31.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/36


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1969, annettu 12 päivänä syyskuuta 2016, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 307, 15. marraskuuta 2016 )

Sivulla 119, liitteessä I oleva 3A001.g kohta, jolla korvataan neuvoston asetuksen (EY) No 428/2009 liitteessä I oleva teksti:

on:

”1.

Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 30 000 A/ms ja estojännite yli 1 100 V; tai

2.

Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 2 000 A/ms ja kaikki seuraavista:”

pitää olla:

”1.

Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 30 000 A/ μs ja estojännite yli 1 100 V; tai

2.

Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 2 000 A/ μs ja kaikki seuraavista:”

Sivulla 163, liitteessä I oleva 6A003.a.3 kohta, jolla korvataan neuvoston asetuksen (EY) No 428/2009 liitteessä I oleva teksti:

on:

”a.

Mekaaniset juovakamerat, joiden piirtonopeus on yli 10 mm/ms;”

pitää olla:

”a.

Mekaaniset juovakamerat, joiden piirtonopeus on yli 10 mm/μs;”