10.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/37


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/561, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin kyse on joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävän eläinten terveystodistuksen mallista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 96, 12. huhtikuuta 2016 )

Sivulla 29, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevan 1 osan muuttamista koskevassa liitteessä olevassa I.28 kohdassa:

on:

Image

Teksti kuva

pitää olla:

Image

Teksti kuva

Sivulla 31, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevan 1 osan muuttamista koskevassa liitteessä olevan II.3.1 kohdan taulukossa:

on:

Image

Teksti kuva

pitää olla:

Image

Teksti kuva