2.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/69


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/12, annettu 6 päivänä tammikuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontiin sovellettavien polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 4, 7. tammikuuta 2016 )

Sivulla 8, johdanto-osan 64 kappaleessa:

on:

”Tämä asetus on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 1 kohdalla ja asetuksen (EY) N:o 597/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,”

pitää olla:

”Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla ja tukien vastaisen perusasetuksen 25 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea ei antanut lausuntoa,”