIR AMBULANCE

YHDYSVALLAT

38098

RH-Flugdienst GmbH & CO. KG

SAKSA

33695

ROSS AVIATION INC

YHDYSVALLAT

f10763

Raven Aviation LLC

YHDYSVALLAT

42482

Redleaf Management Company, LLC

YHDYSVALLAT

23948

S GOUV.DU QUEBEC

KANADA

29518

SAAB ACFT OF AMERICA

YHDYSVALLAT

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIA

38122

SERVICIOS AER. PROF.

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

36425

SINGAPORE FLYING C.

SINGAPORE

24369

SK-AIR

SLOVAKIA

32244

SKY JET AVTN UGANDA

UGANDA

32799

SKY KING INC

YHDYSVALLAT

38981

SKY RESEARCH INC

YHDYSVALLAT

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

YHDYSVALLAT

32954

SLW INTERNATIONAL

YHDYSVALLAT

32599

SOUTHERN AIR SYSTEMS

YHDYSVALLAT

32603

SPRING AIR

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36338

STRATEGIC MOVES

YHDYSVALLAT

34530

SUMMER SUN TRADING

ETELÄ-AFRIKKA

8397

SUNCOAST AVIATION

YHDYSVALLAT

37653

SUNRISE AIRWAYS

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

34627

SWIFTJET INC.

KANADA

f11884

Saratoga, INC.

YHDYSVALLAT

20236

Sequoia Properties, LLC

YHDYSVALLAT

28475

Silk Way Airlines

AZERBAIDŽAN

f12111

Supervalu Inc.

YHDYSVALLAT

35130

Switchback Argentina, LLC

YHDYSVALLAT

30863

TABY AIR MAINTENANCE

RUOTSI

30936

TANGO-LIMA AVIATION

RANSKA

34842

TINKLER GROUP AVTN

AUSTRALIA

31974

TOWER AVTN OF READIN

YHDYSVALLAT

32766

TRADEWIND AVTN

YHDYSVALLAT

38201

TRONOS CANADA

KANADA

32928

TUNISAIR EXPRESS

TUNISIA

f11516

Tamarack Flight Management

YHDYSVALLAT

39039

Telescope Capital, LLC

YHDYSVALLAT

f11002

Titan International Inc.

YHDYSVALLAT

f10447

Town Fair Tires

YHDYSVALLAT

25448

UKRAINE CARGO AIRWAY

UKRAINA

35124

UNICREDIT GLOBAL

ITÄVALTA

36942

UNITED ACFT SERVICES

YHDYSVALLAT

35464

UNIVERSAL AIR SVCS

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

28951

US EPPERSON UNDERWRT

YHDYSVALLAT

20609

VOLKSWAGEN USA

YHDYSVALLAT

f11345

VS MANAGEMENT LLC

YHDYSVALLAT

f11852

Valor Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f10841

W&J Air, LLC

YHDYSVALLAT

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

VENÄJÄN FEDERAATIO

38980

WAYPOINT AERONAUTIC.

YHDYSVALLAT

f11376

WESTERN ASSET MANAGEMENT CO

YHDYSVALLAT

f11383

WESTWIND BROTHERS INC

YHDYSVALLAT

f11029

WHITE LODGING SERVICES

YHDYSVALLAT

39113

WORLD MARKET AVTN

YHDYSVALLAT

6357

WORLD WIDE AIRCRAFT

KANADA

38716

WORLDWIDE ACFT SVCS

YHDYSVALLAT

40090

WOW AIR

ISLANTI

f11839

Western Air Crews

YHDYSVALLAT

f12486

Wolrd Heir, Inc

YHDYSVALLAT

37431

ZAIN SD FZE

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

34395

ZAPOLARYE

VENÄJÄN FEDERAATIO


IRLANTI

Lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) koodi

Ilma-aluksen käyttäjän nimi

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

34931

Blue Nightingale Trading

ETELÄ-AFRIKKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

YHDYSVALLAT

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLANTI

31510

ACP JETS

YHDYSVALLAT

f11447

ADC AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f10775

ADP Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

132

AER LINGUS

IRLANTI

29293

AERO TIMBER PARTNERS

YHDYSVALLAT

23714

AERO TOY STORE LLC

YHDYSVALLAT

28752

AEROMANAGMENT GROUP

YHDYSVALLAT

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLANTI

32813

AIR BLESSING

YHDYSVALLAT

7057

AIR SHAMROCK

YHDYSVALLAT

32218

AIR TAHOMA

YHDYSVALLAT

28432

AIR TREK

YHDYSVALLAT

30118

AIRCRAFT INTL RENT

IRLANTI

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

YHDYSVALLAT

f12838

ALEDO SUB LLC

YHDYSVALLAT

26140

ALLTECH

YHDYSVALLAT

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

YHDYSVALLAT

f12957

AMC 50 LLC

YHDYSVALLAT

27173

APACHE CORP

YHDYSVALLAT

38618

AR INVESTMENTS LLC.

