18.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1102/2009,

tehty 16 päivänä marraskuuta 2009,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 116. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 11 päivänä elokuuta 2008, 16 päivänä syyskuuta 2008, 3 päivänä lokakuuta 2008, 21 päivänä lokakuuta 2008, 2 päivänä joulukuuta 2008, 10 päivänä joulukuuta 2008, 23 päivänä joulukuuta 2008, 30 päivänä tammikuuta 2009, 13 päivänä helmikuuta 2009, 23 päivänä helmikuuta 2009, 5 päivänä maaliskuuta 2009, 13 päivänä maaliskuuta 2009, 18 päivänä maaliskuuta 2009, 23/24 päivänä maaliskuuta 2009, 20 päivänä huhtikuuta 2009, 3 päivänä kesäkuuta 2009, 17 päivänä heinäkuuta 2009 ja 10 päivänä elokuuta 2009 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi liite I olisi päivitettävä vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Muutokset oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon

(1)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Osoite: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (puh. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faksi 662 38 14); c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (puh. 497 92 63); d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (puh. 587 25 45); e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (puh. 262 38 18-19); f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (puh. 042-681 20 81). Lisätietoja: a) päätoimipaikka Pakistanissa; b) tilipankki: Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, tilinumerot: 05501741 ja 06500138.” seuraavasti:

”Al Rashid Trust (alias) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Osoite: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (puh. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, faksi 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (puh. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (puh. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (puh. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (puh. 042-681 20 81). Lisätietoja: a) päätoimipaikka Pakistanissa; b) toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar Sherifissä, toimintaa myös Kosovossa ja Tšetšeniassa; c) tilipankki: Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch, Pakistan, tilinumerot: 05501741 ja 06500138; d) 21.10.2008 saakka YK:n luetteloon sisältyivät kohdat ’Al Rashid Trust’ (QE.A.5.01, merkitty luetteloon 6.10.2001) ja ’Aid Organization of the Ulema, Pakistan’ (QE.A.73.02, merkitty luetteloon 24.4.2002 ja muutettu 25.7.2006). Tietojen vahvistettua, että nämä kohdat viittaavat samaan yhteisöön, al-Qaidaa ja Talebania koskeva pakotekomitea päätti 21.10.2008 yhdistää näihin kohtiin sisältyvät tiedot tähän kohtaan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(2)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Osoite: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Lisätietoja: aluetoimistoja Pakistanissa Bahawalpurissa, Bawalnagarissa, Gilgitissä, Islamabadissa, Mirpur Khasissa, Tando-Jan-Muhammadissa. Akhtarabad Medical Camp on Spin Boldakissa Afganistanissa.” seuraavasti:

”Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Osoite: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Lisätietoja: aluetoimistoja Pakistanissa Bahawalpurissa, Bawalnagarissa, Gilgitissä, Islamabadissa, Mirpur Khasissa ja Tando-Jan-Muhammadissa. Akhtarabad Medical Camp on Spin Boldakissa Afganistanissa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.8.2005.”

(3)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Osoite: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Hertsegovina. Muita tietoja: Bosnian viranomaiset lakkauttaneet toiminnan.” seuraavasti:

”Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Osoite: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina (toimipisteen osoite); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina; d) Zenica, Bosnia ja Hertsegovina. Muita tietoja: a) oli virallisesti rekisteröity Bosnia ja Hertsegovinassa rekisterinumerolla 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundationin toiminta lopetettiin Bosnia ja Hertsegovinan federaation oikeusministeriön päätöksellä (toiminnan lopettamisesta tehty päätös nro 03-05-2-203/04); c) sitä ei ollut enää olemassa joulukuussa 2008; d) sen toimitilat ja humanitaariset toiminnot siirrettiin hallituksen valvonnassa uudelle yhteisölle, jonka nimi on Sretna Buducnost. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 28.6.2004.”

(4)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina” seuraavasti:

”Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Osoite: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina; b) Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina. Muita tietoja: Työntekijöihin ja yhtiökumppaneihin kuuluvat Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz ja Safet Durguti. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 13.3.2002.”

(5)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” seuraavasti:

”Egyptian Islamic Jihad (alias a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(6)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al Qaida/Islamic Army (alias ’The Base’, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)” seuraavasti:

”Al-Qaida (alias a) ’The Base’, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Islamic Army). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(7)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat” seuraavasti:

”Al Baraka Exchange L.L.C. Osoite: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat; b) PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim’Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001.”

(8)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Osoitteet: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia ja Hertsegovina); b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnia ja Hertsegovina); c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnia ja Hertsegovina.” seuraavasti:

”Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Osoite: a) 30a Put Mladih Muslimana (aikaisempi nimi Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; d) 70 ja 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegovina). Muita tietoja: a) Rekisteröity Bosnia ja Hertsegovinassa kansalaisjärjestönä nimellä ’Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan’26.9.1997; b) Al Furqanin toiminta lopetettiin Bosnia ja Hertsegovinan federaation oikeusministeriön päätöksellä (päätös nro 03-054-286/97, 8.11.2002); c) Al Furqan ei ollut enää olemassa joulukuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.5.2004.”

(9)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); toimii Koillis-Irakissa.” seuraavasti:

”Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muita tietoja: toimii Pohjois-Irakissa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.2.2003.”

(10)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Asbat al-Ansar” seuraavasti:

”Asbat al-Ansar. Osoite: Ein el-Hilweh camp, Libanon. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(11)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Barakat Banks and Remittances (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Osoite: a) Mogadishu, Somalia; b) Dubai, Arabiemiirikunnat” seuraavasti:

”Barakaat Bank of Somalia (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Osoite: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; b) Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim’Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001”.

(12)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat” seuraavasti:

”Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Osoite: PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim’Alen omistuksessa tai määräysvallassa (QI.J.41.01). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001.”

(13)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohdat ”Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat” ja ”Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat” seuraavasti:

”Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Osoite: PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim’Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001.”

