5.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/40


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/79/YUTP,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen 2011/72/YUTP Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Mainitun päätöksen liitteessä olevaa luetteloa henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi muutettava ja tiettyjä luettelossa mainittuja henkilöitä koskevat tiedot olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/72/YUTP liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.


LIITE

”LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

 

Nimi

Henkilötiedot

Perusteet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian entinen presidentti, syntynyt Hammam-Soussessa 3. syyskuuta 1936, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00354671 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. lokakuuta 1956, Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00683530 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 4. maaliskuuta 1944, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 11 rue de France- Radès Ben Arous, kansallisen henkilökortin nro 05000799 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabha-Lybiessa 7. tammikuuta 1980, Yamina SOUIEIn poika, yritysjohtaja, Inès LEJRIn puoliso, asuu osoitteessa résidence de l'étoile du nord - suite B -7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04524472 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 04682068 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 16. tammikuuta 1987, Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00299177 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 17. heinäkuuta 1992, Leïla TRABELSIn tytär, asuu presidentinpalatsissa, kansallisen henkilökortin nro 09006300 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 5. marraskuuta 1962, Saida DHERIFin poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00777029 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. kesäkuuta 1948, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso, valtuutettu maatalousalan yrityksen johtaja, asuu osoitteessa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00104253 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Radèsissa 19. helmikuuta 1953, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, kansallisen henkilökortin nro 00403106 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn poika, liikemies, asuu osoitteessa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, kansallisen henkilökortin nro 05417770 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. huhtikuuta 1950, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00178522 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. syyskuuta 1955, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05150331 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 27. joulukuuta 1958, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisialainen, syntynyt Marsassa 5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00046988.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 1. helmikuuta 1960, Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso, asuu osoitteessa 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00235016 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen, syntynyt 5. maaliskuuta 1957, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso, rakennuttaja, asuu osoitteessa 4 rue Ennawras-Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. heinäkuuta 1973 Yamina SOUIEIn poika, rakennusyrityksen johtaja, asuu kiinteistössä Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05411511 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. kesäkuuta 1975, Mounira TRABELSIn tytär (Leila TRABELSIn sisar), yritysjohtaja, Mourad MEHDOUIn puoliso, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi -Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05417907 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. toukokuuta 1962, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05189459 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 18. syyskuuta 1976, Najia JERIDIn poika, yrityksen toimitusjohtaja, asuu rakennuksessa Erriadh.2-Gammarth - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05412560 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 4. joulukuuta 1971, Yamina SOUIEIn tytär, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 2 rue El Farrouj - la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 05418095 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 20. joulukuuta 1965, Radhia MATHLOUTHIn poika, Linda CHERNIn puoliso, Tunisairin toimiston virkailija, asuu osoitteessa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00300638 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen, syntynyt 29. tammikuuta 1988, Kaouther Feriel HAMZAn poika, Stafiem - Peugeot -yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisialainen, syntynyt 13. tammikuuta 1959, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00400688 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso, asuu osoitteessa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00589759 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marouene MABROUKin puoliso, neuvos ulkoasianministe-riössä, kansallisen henkilökortin nro 05409131 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 11. maaliskuuta 1972, Jaouida El BEJIn poika, Sirine BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04766495 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso, lääkäri, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00589758 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 13. elokuuta 1960, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00642271 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 22. marraskuuta 1949, Selma HASSENin poika, valokuvaaja ja toimittaja Saksassa, asuu osoitteessa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02951793 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 13. maaliskuuta 1947, Zohra BEN AMMARin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa rue El Moez - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02800443 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 16. toukokuuta 1952, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso, Tunisairin edustaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02914657 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 18. syyskuuta 1956, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02804872 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainan, syntynyt 28. lokakuuta 1938, Selma HASSENin poika, eläkeläinen, Selma MANSOURin leski, asuu osoitteessa 255 cité El Bassatine - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 028106l4 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 21. lokakuuta 1969, Selma MANSOURin poika, Monia CHEDLIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa avenue Hédi Nouira - Monastir kansallisen henkilökortin nro 04180053 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 29. huhtikuuta 1974, Selma MANSOURin poika, naimaton, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa 83 Cap Marina - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04186963 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 12. lokakuuta 1972, Selma MANSOURin poika, naimaton, kaupallisen viennin ja tuonnin harjoittaja, asuu osoitteessa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04192479 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 8. maaliskuuta 1980, Selma MANSOURin tytär, Zied JAZIRIn puoliso, sihteeri yrityksessä, asuu osoitteessa Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 06810509 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia..

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam - Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590835 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam - Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590836 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 30. elokuuta 1982, Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso, asuu osoitteessa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 08434380 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 13. tammikuuta 1970, Naïma BEN ALIn poika, osastopäällikkö Tunisairissa, asuu osoitteessa résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, kansallisen henkilökortin nro 05514395 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 22. lokakuuta 1967, Naïma BEN ALIn poika, tehtävä liikenneministeriös-sä, asuu osoitteessa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05504161 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 3. tammikuuta 1973, Naïma BEN ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05539378 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 27. lokakuuta 1966, Paulette HAZATin poika, yrityksen johtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05515496 haltija (kaksois-kansalaisuus).

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 16. huhtikuuta 1971, Paulette HAZATin poika, Amel SAIDin puoliso, yritysjohtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 00297112 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 28. elokuuta 1974, Leila DEROUICHEn poika, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04622472.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.”