12.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/32


Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 22, 28. tammikuuta 2015 )

Sivulla 24, 48 artiklan kuudes virke:

on:

”Asetuksen 23, 24 ja 25 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia koskevia säännöksiä …”

pitää olla:

”Asetuksen 24, 25 ja 26 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia koskevia säännöksiä …”