17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/43


Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio - 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/12)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

MUUT TULOT

p.m.

60 700

60 700

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

4 534 377

 

4 534 377

 

Osasto 9 Yhteensä

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

KAIKKI YHTEENSÄ

93 731 377

4 213 700

97 945 077

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

REKRYTOINTI

150 000

 

150 000

1 3

VIRKAMATKAT

300 000

 

300 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

65 000

–54 000

11 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

975 000

1 500

976 500

1 6

SOSIAALIPALVELUT

10 000

–3 500

6 500

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

 

 

Osasto 1 Yhteensä

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

375 000

585 000

960 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POSTALKULUT

40 000

10 000

50 000

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

615 000

 

615 000

2 6

TIEDOTUS JA AVOIMUUS

675 000

 

675 000

 

Osasto 2 Yhteensä

12 575 000

15 000

12 590 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

KOULUTUS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

 

1 000 000

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

457 000

110 000

567 000

3 6

OPERATIIVISET TUKITOIMET

600 000

 

600 000

 

Osasto 3 Yhteensä

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

ULKOSUHTEET

4 534 377

 

4 534 377

 

Osasto 4 Yhteensä

4 534 377

 

4 534 377

 

KAIKKI YHTEENSÄ

93 731 377

4 213 700

97 945 077