17.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 454/1


Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2014/C 454/01)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Osasto 1 Yhteensä

41 682 444

88 453

41 770 897

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

 

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

 

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

 

 

Osasto 2 Yhteensä

1 072 174

 

1 072 174

 

KAIKKI YHTEENSÄ

42 754 618

88 453

42 843 071

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

220 000

 

220 000

1 3

TYÖMATKAT (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

 

5 000

 

Osasto 1 Yhteensä

23 719 644

 

23 719 644

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

 

3 215 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

 

270 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (5)

505 400

 

505 400

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

 

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

 

230 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

 

10 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 242 400

 

4 242 400

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

 

 

 

 

Osasto 3 Yhteensä

14 792 574

88 453

14 881 027

 

KAIKKI YHTEENSÄ

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.