10.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/172


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/15/EU,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden vapaan liikkuvuuden alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)

Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Sen vuoksi tässä direktiivissä esitetyt tavaroiden vapaan liikkuvuuden alan direktiivit olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan seuraavat direktiivit tämän direktiivin liitteessä esitetyn mukaisesti:

1)

Moottoriajoneuvojen vapaan liikkuvuuden alalla:

neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (1);

neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttoainesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (2);

neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (3);

neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (4);

neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) (5);

neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (6);

neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1974, moottoriajoneuvoista istuinten, niiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta (7);

neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (8);

neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (9);

neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (10);

neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (11);

neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (12);

neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (13);

neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (14);

neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (15);

neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (16);

neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (17);

neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (18);

neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (19);

neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (20);

neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (21);

neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (22);

neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (23);

neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (24);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin (25);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista (26);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä (27);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2000, moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (28);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista (29);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä (30);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä (31);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä (32);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/97/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (33);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (34);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (35);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/64/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (36);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/75/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (staattiset testit) (37);

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (38).

2)

Jalkineiden vapaan liikkuvuuden alalla: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (39).

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatia liittyy unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä, jona Kroatia liittyy unioniin.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16.

(2)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23.

(3)  EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12.

(4)  EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37.

(5)  EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15.

(6)  EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22.

(7)  EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1.

(8)  EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4.

(9)  EYVL L 24, 30.1.1976, s. 1.

(10)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32.

(11)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54.

(12)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71.

(13)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85.

(14)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96.

(15)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122.

(16)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60.

(17)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72.

(18)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83.

(19)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95.

(20)  EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49.

(21)  EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1.

(22)  EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1.

(23)  EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26.

(24)  EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1.

(25)  EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1.

(26)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

(27)  EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1.

(28)  EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9.

(29)  EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21.

(30)  EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.

(31)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(32)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(33)  EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1.

(34)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(35)  EUVL L 261, 3.10.2009, s. 1.

(36)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 1.

(37)  EUVL L 261, 3.10.2009, s. 40.

(38)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 33.

(39)  EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37.


LIITE

A   OSA

MOOTTORIAJONEUVOT

1.

Lisätään direktiivin 70/157/ETY liitteessä II olevan 4.2 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

””25” Kroatia”.

2.

Lisätään direktiivin 70/221/ETY liitteessä II olevan 6.2 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

3.

Lisätään direktiivin 70/388/ETY liitteessä I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”25 Kroatia”.

4.

Lisätään direktiivin 71/320/ETY liitteessä XV olevan 4.4.2. kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

5.

Lisätään direktiivin 72/245/ETY liitteessä I olevan 5.2 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

6.

Lisätään direktiivin 74/61/ETY liitteessä I olevan 5.1.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

”25” Kroatia”.

7.

Lisätään direktiivin 74/408/ETY liitteessä I olevan6.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

8.

Lisätään direktiivin 74/483/ETY liitteessä I olevaan 3.2.2.2 kohtaan liittyvään alaviitteeseen 1 seuraava:

”25= Kroatia”.

9.

Lisätään direktiivin 76/114/ETY liitteessä olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”25 Kroatia”.

10.

Lisätään direktiivin 76/757/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

11.

Lisätään direktiivin 76/758/ETY liitteessä I olevan 5.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

12.

Lisätään direktiivin 76/759/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

13.

Lisätään direktiivin 76/760/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

14.

Muutetaan direktiivin 76/761/ETY liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 5.2.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

b)

Lisätään 6.2.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

15.

Lisätään direktiivin 76/762/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan sarakkeeseen Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

16.

Lisätään direktiivin 77/538/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

17.

Lisätään direktiivin 77/539/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

18.

Lisätään direktiivin 77/540/ETY liitteessä I olevan 4.2.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

19.

Lisätään direktiivin 77/541/ETY liitteessä III olevan 1.1.1 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

20.

Lisätään direktiivin 78/318/ETY liitteessä I olevan 7.2 kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

21.

Lisätään direktiivin 78/764/ETY liitteessä II olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

”25 Kroatia”.

22.

Lisätään direktiivin 78/932/ETY liitteessä VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”25 Kroatia”.

23.

Lisätään direktiivin 86/298/ETY liitteen VI ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

”25 Kroatia”.

24.

