21.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/27


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 284/2014,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Tilanteen vakavuus huomioiden neuvosto katsoo, että uusia henkilöitä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Synt.aika ja -paikka 21.12.1963; Moskova

Venäjän federaation varapääministeri.

Vaati julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Synt.aika ja -paikka 1.1.1961, Zaporožje, (Ukrainan SNT)

Venäjän federaation presidentin neuvonantaja.

Vaati julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Synt.aika ja -paikka 7.4.1949, Shepetovka, Hmelnitskin alue (Ukrainan SNT)

Liittoneuvoston puhemies. Tuki 1.3.2014 liittoneuvostossa julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Synt.aika ja -paikka 27.10.1954,

Pietari (ent. Leningrad)

Valtionduuman puhemies. Tuki julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Tuki julkisesti Venäjän ja Krimin jälleenyhdistämissopimusta ja asiaan liittyvää liittovaltion perustuslakia.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Synt.aika 26.4.1954

Nimitetty presidentin asetuksella 9.12.2013 Venäjän liittovaltion uutistoimiston "Rossiya Segodnyan" päälliköksi.

Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan tukevan hallituksen propagandan keskeinen levittäjä.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Synt.aika ja -paikka 27.3.1963 Sevastopol, (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereniteettiin kuuluvan alueen miehittäneiden venäläisten joukkojen komentamisesta.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Synt.aika ja -paikka 1.9.1956, Zaporožje, (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereniteettiin kuuluvan alueen miehittäneiden venäläisten joukkojen komentamisesta.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Synt.aika ja -paikka 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Venäjän federaation presidentin avustaja.Hän valmisteli ja järjesteli aktiivisesti Krimillä toteutettua prosessia, jossa paikallisia krimiläisiä yhteisöjä yllytettiin järjestämään Ukrainan Krimillä toimivien viranomaisten vastaisia toimia.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vastuussa Krimin kansanäänestyksen järjestämisestä. Venäjän järjestelmän mukaisesti vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Sevastopolin vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vastuussa Krimin kansanäänestyksen järjestämisestä. Venäjän järjestelmän mukaisesti vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

11.

Lt. Gen. Igor Turchenyuk

Venäjän joukkojen komentaja Krimillä

Krimin alueella olevien Venäjän joukkojen tosiasiallinen komentaja (Venäjä viittaa joukkoihin edelleen virallisesti "paikallisina itsepuolustusjoukkoina").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Valtionduuman jäsen

Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

21.3.2014