27.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1099/2010,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedonlähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston kolmansiin maihin suorittamien tarkastusmatkojen havainnot sekä jäsenvaltioiden neljännesvuosittain asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamat raportit osoittavat, että mainitun asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa on syytä tarkistaa.

(4)

Liitettä I on tarkistettava erityisesti pienentämällä valvontatiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka ovat edellä mainittujen tietolähteiden mukaan yleisesti ottaen aiempaa yhdenmukaisempia asiaankuuluvan unionin lainsäädännön kanssa ja joiden virallinen valvonta nykyisellä tasolla ei enää ole perusteltua, ja lisäämällä valvontatiheyttä sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat samojen tietolähteiden mukaan aiempaa vähemmän yhdenmukaisia asiaankuuluvan unionin lainsäädännön kanssa ja joiden kohdalla on näin ollen tarpeen tehostaa virallista valvontaa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE

”LIITE I

A.   Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys

(%)

Maapähkinät, kuorelliset

1202 10 90

Argentiina

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 20 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 10 90

Brasilia

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 20 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Kuivatut nuudelit

(Elintarvikkeet)

ex 1902

Kiina

Alumiini

10

Hivenaineet (2)

(Rehut ja elintarvikkeet)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 00 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Kiina

Kadmium ja lyijy

10

Mangot

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0804 50 00

Dominikaaninen tasavalta

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

10

Pitkäpavut (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikaaninen tasavalta

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

50

”Bitter melon”—(Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Lauki (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprikat

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Munakoisot

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

Appelsiinit (tuoreet tai kuivatut)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypti

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (7)

10

Persikat

0809 30 90

Granaattiomenat

ex 0810 90 95

Mansikat

0810 10 00

Vihreät pavut

ex 0708 20 00

(Elintarvikkeet – tuoreet hedelmät ja vihannekset)

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 10 90

Ghana

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 20 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Curryn lehdet (Bergera / Murraya koenigii)

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

ex 1211 90 85

Intia

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (5)

10

Chilipippuri (Capsicum annuum), kokonainen

ex 0904 20 10

Intia

Aflatoksiinit

50

Chilipippuri (Capsicum annuum), murskattu tai jauhettu

ex 0904 20 90

Chilipippurituotteet (curry)

0910 91 05

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muskottikukka (Myristica fragrans)

0908 20 00

Inkivääri (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 10 90

Intia

Aflatoksiinit

20

Maapähkinät, kuoritut

1202 20 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Vesimelonin (egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoksiinit

50

Basmatiriisi sellaisenaan nautittavaksi

(Elintarvikkeet – hiottu riisi)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiinit

20

Chilipippuri (Capsicum annuum), kokonainen

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksiinit ja okratoksiini A

10

Chilipippuri (Capsicum annuum), murskattu tai jauhettu

ex 0904 20 90

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

Korianterin lehdet

ex 0709 90 90;

Thaimaa

Salmonella (6)

10

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 85

Minttu

ex 1211 90 85

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

Korianterin lehdet

ex 0709 90 90;

Thaimaa

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (4)

20

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 85

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

Pitkäpavut (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaimaa

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (4)

50

Munakoisot

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kaalikasvit

0704; ex 0710 80 95

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

Paprikat

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turkki

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (8)

10

Kesäkurpitsat

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomaatit

0702 00 00; 0710 80 70

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

Päärynät

(Elintarvikkeet)

0808 20 10; 0808 20 50

Turkki

Torjunta-aine: amitratsi

10

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

(Elintarvikkeet)

0806 20

Uzbekistan

Okratoksiini A

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 10 90

Vietnam

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 20 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Chilipippuri (Capsicum annuum), murskattu tai jauhettu

ex 0904 20 90

Kaikki kolmannet maat

Sudan-värit

20

Chilipippurituotteet (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

Punainen palmuöljy

ex 1511 10 90

(Elintarvikkeet)

 

B.   Määritelmät

Tässä liitteessä ’sudan-väreillä’ tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita:

i)

sudan I (CAS-numero 842-07-9)

ii)

sudan II (CAS-numero 3118-97-6)

iii)

sudan III (CAS-numero 85-86-9)

iv)

scarletinpuna tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).”


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex” (esimerkiksi ex 1006 30: mukaan luetaan ainoastaan sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettu basmatiriisi).

(2)  Tässä kohdassa tarkoitettuja hivenaineita ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29) liitteessä I olevassa 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat hivenaineet. Niihin tulisi soveltaa tässä asetuksessa tarkoitettua tehostettua valvontaa myös silloin, kun ne ovat elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitettuja tuontituotteita.

(3)  Erityisesti seuraavien jäämät: amitratsi, asefaatti, aldikarbi, benomyyli, karbendatsiimi, klorfenapyri, klorpyrifossi, CS2 (ditiokarbamaatit), diafentiuroni, diatsinoni, diklorvossi, dikofoli, dimetoaatti, endosulfaani, fenamidoni, imidaklopridi, malationi, metamidofossi, metiokarbi, metomyyli, monokrotofossi, ometoaatti, oksamyyli, profenofossi, propikonatsoli, tiabendatsoli, tiaklopridi.

(4)  Erityisesti seuraavien jäämät: asefaatti, karbaryyli, karbendatsiimi, karbofuraani, klorpyrifossi, klorpyrifossimetyyli, dimetoaatti, etioni, malationi, metalaksyyli, metamidofossi, metomyyli, monokrotofossi, ometoaatti, profenofossi, protiofossi, kinalfossi, triadimefoni, triatsofossi, dikrotofossi, EPN, triforiini.

(5)  Erityisesti seuraavien jäämät: triatsofossi, oksidemetoni-metyyli, klorpyrifossi, asetamipridi, tiametoksaami, klotianidiini, metamidofossi, asefaatti, propargiitti, monokrotofossi.

(6)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579.

(7)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbendatsiimi, syflutriini, syprodiniili, diatsinoni, dimetoaatti, etioni, fenitrotioni, fenpropatriini, fludioksonili, heksaflumuroni, lambda-syhalotriini, metiokarbi, metomyyli, ometoaatti, oksamyyli, fentoaatti, tiofanaatti-metyyli.

(8)  Erityisesti seuraavien jäämät: metomyyli ja oksamyyli