15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/43


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 181, 12. heinäkuuta 2012 )

Sivulla 41, 25 artiklan 1 kohdan kuudennella rivillä

korvataan:

”3 664 t CO2/t C,”

seuraavasti:

”3,664 t CO2/t C,”.

Sivulla 45, 36 artiklan 3 kohdan kolmannella rivillä

korvataan:

”3 664 t CO2/t C.”

seuraavasti:

”3,664 t CO2/t C.”.