YHDYSVALLAT

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

YHDYSVALLAT

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLANTI

29280

ASTOR STREET ASSET

YHDYSVALLAT

33136

ATLANTIC AV KTEB

YHDYSVALLAT

33008

AVIA PARTNER DENMARK

TANSKA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

VENÄJÄN FEDERAATIO

f11798

AVION SALES LLC

YHDYSVALLAT

29670

Aero Ways Inc

YHDYSVALLAT

f10007

Air Reese, LLC

YHDYSVALLAT

f10765

Alaska Eastern Partners

YHDYSVALLAT

36324

Altis

IRLANTI

33209

Altivia Flight

SINGAPORE

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

YHDYSVALLAT

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

YHDYSVALLAT

26369

B&G LEASING

YHDYSVALLAT

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

YHDYSVALLAT

1537

BAXTER HEALTH CARE

YHDYSVALLAT

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLANTI

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

YHDYSVALLAT

25114

BECKER GROUP

YHDYSVALLAT

32660

BEDEK AVIATION

ISRAEL

38915

BEL AIR LLC

YHDYSVALLAT

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

YHDYSVALLAT

33247

BLUE CITY HOLDINGS

YHDYSVALLAT

f11410

BORG HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

31975

BOULDER US

YHDYSVALLAT

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAIMAA

1868

Bard (C.R. Bard Inc)

YHDYSVALLAT

f12103

Benson Football, LLC

YHDYSVALLAT

35372

Bindley Capital Partners

YHDYSVALLAT

f12682

Bombardier New Aircraft

YHDYSVALLAT

36888

Boston Scientific Corp

YHDYSVALLAT

f11899

C C Media Holdings Inc

YHDYSVALLAT

35160

C. Dot Aviation, LLC

YHDYSVALLAT

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

30896

CCA AIR CHARTER

YHDYSVALLAT

29250

CENTURION AVTN SRVCS

YHDYSVALLAT

f11418

CESSNA FINANCE CORP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36860

CESSNA FINANCE CORP

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

5078

CINTAS

YHDYSVALLAT

21455

CITYJET

IRLANTI

36082

CMC GROUP INC.

YHDYSVALLAT

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

YHDYSVALLAT

19036

CORPORATE JETS PA

YHDYSVALLAT

28444

CROSS AVTN

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

YHDYSVALLAT

f13609

Center for Disease Detection LLC

YHDYSVALLAT

f12458

Codale Electric Supply Inc.

YHDYSVALLAT

f13788

Constellation Productions

YHDYSVALLAT

f10129

Corporate Flight Services, LLC

YHDYSVALLAT

30753

Covidien

YHDYSVALLAT

f10987

Cozzens and Cudahy Air

YHDYSVALLAT

f10650

DARBY HOLDINGS

YHDYSVALLAT

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

YHDYSVALLAT

31690

DELTA JET USA

YHDYSVALLAT

24235

DENISTON ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

30715

DMB Aviation

YHDYSVALLAT

35370

DOMINOS PIZZA (2)