Lisätään direktiivin 87/402/ETY liitteen VII ensimmäiseen luetelmakohtaan Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25”.

25.

Lisätään direktiivin 94/20/EY liitteessä I olevan 3.3.4 kohdan luetteloon Portugalia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatian osalta 25”.

26.

Lisätään direktiivin 95/28/EY liitteessä I olevan 6.1.1. kohdan luetteloon Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

27.

Lisätään direktiivin 2000/25/EY liitteessä I olevassa lisäyksessä 4 olevan 1 kohdan 1 osan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

28.

Lisätään direktiivin 2000/40/EY liitteessä I olevan 3.2 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

29.

Lisätään direktiivin 2001/56/EY liitteen I lisäyksessä 5 olevan 1.1.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

30.

Muutetaan direktiivin 2001/85/EY liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 7.6.11.1 kohdan luetteloon seuraava:

”izlaz u slučaju opasnosti”.

b)

Lisätään 7.7.9.1 kohdan luetteloon seuraava:

”autobus se zaustavlja”.

31.

Muutetaan direktiivi 2002/24/EYseuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä IV olevassa A osassa olevan mallin sivulla 2 oleva 47 kohta seuraavasti:

”47.

Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot) (tarvittaessa):

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

b)

Muutetaan liite V seuraavasti:

i)

lisätään A osan 1 kohdan osassa 1 olevaan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia,”,

ii)

lisätään B osan 1.1 kohdassa olevaan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

25 Kroatia”.

32.

Muutetaan direktiivi 2003/37/EY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteen II lisäyksessä 1 olevan C luvun 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25,”.

b)

Muutetaan liite III seuraavasti:

i)

korvataan I osassa olevan kohdan ”A – Valmiit/valmistuneet traktorit” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat))

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

ii)

korvataan I osassa olevan kohdan ”B – Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut – valmiit/valmistuneet” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

iii)

korvataan I osassa olevan kohdan ”C – Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet – valmiit/valmistuneet” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

iv)

korvataan II osassa olevan kohdan ”A – Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut perävaunut – keskeneräiset” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

v)

korvataan II osassa olevan kohdan ”B – Vedettävät vaihdettavissa olevat koneet – keskeneräiset” 16 kohta seuraavasti:

”16.

Verotuksen perustana käytetty teho (tai veroluokka (-luokat)) (tarvittaessa)

Belgia: …

Bulgaria: …

Tšekki: …

Tanska: …

Saksa: …

Viro: …

Irlanti: …

Kreikka: …

Espanja: …

Ranska: …

Kroatia: …

Italia: …

Kypros: …

Latvia: …

Liettua: …

Luxemburg: …

Unkari: …

Malta: …

Alankomaat: …

Itävalta: …

Puola: …

Portugali: …

Romania: …

Slovenia: …

Slovakia: …

Suomi: …

Ruotsi: …

Yhdistynyt kuningaskunta: …”

 

 

33.

Lisätään direktiivin 2003/97/EY liitteen I lisäyksessä 5 olevan 1.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25”.

34.

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liite VII seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdassa olevan osan 1 luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25”,

b)

Lisätään lisäyksessä olevan 1.1 kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

35.

Lisätään direktiivin 2009/57/EY liitteessä VI olevan ensimmäisen kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25. Kroatia,”.

36.

Lisätään direktiivin 2009/64/EY liitteessä I olevan 5.2 kohdan tunnusnumeroiden luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25;”.

37.

Lisätään direktiivin 2009/75/EY liitteessä VI olevan ensimmäisen kohdan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia’.

38.

Muutetaan direktiivi 2009/144/EY seuraavasti:

a)

Lisätään liitteessä III A olevan 5.4.1. kohdan alaviitteeseen 1 Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia 25,”.

b)

Lisätään liitteen IV lisäyksen 4 ensimmäiseen luetelmakohtaan Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia,”.

c)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1.3 kohdan tunnusnumeroiden luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia,”.

B   OSA

JALKINEET

Muutetaan direktiivin 94/11/EY liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

lisätään a alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Gornjište”,

ii)

lisätään b alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Podstava i uložna tabanica”,

iii)

lisätään c alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Potplat (donjište)”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

lisätään a alakohdan i alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Koža”,

ii)

a alakohdan ii alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Koža korigiranog lica”,

iii)

lisätään b alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Tekstil”,

iv)

lisätään c alakohdan luetteloon ”Tekstit” seuraava:

”HR

Drugi materijali”.