(14)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); tiedossa olevat osoitteet ja toimistot: – Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina, – Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina, – Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegovina, – Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina, – Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.” seuraavasti:

”Bosanska Idealna Futura (alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future). Osoite: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia ja Hertsegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia ja Hertsegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina. Muita tietoja: a) Bosanska Idealna Futura rekisteröitiin virallisesti Bosnia ja Hertsegovinassa yhteisönä ja humanitaarisena järjestönä rekisterinumerolla 59; b) se oli Benevolence International Foundationin Bosnia ja Hertsegovinan toimipisteen laillinen seuraaja, joka harjoitti toimintaa nimellä BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura ei ollut enää olemassa joulukuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.11.2002.”

(15)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w., g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’). Osoite: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat, c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Ranska, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgia, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgia, g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Lisätietoja: a) Muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Azerbaidžan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Ingušia (Venäjä), Intia, Irak, Jordania, Kiina, Libanon, Länsiranta ja Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syyria ja Tšetšenia (Venäjä). b) Yhdysvaltain liittovaltion työnantajatunniste: 36-3804626. c) ALV-numero: BE 454 419 759. d) Osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. vuodesta 1998.” seuraavasti:

”Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w., e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial ’World Relief’). Osoite: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Ranska; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Lisätietoja: a) Muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Azerbaidžan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Ingušia (Venäjä), Intia, Irak, Jordania, Kiina, Libanon, Länsiranta ja Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syyria ja Tšetšenia (Venäjä); b) Yhdysvaltain liittovaltion työnantajatunniste: 36-3804626; c) ALV-numero: BE 454 419 759; d) Osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. ja Stichting Wereldhulp – België, v.z.w vuodesta 1998. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.10.2002.”

(16)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).” seuraavasti:

”Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah), c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan) 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.9.2002.”

(17)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group, e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)” seuraavasti:

”Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.10.2004.”

(18)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Lajnat Al Daawa Al Islamiya” seuraavasti:

”Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 20.2.2003.”

(19)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)” seuraavasti:

”Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.5.2005.”

(20)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Libyan Islamic Fighting Group” seuraavasti:

”Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(21)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” seuraavasti:

”Makhtab Al-Khidamat (alias a) MAK, b) Al Kifah). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001.”

(22)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.).” seuraavasti:

”Nada International Anstalt. Osoite: Vaduz, Liechtenstein (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.). Muita tietoja: Lopetettu ja poistettu kaupparekisteristä. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”

(23)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta kohta ”Tunisian Combatant Group (alias a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.” seuraavasti:

”Tunisian Combatant Group (alias a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.10.2002.”

(24)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Osoitteet: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.” seuraavasti:

”Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Osoite: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Herzegovina. Muita tietoja: a) Vuosina 2002–2004 Taibah International – Bosnia offices käytti Culture Home in Hadzicin tiloja, Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa; b) järjestö rekisteröitiin Bosnia ja Hertsegovinassa virallisesti Taibah International Aid Associationin toimipisteenä rekisterinumerolla 7; c) Taibah International – Bosnia offices -järjestön toiminta lopetettiin Bosnia ja Hertsegovinan federaation oikeusministeriön päätöksellä (toiminnan lopettamisesta tehty päätös nro 03-05-2-70/03). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.5.2004.”

Muutokset luonnollisten henkilöiden luetteloon

(25)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Moustafa Abbes. Osoite: Via Padova 82, Milano, Italia (kotipaikka). Syntymäaika: 5.2.1962. Syntymäpaikka: Osniers, Algeria. Muita tietoja: napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Vapautettu 30.1.2006 tuomion keskeyttävällä määräyksellä.” seuraavasti:

”Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Osoite: Via Padova 82, Milano, Italia (aiempi osoite maaliskuussa 2004). Syntymäaika: 5.2.1962. Syntymäpaikka: Osniers, Algeria. Algerian kansalainen. Muita tietoja: a) vapautettu 30.1.2006 vankilasta Italiassa; c) asui Algeriassa marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.3.2004.”

(26)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 2.7.1968 Gdabiassa, Libyassa. Passin nro 800220972 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi). Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Muita tietoja: a) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus PX053496A; b) mukana Libyan islamilaisen taisteluryhmän (LIFG) varainkeruussa; c) ollut Yhdistyneessä kuningaskunnassa LIFG:n johtopaikoilla; d) yhteydessä SANABEL Relief Agencyn johtajiin Ghuma Abd’rabbahiin, Taher Nasufiin ja Abdulbaqi Mohammed Khalediin sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleviin LIFG:n jäseniin, kuten LIFG:n korkea-arvoiseen jäseneen Ismail Kamokaan, joka on tuomittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2007 terrorismin rahoittamisesta.” seuraavasti:

”Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Osoite: a) Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta; b) Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 2.7.1968 b) 2.9.1968. Syntymäpaikka: a) Gdabia, Libya; b) Amman, Jordania. Kansalaisuus: a) Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, b) Jordanian kansalainen. Passin nro: 800220972 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi). Muita tietoja: a) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus PX053496A; b) Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus SJ855878C. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.10.2008.”

(27)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Syntynyt 1.12.1973 Sulaimaniyassa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja (’Reiseausweis’) A 0020375. Lisätietoja: pidätettynä Stuttgartissa, Saksassa.” seuraavasti:

”Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Syntynyt 1.12.1973 Sulaimaniyassa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin nro: saksalainen matkustusasiakirja (’Reiseausweis’) A 0020375. Lisätietoja: vankilassa Saksassa joulukuusta 2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.”

(28)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, syntynyt 1.2.1966 Hasmijassa; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, syntynyt 1.2.1966 Hasmijassa; c) Mohamed Abu Dhess, syntynyt 1.2.1966 Hashmijassa, Irakissa). Syntynyt 22.2.1964 Irbidissä, Jordaniassa. Jordanian kansalainen. Passin nro: a) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0695982, voimassaolo päättynyt; b) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0785146, voimassa 8.4.2004 saakka. Muita tietoja: a) isän nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) äidin nimi: Mariam Hassan, o.s. Chalabia; c) erityisiä tuntomerkkejä: vasen etusormi jäykkä/epämuodostunut; d) tällä hetkellä vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.” seuraavasti:

”Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, syntynyt 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, syntynyt 1.2.1966 Hasmijassa, c) Mohamed Abu Dhess, syntynyt 1.2.1966 Hashmijassa, Irakissa). Syntymäaika: a) 22.2.1964, b) 1.2.1966. Syntymäpaikka: Irbid, Jordania. Jordanian kansalainen. Passin nro: a) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0695982, voimassaolo päättynyt; b) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0785146, voimassa 8.4.2004 saakka. Muita tietoja: a) isän nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) äidin nimi: Mariam Hassan, o.s. Chalabia; c) lokakuussa 2008 vankilassa Saksassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2003.”

