3.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/5


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/303, annettu 27 päivänä helmikuuta 2018, tehoaineen Reynoutria sachalinensis -uute hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti

( Euroopan unionin virallinen lehti L 59, 1. maaliskuuta 2018 )

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/303 julkaisemisen oikeusvaikutukset peruutetaan.