29.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/46


Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 297, 7. marraskuuta 2013 )

Oikaistaan sivulla 112 liitteessä I (Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset) oleva taulukko 1 ”Kantatiedot ja taloustoimet” seuraavasti:

Taulukko 1:   Kantatiedot ja taloustoimet

 

A.

Kotimaa

B.

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

C.

Ulkomaat

D.

Yhteensä

Yhteensä

Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset – Yhteensä

Yhteensä

Rahalaitokset

Muut kuin rahalaitokset – Yhteensä

 

Pankit

Muut kuin pankit

 

Julkisyhteisöt (S.13)

Muut kotimaiset sektorit

 

Julkisyhteisöt (S.13)

Muut kotimaiset sektorit

Yhteensä

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset + eläkerahastot + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset + konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S.125+S.126+S.127)

Vakuutuslaitokset + eläkerahastot (S.128+S.129)

Yritykset (S.11)

Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15)

Yhteensä

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset + eläkerahastot + rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset + konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S.125+S.126+S.127)

Vakuutuslaitokset + eläkerahastot (S.128+S.129)

Yritykset (S.11)

Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15)

 

joista: erityisyhteisöt

 

joista: erityisyhteisöt

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Talletukset ja lainasaamiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enintään 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Arvopaperistetut lainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

liikkeeseenlaskijana euroalueen rahalaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enintään 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 1 vuoden mutta enintään 5 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 5 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

liikkeeseenlaskijana euroalueen julkisyhteisö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

liikkeeseenlaskijana euroalueen muu rahoituksen välittäjä (1), muu sijoitusrahasto kuin rahamarkkinarahasto ja vakuutuslaitos/eläkerahasto (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d

liikkeeseenlaskijana euroalueen yritys (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

muu kuin euroalueen liikkeeseenlaskija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Velkapaperit  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enintään 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 2 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Muut arvopaperistetut saamiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

joista liikkeeseenlaskijana euroalueen julkisyhteisö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

joista liikkeeseenlaskijana euroalueen yritys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Johdannaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Muut kuin rahoitusvarat (ml. kiinteä omaisuus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Muut saamiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lainat ja vastaanotetut talletukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enintään 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Liikkeeseen lasketut velkapaperit  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enintään 1 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yli 2 vuoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Oma pääoma ja varaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Johdannaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Muut velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a

joista liikkeeseen lasketuille velkapapereille kertynyt korko (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistaan sivulla 113 liitteessä I (Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset) oleva taulukko 2 ”Luottotappiot/arvonalennukset” seuraavasti:

Taulukko 2:   Luottotappiot/arvonalennukset

 

D.

Yhteensä

VASTAAVAA

2

Arvopaperistetut lainat

 


(1)  Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

(2)  Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

(3)  Yritykset

(4)  Kansalliset keskuspankit voivat tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti kerätä nämä tietoerät arvopaperikohtaisesti.

(5)  Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksen liikkeeseen lasketuille velkapapereille kertyneiden korkojen osalta, jos tietot voidaan johtaa tai estimoida muista lähteistä saatavista tiedoista.