(29)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Osoite: Italia, ei vakituista osoitetta. Syntynyt 18.12.1969 Asima-Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen. Passin nro: a) G737411 (24.10.1990 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegovinan passi). Lisätietoja: a) saatujen tietojen mukaan pidätetty Istanbulissa, Turkissa, ja karkotettu Italiaan, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kolmeksi vuodeksi vankeuteen, c) tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Osoite: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina. Syntynyt 18.12.1969 Asima-Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) G737411 (24.10.1990 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 20.9.1997); b) Sarajevossa 14.9.1998 myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi 0801888, jonka voimassaolo päättyi 14.9.2003. Muita tietoja: a) menetti Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuuden heinäkuussa 2006; b) osoite on viimeisin virallinen osoite Bosnia ja Hertsegovinassa; c) saatujen tietojen mukaan pidätetty Istanbulissa, Turkissa, ja karkotettu Italiaan; d) ei voimassa olevaa Bosnia ja Hertsegovinan henkilötodistusta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(30)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Syntynyt 29.4.1949 Unaizahissa, Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) C 1415363 (myönnetty 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (myönnetty 3.1.2004, voimassaolo päättyy 8.11.2008).” seuraavasti:

”Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel(alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Syntynyt 29.4.1949 Uneizahissa, Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) C 1415363 (myönnetty 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (myönnetty 3.1.2004, voimassaolo päättynyt 8.11.2008). Muita tietoja: oleskelee Saudi-Arabiassa (huhtikuussa 2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.7.2004.”

(31)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 19.12.1965 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L246084 (10.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 19.12.1965 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L246084 (10.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: Karkotettiin Tunisiaan 13.3.2006. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(32)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 18.3.1967 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K602878 (5.11.1993 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 18.3.1967 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K602878 (5.11.1993 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: Karkotettiin Ranskaan 4.9.2003. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(33)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Osoite: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Syntynyt 31.3.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L579603 (19.11.1997 Milanossa myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.11.2002). Henkilötunnus: 007–99090. Muita tietoja: a) Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U; b) äidin nimi Charaabi Hedia; c) vapautettu Italiassa vankilasta 28.5.2004. Milanon oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 18.5.2005. Etsintäkuulutettu (tilanne lokakuussa 2007).” seuraavasti:

”Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Osoite: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Syntynyt 31.3.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L579603 (19.11.1997 Milanossa myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.11.2002). Henkilötunnus: 007-99090. Muita tietoja: a) Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U; b) äidin nimi Charaabi Hedia; c) vapautettu Italiassa vankilasta 28.5.2004; d) etsintäkuulutettu lokakuusta 2007 alkaen; e) asunut Sveitsissä vuodesta 2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

(34)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Osoite: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Syntynyt: 25.1.1970. Syntymäpaikka: Menzel Temime, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307968 (8.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.9.2006). Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja 5.10.2006 kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Osoite: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Syntynyt: 25.1.1970. Syntymäpaikka: Menzel Temime, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307968 (8.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.9.2006). Muita tietoja: Vangittuna Italiassa helmikuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(35)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Aschraf Al-Dagma (alias a) Aschraf Al-Dagma, syntynyt 28.4.1969 Kannyouizissa, palestiinalaisalueella; b) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 Gazassa, palestiinalaisalueella c) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 palestiinalaisalueella; d) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 Abasanissa, Gazassa). Syntynyt 28.4.1969 Absanissa, Gazassa, palestiinalaisalueella. Kansalaisuus ratkaisematta/palestiinalaista alkuperää. Passin nro: pakolaisen matkustusasiakirja, jonka myöntänyt Landratsamt Altenburger Land, Saksa, 30.4.2000. Muita tietoja: tällä hetkellä vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.” seuraavasti:

”Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Syntynyt 28.4.1969. Syntymäpaikka: a) Absan, Gaza, palestiinalaisalueet, b) Kannyouiz, palestiinalaisalueet. Kansalaisuus ratkaisematta/palestiinalaista alkuperää. Passin nro: Pakolaisen matkustusasiakirja, jonka myöntänyt Landratsamt Altenburger Land, Saksa, 30.4.2000. Muita tietoja: lokakuussa 2008 vankilassa Saksassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2003.”

(36)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Arvonimi: tohtori. Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Syntymäpaikka: Zubair, Irak. Saudi-Arabian kansalainen”. seuraavasti:

”Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Arvonimi: tohtori. Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Syntymäpaikka: Al-Zubair, Irak. Saudi-Arabian kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.12.2004.”

(37)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Osoite: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgia. Syntymäaika: 23.11.1965. Syntymäpaikka Ghardimaou, Tunisia. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Belgia (8.11.1993 alkaen). Passin numero: E590976 (19.6.1987 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.6.1992). Lisätietoja: Pidätetty Belgiassa 18.12.2001 ja tuomittu kuudeksi vuodeksi vankeuteen syyskuussa 2003. Muutoksenhakutuomioistuin pidensi tuomiota seitsemään vuoteen 9.6.2004.” seuraavasti:

”Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Osoite: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgia. Syntymäaika: 23.11.1965. Syntymäpaikka: Ghardimaou, Tunisia. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Belgia (8.11.1993 alkaen). Passin nro: E590976 (19.6.1987 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.6.1992). Muita tietoja: a) pidätetty Belgiassa 18.12.2001, b) vapautettu vuoden 2008 alussa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”

(38)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Osoite: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Syntynyt 1.7.1977 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L886177 (14.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.12.2003.” seuraavasti:

”Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Osoite: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Syntynyt 1.7.1977 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L886177 (14.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.12.2003). Muita tietoja: Oleskelupaikka ja asema vuoden 2002 puolivälin jälkeen ei tiedossa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(39)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Osoite: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Syntynyt 20.5.1969 Menzel Temimessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G827238 (1.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.5.2001).” seuraavasti:

”Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Osoite: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Syntynyt 20.5.1969 Menzel Temimessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G827238 (1.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.5.2001). Muita tietoja: Karkotettiin Tunisiaan 13.12.2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(40)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Osoite: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Syntynyt 12.4.1960 Hekaima Al-Mehdiyassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K815205 (17.9.1994 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 16.9.1999). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Osoite: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Syntynyt 12.4.1960 Hekaima Al-Mehdiyassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K815205 (17.9.1994 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 16.9.1999). Lisätietoja: yhteydessä Al-Haramain Islamic Foundation -järjestöön. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(41)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Osoite: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Syntynyt 15.1.1973 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M174950 (27.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 26.4.2004).” seuraavasti:

”Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Osoite: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Syntynyt 15.1.1973 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M174950 (27.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 26.4.2004). Muita tietoja: Vangittuna Italiassa 11.4.2008 alkaen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(42)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Syntynyt 1.3.1965. Pakistanin kansalainen. Passin nro A-374184 (Pakistan). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.12.2008.” seuraavasti:

”Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Syntynyt 1.3.1965. Pakistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.12.2008. Muita tietoja: Isän nimi Noor Muhammad.”

(43)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sayed Allamuddin Athear. Tehtävä: toinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt 15.2.1955 Badakshanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000994 (Afganistanin passi).” seuraavasti:

”Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear) Function: Second Secretary, Taliban ’Consulate General’, Peshawar, Pakistan. Date of birth: 15.2.1955. Place of birth: Badakhshan, Afghanistan. Nationality: Afghan. Passport No: D 000994 (Afghan passport). Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 25.1.2001.”

(44)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”L’Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Osoite: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (kotipaikka). Syntymäaika: 17.11.1963. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Muita tietoja: a) kohdassa a) mainittu osoite käytössä 17.12.2001 lukien, b) Napolin muutoksenhakutuomioistuin tuominnut 16.3.2004 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Abdelhadi Ben Debka (alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Osoite: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (aiempi osoite 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (aiempi osoite maaliskuussa 2004). Syntymäaika: 17.11.1963. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Algerian kansalainen. Muita tietoja: a) vangittuna Italiassa syyskuussa 2007, b) asui Algeriassa marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.3.2004.”

(45)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Syntynyt a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Syntymäpaikka: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia. Indonesian kansalainen.” seuraavasti:

”Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Syntymäaika: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Syntymäpaikka: Solokuron alapiirikunta Lamonganin alueella, Itä-Jaavan provinssi, Indonesia. Indonesian kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(46)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malesia. Syntynyt 3.7.1968 Selangorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 5983063. Henkilötunnus: 680703-10-5821.” seuraavasti:

”Zulkepli Bin Marzuki. Osoite: Taman Puchong Perdana, Selangorin osavaltio, Malesia. Syntynyt 3.7.1968 Selangorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 5983063. Henkilötunnus: 680703-10-5821. Muita tietoja: a) Malesian viranomaiset pidättivät 3.2.2007 ja oli edelleen vangittuna huhtikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(47)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Syntynyt: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Osoite: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Syntymäpaikka: a) Tunisia, b) Marokko (Gamel Mohamed). Tunisian kansalainen. Passin nro: L723315 (5.5.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 4.5.2003).” seuraavasti:

”Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Osoite: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Syntynyt: a) 29.5.1966 b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Syntymäpaikka: a) Tunisia, b) Marokko (Gamel Mohamed). Tunisian kansalainen. Passin nro: L723315 (5.5.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 4.5.2003). Muita tietoja: Vangittuna Italiassa heinäkuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(48)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskeija), Milano, Italia. Syntynyt 8.10.1974 Somaliassa.” seuraavasti:

”Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Osoite: a) Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta (marraskuussa 2008): b) Via Quaranta, Milano, Italia (aiempi osoite). Syntynyt 8.10.1974 Kismaayossa, Somaliassa. Somalian kansalainen. Henkilötunnus: PX910063D (Yhdistyneen kuningaskunnan henkilötunnus). Muita tietoja: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(49)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Osoite: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Lisätietoja: Italian verotunnus: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 viideksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion kolmeen vuoteen ja seitsemään kuukauteen. Ollut vankilassa tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden alaisena 24.6.2003 ja 17.11.2006 välisenä aikana. Määrätty karkotettavaksi Italiasta.” seuraavasti:

”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Osoite: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Henkilötunnus: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italian verotunnus), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italian verotunnus). Muita tietoja: a) oli vankilassa tai muiden vapausrangaistusten alaisena ajanjaksolla 24.6.2003–17.11.2006; b) määrätty karkotettavaksi Italian alueelta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.6.2004.”

(50)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya), syntynyt a) 1976, b) noin 1974 Damaskuksen ulkopuolella, Syyriassa. Syyrian kansalainen. Passin nro a) 3936712, b) 11012.” seuraavasti:

”Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Syntynyt a) 1976, b) noin 1974 Damaskuksen ulkopuolella Syyriassa. Syyrian kansalainen. Passin nro a) 3936712 (Syyrian passi), b) 11012 (Syyrian passi). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2005 Irakissa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 28.1.2005.”

(51)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Osoite: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippiinit. Syntymäaika: 19.12.1969. Syntymäpaikka: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; b) Filippiinien viranomaiset pidättivät 15.12.2005. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).” seuraavasti:

”Pio Abogne De Vera (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Osoite: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippiinit. Syntymäaika: 19.12.1969. Syntymäpaikka: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: a) Filippiinien viranomaiset pidättivät 15.12.2005; b) oli edelleen vangittuna Filippiineillä kesäkuussa 2008; c) isän nimi Honorio Devera; d) äidin nimi Fausta Abogne. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.6.2008.”

