29.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/55


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2014/238/YUTP,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP.

(2)

Tilanteen vakavuus huomioiden neuvosto katsoo, että uusia henkilöitä olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Sen vuoksi päätöksen 2014/145/YUTP liite olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

Synt.aika ja -paikka 7.11.1958, Kirovohrad, Ukrainan SNT

Varapääministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan Venäjän federaatioon integroinnin valvonnasta.

29.4.2014

2.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

Synt.aika ja -paikka 15.9.1949, Moskova

Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja niin kutsutussa ”liittovaltion Krimin piirissä”, Venäjän turvallisuusneuvoston ei-vakituinen jäsen. Vastuussa Venäjän valtionpäämiehen perustuslaillisten oikeuksien täytäntöönpanosta liitetyn Krimin autonomisen tasavallan alueella.

29.4.2014

3.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

Synt.aika ja -paikka 27.10.1965, Leningrad

Krimin asioiden ministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan integroinnista Venäjän federaatioon.

29.4.2014

4.

Sergei Ivanovich MENYAILO

Synt.aika ja -paikka 22.8.1960, Alagir, Pohjois-Ossetian autonominen SNT, Venäjän SFNT

Ukrainan liitetyn Sevastopolin kaupungin virkaa tekevä kuvernööri.

29.4.2014

5.

Olga Fedorovna KOVATIDI

Synt.aika ja -paikka 7.5.1962, Simferopol, Ukrainan SNT.

Venäjän federaation neuvoston jäsen liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

29.4.2014

6.

Ludmila Ivanovna SHVETSOVA

Synt.aika ja -paikka 24.9.1949, Alma-Ata, Neuvostoliitto

Valtionduuman varapuhemies, Yhtenäinen Venäjä — Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan Venäjän federaatioon integrointia koskevan lain esittämisestä.

29.4.2014

7.

Sergei Ivanovich NEVEROV

Synt.aika ja -paikka 21.12.1961, Tashtagol, Neuvostoliitto

Valtionduuman varapuhemies, Yhtenäinen Venäjä. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan Venäjän federaatioon integrointia koskevan lain esittämisestä.

29.4.2014

8.

Igor Dmitrievich SERGUN

Synt.aika 28.3.1957

Tiedustelupalvelu GRU:n johtaja, Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan varapäällikkö, kenraaliluutnantti. Vastuussa GRU:n tiedustelun toiminnasta Itä-Ukrainassa.

29.4.2014

9.

Valery Vasilevich GERASIMOV

Synt.aika ja -paikka 8.9.1955, Kazan

Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan päällikkö, Venäjän federaation ensimmäinen apulaispuolustusministeri, maavoimien kenraali. Vastuussa Venäjän joukkojen massiivisesta sijoittamisesta Ukrainan vastaiselle rajalle ja tilanteen liennyttämisen estymisestä.

29.4.2014

10.

German PROKOPIV

 

”Luganskin kaartin” aktiivinen johtaja. Osallistui turvallisuuspalvelun Luganskin aluetoimiston rakennuksen valtaamiseen, nauhoitti presidentti Putinille ja Venäjälle suunnatun videotallenteen vallatusta rakennuksesta. Läheiset suhteet ”Kaakkoiseen armeijaan”.

29.4.2014

11.

Valeriy BOLOTOV

 

Separatistiryhmä ”Kaakkoisen armeijan” johtajia. Ryhmä valtasi turvallisuuspalvelun Luganskin alueen rakennuksen. Eläkkeellä oleva upseeri. Ennen rakennuksen valtausta hänen ja hänen kumppaniensa hallussa oli aseita, jotka oli ilmeisesti hankittu laittomasti Venäjältä ja paikallisilta rikollisryhmiltä.

29.4.2014

12.

Andriy PURGIN

 

”Donetskin tasavallan” johtaja, aktiivinen osallistuja ja järjestäjä separatistisessa toiminnassa, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbassin kansalaisaloitteen” perustajia.

29.4.2014

13.

Denys PUSHYLIN

Synt.paikka Makiivka

Donetskin kansantasavallan johtajia. Osallistui aluehallintorakennuksen valtaamiseen ja hallussapitoon. Separatistien aktiivinen puolestapuhuja.

29.4.2014

14.

Tsyplakov Sergey GENNADEVICH

 

Ideologisesti radikaalin Donbassin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

15.

Igor STRELKOV (Ihor Strielkov)

 

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. Hän on Krimin pääministeriksi julistautuneen Sergey Aksionovin avustaja turvallisuusasioissa.

29.4.2014