16.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 282/9


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 944/2012,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2012,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuuden huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä. Luetteloon olisi lisättävä etenkin kaikki Syyrian hallituksen ministerit, koska he ovat yhteisesti vastuussa Syyrian väestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

(3)

Entisiä Syyrian hallituksen ministereitä koskevat rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, koska heidän voidaan edelleen katsoa olevan yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. Näitä henkilöitä koskevia tietoja olisi näin ollen muutettava.

(4)

Lisäksi kaksi henkilöä ja yksi yhteisö olisi poistettava rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä ja yhteisöjä koskevasta luettelosta.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi näin ollen muutettava Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta 15 päivänä lokakuuta 2012 annetun päätöksen 2012/634/YUTP (2) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II, siten kuin tämän asetuksen liitteessä on esitetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 50.


LIITE

I

Lisätään jäljempänä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan henkilöitä ja yhteisöjä koskevaan luetteloon

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Varapääministeri, talousasiat, kotimaan kauppa- ja kuluttajansuojaministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo’allem

 

Varapääministeri, ulkoasioista ja ulkomailla asuvista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

3.

Kenraali-majuri Fahd Jassem Al Freij

 

Puolustusministeri ja sotilaskomentaja. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Uskonnollisista lahjoituksista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

5.

Eng. Hala Mohammad Al Nasser

 

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

6.

Eng. Bassam Hanna

 

Vesivaraministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

7.

Eng. Subhi Ahmad Al Abdallah

 

Maatalous- ja maaseudun uudistusministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla

 

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Opetusministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid

 

Liikenneministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

13.

Eng. Yasser Al Siba’ii

 

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

14.

Eng. Sa’iid Ma’thi Hneidi

 

Öljy- ja mineraalivaraministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Kulttuuriministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Työ- ja sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu’bi

 

Tiedotusministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Oikeusministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Terveysministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Kansallisista sovintoasioista vastaava apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ympäristöasioista vastaava apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

26.

Jamal Sha’ban Shaheen

 

Apulaisministeri. Hallituksen ministerinä yhteisesti vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(alias Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passi: hänellä on hallussaan Yhdistyneen kuningaskunnan passi.

Presidentti Al-Assadin perheen lähipiiriin kuuluva liikemies. Omistaa luetteloon merkityn televisioasema Dounya TV:n osakkeita. Kuuluu luettelossa nimetyn Muhammad Nasif Khayrbikin lähipiiriin. Tukee Syyrian hallintoa.

16.10.2012

28.

Raza Othman

Rami Makhloufin vaimo.

Hänellä on läheiset henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet nimettynä olleeseen Rami Makhloufiin, joka on presidentti Bashar Al-Assadin serkku ja hallinnon tärkeä rahoittaja. Tästä syystä yhteydessä Syyrian hallintoon. Hyötyy tästä yhteydestä.

16.10.2012

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Megatrade

Osoite:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damascus, Syria

Faksi: 963114471081

Toimii luetteloon merkityn Scientific Military Research Instituten (SSRC) (tieteellinen sotilastutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Osoite:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damascus, Syria

Toimii luetteloon merkityn Scientific Military Research Instituten (SSRC) (tieteellinen sotilastutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012

II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevat jäljempänä mainittuja henkilöitä ja elimiä koskevat tiedot seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Dr. Wael Nader Al -Halqi

Syntynyt 1964 Daraan maakunnassa

Pääministeri ja entinen terveysministeri. Pääministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Syntynyt 1956 Aleppossa

Sisäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Syntynyt 1945 Damaskoksessa

Valtionvarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Syntynyt 1.8.1961 lähellä Damaskosta

Sähköministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Syntynyt 1954 Tartoussa

Palveluasioiden varapääministeri, paikallishallinnon ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Syntynyt 1958 Damaskoksessa

Ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Syntynyt 1957 Hamassa

Ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Syntynyt 1960 Sweidan maakunnassa

Presidentille kuuluvien asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

9.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntynyt 1964 Damaskoksessa

Viestintä- ja teknologiaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

10.

Kenraali Ali Habib Mahmoud

Syntynyt 1939 Tartoussa

Entinen puolustusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja Syyrian asevoimiin ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin sortotoimiin.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Syntynyt 1943 Damaskoksessa

Entinen oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.9.2011

12.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Syntynyt 1966 Tartoussa

Entinen tiedotusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.9.2011

13.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Syntynyt 1956 Aleppossa

Entinen talous- ja kauppaministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Syntynyt 1944 Al-Bukamalissa Deir Ezzorissa

Entinen öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

15.

Dr. Adnan Slakho

Syntynyt 1955 Damaskoksessa

Entinen teollisuusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

16.

Dr. Saleh Al-Rashed

Syntynyt 1964 Aleppon maakunnassa

Entinen opetusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

17.

Dr. Fayssal Abbas

Syntynyt 1955 Haman maakunnassa

Entinen liikenneministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Syntynyt 1950 Salamiyassa

Entinen ministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al- Ahmad

Syntynyt 1956 Hasakassa

Entinen ministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Syntynyt 1953 Hamassa

Entinen ministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

III

Poistetaan seuraavat henkilöt ja yhteisö asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta:

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group