YHDYSVALLAT

f12713

DSS214 LLC

YHDYSVALLAT

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

YHDYSVALLAT

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

YHDYSVALLAT

35072

EAC AIR LLC

YHDYSVALLAT

8339

EATON

YHDYSVALLAT

1009

ELI LILLY

YHDYSVALLAT

23828

EMC IRELAND

IRLANTI

23627

EMERCOM RUSSIA

VENÄJÄN FEDERAATIO

33649

ENCORE 684 LLC

YHDYSVALLAT

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

YHDYSVALLAT

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

YHDYSVALLAT

f10176

Energy Corporation of America

YHDYSVALLAT

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

YHDYSVALLAT

33361

FAGEN INC

YHDYSVALLAT

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTI

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLANTI

21578

FEDERAL MOGUL

YHDYSVALLAT

28181

FERRO CORP

YHDYSVALLAT

30469

FIRST VIRTUAL AIR

YHDYSVALLAT

31774

FLYING SQUIRREL

YHDYSVALLAT

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLANTI

3826

FRIEDKIN INTL

YHDYSVALLAT

f10208

Flightstar Corporation

YHDYSVALLAT

f11889

Futura Travels Limited

INTIA

44079

GAINJET IRELAND LTD

IRLANTI

39022

GAUGHAN FLYING LLC

YHDYSVALLAT

38550

GC INTERNATIONAL LLC

YHDYSVALLAT

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLANTI

26624

GENERAL MILLS SALES

YHDYSVALLAT

38543

GEORGE GUND 3

YHDYSVALLAT

f12778

GIV EXEC JET LLC

YHDYSVALLAT

23814

GLOBAL WINGS LTD

SVEITSI

3964

GOODYEAR

YHDYSVALLAT

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

YHDYSVALLAT

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

YHDYSVALLAT

26847

GREENHILL AVTN

YHDYSVALLAT

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

YHDYSVALLAT

f11239

GameStop, Inc

YHDYSVALLAT

f13449

General Dynamics Land Systems

YHDYSVALLAT

f12159

Gilead Sciences

YHDYSVALLAT

10229

Goodman Real Estate, Inc.

SAKSA

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

YHDYSVALLAT

22958

Group Holdings

YHDYSVALLAT

f13612

Guthy Renker Aviation

YHDYSVALLAT

28219

HARLEY-DAVIDSON

YHDYSVALLAT

31054

HEAVYLIFT INT.

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

YHDYSVALLAT

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLANTI

5170

HUMANA

YHDYSVALLAT

42446

Hormel Foods Corporation

YHDYSVALLAT

f11193

IAMAW

YHDYSVALLAT

24747

IFFTG

YHDYSVALLAT

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLANTI

f11378

INDIGO MANAGEMENT CO

YHDYSVALLAT

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

27861

JEP LEASING

YHDYSVALLAT

22094

JEPPESEN UK LTD

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

32549

JET CLIPPER JOHNNY

YHDYSVALLAT

35926

JET LOGISTICS INC

YHDYSVALLAT

35981

JET SHARES ONLY

YHDYSVALLAT

32652

JET SMART INC

YHDYSVALLAT

30210

JET-A-WAY CHARTERS

YHDYSVALLAT

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

YHDYSVALLAT

39282

James S Offield

YHDYSVALLAT

31850

Jarden Corp

YHDYSVALLAT

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)

YHDYSVALLAT

f10282

John M. Connors, Jr.

YHDYSVALLAT

1584

Johnson&Johnson

YHDYSVALLAT

35520

Jones International Aviation LLC

YHDYSVALLAT

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

YHDYSVALLAT

8180

KELLOGG

YHDYSVALLAT

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

YHDYSVALLAT

f10287

Kenair, Inc.

YHDYSVALLAT

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

YHDYSVALLAT

f10713

Konfara Company

YHDYSVALLAT

31706

LCG ENTERPRISES

YHDYSVALLAT

35616

LEONARD GREEN & PART

YHDYSVALLAT

32207

LISBON LIMITED

BERMUDA

28852

LONDON CITY JET

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

36958

LUNA ENTERTAINMENT

YHDYSVALLAT

f10295

Leco Corporation

YHDYSVALLAT

29729

Letica Leasing LLC

YHDYSVALLAT

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

YHDYSVALLAT

38901

M&M AVIATION GROUP

YHDYSVALLAT

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLANTI

30454

MAJJEC JHETT

YHDYSVALLAT

26422

MANDAN

YHDYSVALLAT

38653

MANHAG AG

SVEITSI

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLANTI

30050

MHS TRAVEL & CHTR

YHDYSVALLAT

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRLANTI

f10317

MMB Management Advisory Services

YHDYSVALLAT

31703

MMRB SERVICES

YHDYSVALLAT

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

YHDYSVALLAT

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

YHDYSVALLAT

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

YHDYSVALLAT

40770

MRTV LLC

YHDYSVALLAT

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDA

f12230

Mannco LLC

YHDYSVALLAT

f10507

Midland Financial Co.

YHDYSVALLAT

f10968

Mozart Investments, Inc.

YHDYSVALLAT

f12769

N48KZ LLC

YHDYSVALLAT

39276

N583KD LLC

YHDYSVALLAT

18796

N728LW LLC

YHDYSVALLAT

f10328

NCR Corporation

YHDYSVALLAT

18352

NESTLE PURINA PETCAR

YHDYSVALLAT

29867

NEXT FLIGHT JETS

YHDYSVALLAT

32930

NINETY EIGHT AVTN

YHDYSVALLAT

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

YHDYSVALLAT

26985

NORTH STAR AVTN