30.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 226/16


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 826/2014,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Ukrainan tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Syntynyt 31.5.1960; Zagorsk (Sergiev Posad)

Presidentin hallinnon ensimmäisenä apulaishenkilöstöpäällikkönä vastuussa venäläisen median ohjeistamisesta kannattamaan Ukrainan separatisteja ja Krimin liittämistä. Tukee näin ollen Itä-Ukrainan vakauden horjuttamista ja Krimin liittämistä.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

”Luganskin kansantasavallan” ”hallituksen” puhemies, joka on puhunut ja antanut lausumia esimerkiksi ukrainalaisen sotilaslentokoneen alas ampumisesta, panttivankien ottamisesta ja laittomien aseistettujen joukkojen taistelutoimista, mikä on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

”Donetskin kansantasavallan” ”korkeimman neuvoston” puheenjohtajana 22.7.2014 lähtien ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta kansanäänestystä, joka johti ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä on vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Syntynyt 27.11.1967

Hyväksyi Venäjän presidentin 5.5.2014 asetuksella nro 301 antaman nimityksensä ”Krimin tasavallan sisäministeriksi”, ja toimillaan ”sisäministerinä” on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Syntynyt 15.12.1951, Leningrad (Pietari)

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava ja entinen judoharjoituskumppani.

Luonut omaisuutensa preidentti Putinin toimikaudella. Saanut tukea Venäjän päättäjiltä tärkeiden sopimusten tekemiseen Venäjän valtion tai valtionyhtiöiden kanssa. Hänen yhtiöilleen on erityisesti myönnetty useita erittäin tuottoisia sopimuksia Sotšin olympialaisten valmistelun yhteydessä.

Giprotransmostin pääosakkeenomistaja. Kyseinen yhtiö on saanut hankintasopimuksen Venäjän valtionyhtiöltä tehdäkseen toteutettavuustutkimuksen sillan rakentamisesta Venäjältä laittomasti liitettyyn Krimin autonomiseen tasavaltaan, mikä on lujittanut alueen yhdentämistä Venäjän federaatioon ja näin ollen heikentänyt edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Syntynyt 3.7.1974, Puškino

Läheisessä yhteydessä ukrainalaisiin separatisteihin Itä-Ukrainassa ja Krimillä. ”Donetskin kansantasavallan” ”pääministerin” Borodain aikaisempi työnantaja. Tavannut ”Krimin tasavallan” ”pääministerin” Aksjonovin Krimin liittämisprosessin aikana. Ukrainan hallitus on käynnistänyt rikostutkinnan aineellisesta ja taloudellisesta tuesta, jota hänen väitetään antaneen separatisteille.

Lisäksi antanut useita julkisia lausuntoja, jotka tukevat Krimin liittämistä ja Ukrainan yhdistämistä Venäjään. Totesi erityisesti kesäkuussa 2014, että ”koko Ukrainaa ei voi yhdistää Venäjään, mutta Itä-Ukrainan ehkä voi”.

Tukee näin ollen toimillaan Itä-Ukrainan vakauden horjuttamista.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Syntynyt 25.7.1951, Leningrad (Pietari)

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava. Ollut mukana perustamassa ns. Ozero Datšaa, joka on presidentti Putinin vaikutusvaltaisen lähipiirin osuustoiminnallinen yritys.

Hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Bank Rossijan puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja. Omisti vuonna 2013 n. 38 % kyseisestä pankista, jota pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjään.

Lisäksi Bank Rossijalla on merkittäviä osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Syntynyt 24.1.1950

Presidentti Putinin pitkäaikainen tuttava. Ollut mukana perustamassa ns. Ozero Datšaa, joka on presidentti Putinin vaikutusvaltaisen lähipiirin osuustoiminnallinen yritys.

Hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Bank Rossijan toiseksi suurin osakkeenomistaja. Omisti vuonna 2013 n. 10 % kyseisestä pankista, jota pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjään.

Lisäksi Bank Rossijalla on merkittäviä osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

30.7.2014


Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

UlitsaVereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä;

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

Sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Itä-Ukrainaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita mm. lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antei vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

ICAO:n tunniste QD

Meždunarodnoe šosse 31, rak. 1, 141411 Moskova

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Verkkosivut: www.dobrolet.com

Dobrolet on Venäjän valtion lentoyhtiön tytäryhtiö. Krimin laittomasta liittämisestä lähtien operoinut toistaiseksi yksinoikeudella Moskovan ja Simferopolin välisiä lentoja. Helpottaa näin ollen laittomasti liitetyn Krimin autonomisen tasavallan yhdentämistä Venäjän federaatioon ja heikentää Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Venäjän keskuspankin toimilupa nro 1354.

Venäjän federaatio, 127 030 Moskova, Krasnoproletarskaja ulitsa 9/5.

Krimin laittoman liittämisen jälkeen ollut kokonaan ”Krimin tasavallan” omistuksessa. Tullut hallitsevaksi markkinatoimijaksi, vaikka ei toiminut lainkaan Krimillä ennen alueliitosta. Ostanut tai ottanut määräysvaltaansa Krimillä toimintaansa lopettavien pankkien sivuliikkeitä ja siten tukenut aineellisesti ja taloudellisesti Venäjän hallituksen toimia Krimin yhdentämiseksi Venäjän federaatioon. Heikentänyt näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014