12.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/81


Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/466, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 85, 1. huhtikuuta 2016 )

Sivuilla 4 ja 5, liite (koskien asetuksen (EU) 2016/44 liitettä III), korvataan lueteltujen henkilöiden edessä olevat järjestysnumerot ”16.”, ”17.” ja ”18.” järjestysnumeroilla ”21.”, ”22.” ja ”23.”.