9.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/20


Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 673/2012, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 32 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 196, 24. heinäkuuta 2012 )

Sivulla 11, liitteessä, luettelon ”Yhteisöt” 2. kohdan neljänteen sarakkeeseen ”Luetteloon merkitsemisen päivämäärä” lisätään päivämäärä ”24.7.2012”.