(52)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Osoite: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippiinit (vanha osoite); (c) Anda, Pangasinan, Filippiinit (vanha osoite); d) Jolo, Sulu, Filippiinit, (vanha osoite); e) Pollok, Cotabato, Filippiinit, (vanha osoite). Syntymäaika: 15.5.1972. Syntymäpaikka: Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) nykyinen olinpaikka (10.12.2007): Manila, Filippiinit. Aiempi olinpaikka: Masbate, Filippiinit; b) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen, jolla on yhteyksiä Abu Sayyaf -ryhmään; c) Filippiinien viranomaiset pidättivät 30.3.2004. Kesäkuussa 2008 oikeudenkäynti filippiiniläisessä tuomioistuimessa Regional Trial Court Branch 261, Pasig City.” seuraavasti:

”Redendo Cain Dellosa (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Osoite: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit; b) Manila, Filippiinit (asuinpaikka huhtikuussa 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippiinit (aiempi osoite); d) Anda, Pangasinan, Filippiinit (aiempi osoite); e) Jolo, Sulu, Filippiinit (aiempi osoite); f) Pollok, Cotabato, Filippiinit (aiempi osoite); g) Masbate, Filippiinit (aiempi asuinpaikka). Syntymäaika: 15.5.1972. Syntymäpaikka: Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: a) Filippiinien viranomaiset pidättivät 30.3.2004; b) oikeudenkäynti meneillä kesäkuusta 2008 alkaen; c) isän nimi Fernando Rafael Dellosa; d) äidin nimi Editha Parado Cain. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.6.2008.”

(53)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Arvonimi: ustadz. Osoite: a) San Jose, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite), b) Siasi, Sulu, Filippiinit (vanha osoite), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 4.11.1963. Syntymäpaikka: Arco, Lamitan, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) aiempi olinpaikka: Arco, Lamitan, Filippiinit; b) Rajah Solaiman Movement –yhteisön jäsen; c) Filippiinien viranomaiset pidättivät marraskuussa 2006. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).” seuraavasti:

”Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Arvonimi: Ustadz. Osoite: a) San Jose, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite); b) Siasi, Sulu, Filippiinit (vanha osoite); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite); d) Arco, Lamitan, Filippiinit (aiempi olinpaikka). Syntymäaika: 4.11.1963. Syntymäpaikka: Arco, Lamitan, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: a) Filippiinien viranomaiset pidättivät marraskuussa 2006; b) oli edelleen vangittuna Filippiineillä kesäkuussa 2008; c) isän nimi Feliciano Delos Reyes Sr.; d) äidin nimi Aurea Semborio. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.6.2008.”

(54)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Osoite: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (kotipaikka lokakuusta 2002). Syntymäaika: 7.6.1954. Syntymäpaikka: Tighennif, Algeria. Muita tietoja: a) verotunnus: DRMTMN54H07Z301T, b) napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Osoite: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (aiempi osoite maaliskuussa 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (aiempi osoite lokakuussa 2002). Syntymäaika: 7.6.1954. Syntymäpaikka: Tighennif, Algeria. Algerian kansalainen. Henkilötunnus: Italian verotunnus DRMTMN54H07Z301T. Muita tietoja: a) vapautettu vankilasta Italiassa 30.7.2008; b) asui Algeriassa marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.3.2004.”

(55)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Osoite: Italia, ei vakituista osoitetta. Syntynyt a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972 Roubaix’ssa, Ranskassa. Lisätietoja: a) Interpol antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen, pidätetty Saksassa 13.12.2003, karkotettu Ranskaan 18.5.2004. Vangittuna lokakuusta 2004 alkaen, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 viideksi vuodeksi vankeuteen. Määrättiin vangittavaksi Bolognan muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 erillistä oikeudenkäyntiä varten, koska hän oli jo vangittuna Ranskassa toukokuussa 2004.” seuraavasti:

”Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Osoite: Viimeisin virallinen osoite Bosnia ja Hertsegovinassa: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina. Syntymäaika: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Syntymäpaikka: a) Roubaix, Ranska. Ranskan kansalainen. Passin nro: a) 674460 (Italian passi nimellä Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (Ranskan passi nimellä Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (Tunisian passi nimellä Arfani Imad Ben Yousset). Muita tietoja: a) ollut vangittuna Ranskassa lokakuusta 2004; b) naimisissa Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisen kanssa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(56)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Safet Durguti. Syntynyt 10. toukokuuta 1967 Orahovacissa Kosovossa (Serbia ja Montenegro).” seuraavasti:

”Safet Ekrem Durguti. Osoite: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina. Syntymäaika: 10.5.1967. Syntymäpaikka: Orahovac, Kosovo. Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen. Passin nro: 4725900 (Bosnia ja Hertsegovinan passi, myönnetty Travnikissa 20.10.2005 ja voimassa 20.10.2009 saakka). Henkilötunnus: a) JMB 1005967953038 (Bosnia ja Hertsegovinan henkilötunnus), b) 04DFC71259 (Bosnia ja Hertsegovinan henkilötodistus), c) 04DFA8802 Bosnia ja Hertsegovinan ajokortti, jonka on myöntänyt Keski-Bosnian kantonin sisäministeriö, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina). Muita tietoja: a) Isän nimi Ekrem; b) Al-Haramain Islamic Foundation perustaja ja johtaja vuodesta 1998 vuoteen 2002; c) nähty Bosnia ja Hertsegovinassa joulukuussa 2008, matkustaa tietojen mukaan myös usein Kosovon alueella; (d) työskentelee opettajana Elci Ibrahim Pasha’s Madrasahissa, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 26.12.2003.”

