17.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/64,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2015,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 224. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 2 päivänä tammikuuta 2015 poistaa kaksi henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 24 päivänä marraskuuta sekä 12 ja 30 päivänä joulukuuta 2014 muuttaa seitsemää kohtaa luettelossa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteessä I olevasta luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraavat kohdat:

a)

”Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Syntymäaika: 10.3.1977. Syntymäpaikka: Bengasi, Libya. Kansalaisuus: kansalaisuudeton palestiinalainen. Passin nro: a) 0003684 (egyptiläinen matkustusasiakirja), b) 981354 (Egyptin passi). Lisätietoja: vangittuna 22.5.2005 lähtien; b) Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweeshin veli. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.8.2006.”

b)

”Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Osoite: Saudi-Arabia (huhtikuussa 2009). Syntymäpaikka: Uneizah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) C 1415363 (myönnetty 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (myönnetty 3.1.2004, voimassaolo päättynyt 8.11.2008). Lisätietoja: vangittuna Saudi-Arabiassa marraskuussa 2010. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.7.2004.”

2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Syntymäaika: 12.5.1964. Syntymäpaikka: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venäjän federaatio. a) Venäjän kansalainen b) Neuvostoliiton kansalainen (vuoteen 1991). Lisätietoja: a) asunut Venäjän federaatiossa marraskuussa 2010; b) kansainvälinen etsintäkuulutus annettu vuonna 2000, c) ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2014. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.3.2011. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.3.2011.” seuraavasti:

”Doku Khamatovich Umarov (alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev)). Syntymäaika: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Syntymäpaikka: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venäjän federaatio. Kansalaisuus: a) Venäjän kansalainen, b) Neuvostoliiton kansalainen (vuoteen 1991). Passin nro: 96 03 464086 (1.6.2003 myönnetty Venäjän passi). Lisätietoja: pituus 180 cm, tumma tukka, 7–9 cm pitkä arpi kasvoissa, pala kielestä puuttuu, puhevika. Asunut Venäjän federaatiossa marraskuussa 2010. Kansainvälinen etsintäkuulutus annettu vuonna 2000. Ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2014. Biometrisiä tietoja Interpolin ilmoituksessa (INTERPOL Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.3.2011.”

3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Aris Munandar. Syntymäaika: a) 1.1.1971, b) vuosien 1962 ja 1968 välillä. Syntymäpaikka: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.” seuraavasti:

”Aris Munandar. Syntymäaika: a) 1.1.1971, b) vuosien 1962 ja 1968 välillä. Syntymäpaikka: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia. Indonesian kansalainen (joulukuussa 2003). Lisätietoja: vapaana joulukuussa 2003.”

4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Yassin Sywal (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); syntynyt noin vuonna 1972; Indonesian kansalainen.” seuraavasti:

”Yassin Syawal (alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Syntymäaika: noin vuonna 1972. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: vapaana joulukuussa 2003.”

5)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Osoite: 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Syntynyt 11.12.1974 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L191609 (28.2.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.2.2001). Henkilötunnus: 04643632, myönnetty 18.6.1999. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z, b) äidin nimi Ourida Bint Mohamed, c) karkotettu Italiasta Tunisiaan 1.12.2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.” seuraavasti:

”Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Syntymäaika: 11.12.1974. Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) L 191609 (28.2.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.2.2001), b) 04643632 (18.6.1999 myönnetty Tunisian passi), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italian verotunnus). Osoite: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Lisätietoja: a) ryhmittymän Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) turvallisuuspäällikkö, b) äidin nimi Ourida Bint Mohamed, c) karkotettu Italiasta Tunisiaan 1.12.2004, d) pidätetty Tunisiassa elokuussa 2013. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

6)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Osoite: Tunisia. Syntynyt 14.7.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M408665 (4.10.2000 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.10.2005). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BNSDLA70L14Z352B, b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 28.2.2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.” seuraavasti:

”Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Syntymäaika: 14.7.1970. Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) M408665 (4.10.2000 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.10.2005), b) W334061 (9.3.2011 myönnetty tunisialainen henkilötunnus), c) BNSDLA70L14Z352B (Italian verotunnus). Osoite: Tunisia. Lisätietoja: a) karkotettu Italiasta Tunisiaan 28.2.2004, b) kärsii 12 vuoden vankeusrangaistusta Tunisiassa terroristijärjestön jäsenyydestä ulkomailla tammikuusta 2010, c) pidätetty Tunisiassa 2013, d) muutti virallisesti sukunimensä Ben Soltane sukunimeksi Hamdi vuonna 2014. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”

7)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Osoite: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunisia. Syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemilissä, Bizertessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K929139 (14.2.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2000). Henkilötunnus: 00319547 (myönnetty 8.12.1994). Muita tietoja: a) Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F, b) äidin nimi Beya Al-Saidani, c) karkotettu Italiasta Tunisiaan 2.6.2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.” seuraavasti:

”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Syntymäaika: 10.2.1968. Syntymäpaikka: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) K929139 (14.2.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2000), b) 00319547 (8.12.1994 myönnetty Tunisian passi), c) SSDSBN68B10Z352F (Italian verotunnus). Osoite: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia. Lisätietoja: a) äidin nimi Beya Al-Saidani, b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 2.6.2008, c) vangittu Tunisiassa elokuussa 2014. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

8)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Syntymäaika: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Syntymäpaikka: a) Tripoli, Libya, b) Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Lisätietoja: a) kemian professori, b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 27.8.2006. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.” seuraavasti:

”Mohamed Lakhal (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Syntymäaika: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Syntymäpaikka: a) Tripoli, Libya, b) Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: W374031 (11.4.2011 myönnetty tunisialainen henkilötunnus). Lisätietoja: a) kemian professori, b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 27. elokuuta 2006, c) muutti virallisesti sukunimensä Aouani sukunimeksi Lakhal vuonna 2014. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”