(57)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Syntymäaika: 17.1.1958. Syntymäpaikka: El Behira, Egypti. Kansalaisuus: oletettavasti Egyptin kansalainen. Muita tietoja: Osama bin Ladenin pääavustaja.” seuraavasti:

”Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Syntymäaika: 17.1.1958. Syntymäpaikka: El Behira, Egypti. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Afganistanissa marraskuussa 2001. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(58)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Osoite: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksa (aiempi osoite). Syntynyt 20.12.1969 Casablancassa, Marokossa. Saksan kansalainen. Passin nro 1005552350 (myönnetty Kielissä, Saksassa 27.3.2001, voimassaolo päättyy 26.3.2011). Henkilötodistuksen nro 1007850441 (Saksan liittotasavallan henkilötodistus, myönnetty Kielissä, Saksassa 27.3.2001, voimassaolo päättyy 26.3.2011). Muita tietoja: Tällä hetkellä vankilassa Lyypekissä, Saksassa.” seuraavasti:

”Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Osoite: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksa (aiempi osoite). Syntynyt 20.12.1969 Casablancassa, Marokossa. Kansalaisuus: a) Saksan kansalainen, b) Marokon kansalainen. Passin nro: 1005552350 (Kielissä, Saksassa 27.3.2001 myönnetty Saksan passi, jonka voimassaolo päättyy 26.3.2011). Henkilötodistuksen nro: 1007850441 (Kielissä, Saksassa 27.3.2001 myönnetty Saksan liittovaltion henkilötodistus, jonka voimassaolo päättyy 26.3.2011). Muita tietoja: Tällä hetkellä vankilassa Saksassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2008.”

(59)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Osoite: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemil Bizertessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K929139 (14.2.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2000). Henkilötunnus: 00319547 (myönnetty 8.12.1994). Muita tietoja: a) Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F, b) äidin nimi Beya Al-Saidani, c) tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen, Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt tuomion 14.12.2006 yhdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi. Milanon oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 2.6.2007. Vangittuna Italiassa lokakuussa 2007.” seuraavasti:

”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Osoite: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemil Bizertessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K929139 (14.2.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2000). Henkilötunnus: 00319547 (myönnetty 8.12.1994). Muita tietoja: a) Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F, b) äidin nimi Beya Al-Saidani, c) vangittuna Italiassa lokakuussa 2007; d) karkotettu Tunisiaan 3.6.2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

(60)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Osoite: Via Milano 108, Brescia, Italia. Syntynyt 4.12.1964 Tabarkassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L335915 (8.11.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.11.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Osoite: Via Milano 108, Brescia, Italia. Syntynyt 4.12.1964 Tabarkassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L335915 (8.11.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.11.2001). Muita tietoja: asunut Sudanissa vuodesta 2001. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(61)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Rachid Fettar (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Osoite: Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Syntynyt 16.4.1969 Bouloginissa, Algeriassa. Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.” seuraavasti:

”Rachid Fettar (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Osoite: Via degli Apuli 5, Milano, Italia (viimeisin tiedossa oleva osoite). Syntynyt 16.4.1969 Bouloginissa, Algeriassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(62)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Osoite: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937 (Jemenin passi). Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) Osama bin Ladenin autonkuljettaja ja henkivartija 1996–2001.” seuraavasti:

”Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Osoite: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937 (Jemenin passi). Muita tietoja: a) osoite on vanha, b) siirretty Yhdysvalloista Jemeniin marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(63)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadranin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä, b) aktiivinen Taleban-johtaja, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, d) ilmoitettiin kuolleeksi kesäkuussa 2007.” seuraavasti:

”Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadranin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä; b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) ilmoitettiin kuolleeksi kesäkuussa 2007, mutta oli elossa toukokuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 31.1.2001.”

(64)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Moslim Haqqani. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Baghlanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) etniseltä alkuperältään pataani Baghlanin maakunnasta, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.” seuraavasti:

”Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Baghlanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(65)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Azahari Husin, Taman Sri Pulai, Johor, Malesia. Arvonimi: Dr. Syntynyt 14.9.1957 Negeri Sembilanissa, Malesiassa. Malesian kansalainen; passin nro: A 11512285; henkilötunnus: 570914-05-5411.” seuraavasti:

”Azahari Husin. Arvonimi: tohtori. Osoite: Taman Sri Pulai, Johor, Malesia. Syntynyt 14.9.1957 Negeri Sembilanissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 11512285. Henkilötunnus: 570914-05-5411. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2005. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(66)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa, Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro: 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: a) Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen; b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.” seuraavasti:

”Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Syntymäaika: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Syntymäpaikka: Riad, Saudi-Arabia. Palestiinan kansalainen. Passin nro: 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(67)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Syntymäaika: 3.3.1975. Syntymäpaikka: Isabela, Basilan, Filippiinit. Kansalaisuus: Filippiinien kansalainen.” seuraavasti:

”Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Syntymäaika: 3.3.1975. Syntymäpaikka: Isabela, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2006. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.12.2004.”

(68)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Osoite: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina. Passin nro: K989895 (26.7.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 25.7.2000). Syntynyt 8.2.1969 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen. Lisätietoja: a) tunnettu myös nimellä Abdel Aziz Ben Narvan, syntynyt 15.8.1970 Serekassa, entisessä Jugoslaviassa, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 viideksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 10.5.2004 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen”. seuraavasti:

”Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Syntymäaika: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Osoite: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina. Syntymäpaikka: a) Sfax, Tunisia; b) Sereka, entinen Jugoslavia. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) K989895 (26.7.1995 Geneossa, Italiassa, myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 25.7.2000), b) 0899199 (16.4.1999 Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa, myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolo päättyi 16.4.2004), c) 3816349 (18.7.2001 Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa, myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolo päättyi 18.7.2006), d) 4949636 (27.12.2005 Bosnia ja Hertsegovinan konsulaatissa Milanossa myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolon oli määrä päättyä 27.12.2010 mutta joka mitätöitiin 10.12.2007). Muita tietoja: a) syntymäaika 15.8.1970 ja syntymäpaikka Sereka, entinen Jugoslavia, koskevat peitenimiä Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan; b) menettänyt Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuuden; d) ei voimassa olevaa Bosnia ja Hertsegovinan henkilötodistusta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(69)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Osoite: P.O. Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat. Syntynyt vuonna 1954. Somalian kansalainen. Muita tietoja: a) ammatti: kirjanpitäjä, Mogadishu, Somalia, b) kuuluu Al-Itihaad Al-Islamiyaan (AIAI).” seuraavasti:

”Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Arvonimi: šeikki. Osoite: a) P.O. Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat, b) P.O. Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat (aiempi osoite); c) Djibouti, Djiboutin tasavalta. Syntynyt vuonna 1954 Eilburissa, Somaliassa. Kansalaisuus: a) Somalian kansalainen, b) Djiboutin vakinainen asukas. Passin nro: A0181988 (1.10.2001 Dubaissa, Arabiemiirikunnissa, myönnetty Somalian demokraattisen tasavallan passi, joka uusittiin 24.1.2008 Djiboutissa ja jonka voimassaolo päättyy 22.1.2011). Muita tietoja: a) tällä hetkellä oleskelee myös Mogadishussa, Somaliassa; b) ammatti: kirjanpitäjä ja liikemies; c) isän nimi Ali Jumale, äidin nimi Enab Raghe; d) tietojen mukaan omistaa yritykset Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia ja Barako Trading Company, LLC tai käyttää niissä määräysvaltaa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001.”

(70)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Salim Y Salamuddin Julkipli (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); syntynyt 20.6.1967 Tulayssa, Jolo Sulussa, Filippiineillä.” seuraavasti:

”Salim Y Salamuddin Julkipli (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Syntynyt 20.6.1967 Tulayssa, Jolo Sulussa, Filippiineillä. Filippiinien kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(71)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Khairullah Mohammad Khairkhwah. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Heratin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1963 Arghistanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah) Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Heratin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1963 Arghistanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(72)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Shamsalah Kmalzada. Arvonimi: Hra. Tehtävä: toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Sukupuoli: mies. Tehtävä: toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(73)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ruben Pestano Lavilla, JR (alias a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Arvonimi: sheik. Osoite: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippiinit; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 4.10.1972. Syntymäpaikka: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Passin numero: a) Filippiinien passin numero MM611523 (2004); b) Filippiinien passin numero EE947317 (2000–2001); c) Filippiinien passin numero P421967 (1995–1997). Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön hengellinen johtaja. Yhteyksissä Khadafi Abubakar Janjalaniin ja International Islamic Relief Organization -järjestön Filippiinien-toimistoon; b) osallistunut aktiivisesti Rajah Solaiman Movementin rahoittamiseen ja värväystoimintaan; c) opiskellut kemian tekniikkaa (University of the Philippines Visayas campus) ja ollut vierastyöläisenä Saudi-Arabiassa; d) etsintäkuulutettu (tilanne kesäkuussa 2008). Uskotaan piileskelevän Filippiinien ulkopuolella.” seuraavasti:

”Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Arvonimi: šeikki. Osoite: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippiinit; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 4.10.1972. Syntymäpaikka: b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Passin nro: a) MM611523 (Filippiinien passi, 2004); b) EE947317 (Filippiinien passi 2000–2001); c) P421967 (Filippiinien passi (1995–1997). Lisätietoja: a) yhteyksissä International Islamic Relief Organisation -järjestön Filippiinien toimistoon; b) pidätettynä Filippiineillä 30.8.2008 alkaen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.6.2008.”

(74)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jamel Lounici. Syntynyt 1.2.1962 Algerissa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Johra Birouh, b) pidätettynä Italiassa marraskuusta 2007.” seuraavasti:

”Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Syntynyt 1.2.1962 Algerissa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Johra Birouh; b) vapautettu vankilasta Italiassa 23.5.2008; c) asui Algeriassa marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 16.1.2004.”

(75)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Arvonimi: qazi. Tehtävä: a) toinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, b) ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, c) yleisesti ’suurlähettiläs’, d) Taleban-hallinnon ulkoministeriön YK-osaston johtaja. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1961 Atalin kylässä, Anderin piirikunnassa, Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: a) D 010678 (19.12.1993 myönnetty Afganistanin passi), b) OR 733375 (28.6.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa vuoteen 2010 saakka).” seuraavasti:

”Habibullah Fawzi (alias a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Arvonimi: qazi. Tehtävä: a) toinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, b) ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, c) yleisesti ’suurlähettiläs’, d) Taleban-hallinnon ulkoministeriön YK-osaston johtaja. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1961 Atalin kylässä, Anderin piirikunnassa, Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: a) D 010678 (19.12.1993 myönnetty Afganistanin passi), b) OR 733375 (28.6.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa vuoteen 2010 saakka. Muita tietoja: isän nimi Mohammad Mangal. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(76)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohammad Husayn Mastasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä tiedeakatemian johtaja. Syntynyt noin vuonna 1964. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.” seuraavasti:

”Mohammad Husayn Mustas’id (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä tiedeakatemian johtaja. Syntynyt noin vuonna 1964. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.2.2001.”

(77)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fazel Mohammad Mazloom. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä armeijan varaesikuntapäällikkö. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana Uruzganissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä armeijan varaesikuntapäällikkö. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana Uruzganissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.2.2001.”

(78)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Syntynyt 27.8.1974 Bagdadissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja (’Reiseausweis’) A 0092301. Lisätietoja: pidätettynä Mannheimissa, Saksassa.” seuraavasti:

”Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Syntynyt 27.8.1974 Bagdadissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja (’Reiseausweis’) A 0092301. Lisätietoja: vangittuna Saksassa joulukuusta 2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.”

(79)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1956 Khajakhelin kylässä, Sharanin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 106266.” seuraavasti:

”Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1956 Khajakhelin kylässä, Sharanin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 106266. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(80)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malesia; syntynyt 11.8.1969 Johorissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 9775183; henkilötunnus: 690811-10-5873.” seuraavasti:

”Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Osoite: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malesia. Syntynyt 11.8.1969 Johorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 9775183. Henkilötunnus: 690811-10-5873. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(81)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Osoite: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Ruotsi, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Ruotsi, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Ruotsi, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Ruotsi. Syntymäaika: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Syntymäpaikka: Fez, Marokko. Kansalaisuus: a) Marokko, b) Ruotsi. Passin nro 9817619 (Ruotsin passi, voimassaolo päättyy 14.12.2009).” seuraavasti:

”Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Osoite: a) Storvretsvägen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogås, Ruotsi, b) Jungfruns gata 413; Postiosoite Box 3027, 13603 Haninge, Ruotsi; c) Döbelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Ruotsi; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Ruotsi. Syntymäaika: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Syntymäpaikka: Fez, Marokko. Kansalaisuus: a) Marokko, b) Ruotsi. Passin nro: 9817619 (Ruotsin passi, voimassaolo päättyy 14.12.2009). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Pohjois-Irakissa lokakuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.12.2006.”

(82)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Osoite: Mombasa, Kenia. Syntymäaika: 19.2.1976. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: a) A260592 (Kenian passi), b) A056086 (Kenian passi), c) A435712 (Kenian passi), d) A324812 (Kenian passi), e) 356095 (Kenian passi). Henkilötunnus 12771069 (Kenian henkilötodistus).” seuraavasti:

”Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Osoite: Mombasa, Kenia. Syntymäaika: 19.2.1976. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin nro: a) A260592 (Kenian passi), b) A056086 (Kenian passi), c) A435712 (Kenian passi), d) A324812 (Kenian passi), e) 356095 (Kenian passi). Henkilötunnus 12771069 (Kenian henkilötodistus). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Pakistanissa tammikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”

(83)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. Syntymäaika: noin 1968. Syntymäpaikka: Kandaharin kaupunki, Afganistan. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Abdul Wasay Mu’tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. Syntymäaika: noin 1968. Syntymäpaikka: Kandaharin kaupunki, Afganistan. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 31.1.2001.”

(84)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Almakki, Abu Asim), Jemen.” seuraavasti:

”Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Syntymäaika: 19.11.1971. Osoite: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Syntymäpaikka: Medina, Saudi-Arabia. Jemenin kansalainen. Passin nro: 541939 (31.7.2000 Al-Hudaydahissa, Jemenissä, nimellä Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal myönnetty Jemenin passi). Henkilötunnus: 216040 (Jemenin henkilötodistus). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”

(85)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Osoite: Manchester, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt a) 4.11.1961, b) 11.4.1961 Tripolissa, Libyassa.” seuraavasti:

”Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Osoite: Manchester, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Syntymäpaikka: Tripoli, Libya. Libyan kansalainen. Passin nro: RP0178772 (Libyan passi). Henkilötunnus: PW548083D (Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvatunnus). Muita tietoja: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tilanne tammikuussa 2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.2.2006.”

(86)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Osoite: a) Atimonan, Quezon Province, Filippiinit, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 19.7.1981. Syntymäpaikka: Cebu City, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) nykyinen olinpaikka (10.12.2007): Cebu City, Filippiinit. Aiempia olinpaikkoja: Anahawan, Leyte, Filippiinit; Sariaya, Quezon, Filippiinit; Dasmarinas, Cavite, Filippiinit; b) räjähdysaineasiantuntija; c) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; d) Filippiinien oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 5.6.2006. Vapaana (tilanne kesäkuussa 2008).” seuraavasti:

”Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Osoite: a) Atimonana, Quezon Province, Filippiinit (tilanne huhtikuussa 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippiinit (vanha osoite); c) Cebu City, Filippiinit (olinpaikka huhtikuussa 2009); d) Anahawan, Leyte, Filippiinit (aiempi olinpaikka); e) Sariaya, Quezon, Filippiinit (aiempi tilanne); f) Dasmarinas, Cavite, Filippiinit (aiempi olinpaikka). Syntymäaika: 19.7.1981. Syntymäpaikka: Cebu City, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: a) Filippiinien oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 5.6.2006; b) vapaana kesäkuussa 2008; c) isän nimi Amorsolo Jarabata Pareja; d) äidin nimi Leonila Cambaya Rosalejos. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.6.2008.”

(87)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdelhalim Remadna. Osoite: Algeria. Syntynyt 2.4.1966 Biskrassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: karkotettu Algeriaan 13.8.2006.” seuraavasti:

”Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Osoite: Algeria. Syntynyt 2.4.1966 Biskrassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) vangittuna Italiassa kunnes karkotettiin Algeriaan 13.8.2006. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”

(88)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta”Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Osoite: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (kotipaikka). Syntynyt 20.11.1975 Sfaxissa (Tunisiassa). Tunisian kansalainen. Passin nro: P182583 (13.9.2003 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 12.9.2007). Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Muutoksenhaku kesken Milanon muutoksenhakutuomioistuimessa syyskuussa 2007. Vapaana syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Osoite: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (kotipaikka). Syntynyt 20.11.1975 Sfaxissa (Tunisiassa). Tunisian kansalainen. Passin nro: P182583 (13.9.2003 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 12.9.2007). Muita tietoja: olinpaikka ei tiedossa heinäkuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(89)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Osoite: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (olinpaikka toukokuussa 2008). Syntynyt 5.6.1950. Syntymäpaikka: Sargodha, Punjab, Pakistan. Pakistanin kansalainen. Henkilötunnus: 3520025509842-7 (Pakistan). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:”10.12.2008. seuraavasti:

”Hafiz Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Osoite: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (asui täällä toukokuussa 2008). Syntynyt 5.6.1950. Syntymäpaikka: Sargodha, Punjab, Pakistan. Pakistanin kansalainen. Henkilötunnus: 3520025509842-7 (Pakistan). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.12.2008.”

(90)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Osoite: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt a) 1.3.1970, b) 26.3.1972 Taizissa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Bolognan muutoksenhakutuomioistuin vahvistanut tuomion 17.5.2004 (tuomitun poissa ollessa).” seuraavasti:

”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem d) Hasim). Osoite: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; c) 8 Dzamijska Street (aikaisempi nimi Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia ja Hertsegovina. Syntynyt a) 1.3.1970, b) 26.3.1972 Taizissa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro: 3545686 (26.7.2001 Travnikissa, Bosnia ja Hertsegovinassa, myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan passi, jonka voimassaolo päättyi 26.7.2006). Muita tietoja: menettänyt Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuuden heinäkuussa 2006 eikä hänellä enää ole voimassa olevaa Bosnia ja Hertsegovinan henkilötodistusta. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003.”

(91)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Osoite: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (kotipaikka). Syntynyt 30.11.1974 Haidra Al-Qasreenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M788331 (28.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.9.2006). Muita tietoja: Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja karkotettavaksi. Vapautettu 6.8.2006. Milanon syyttäjä hakenut muutosta. Muutoksenhaku vireillä syyskuussa 2007.” seuraavasti:

”Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Osoite: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (kotipaikka, viimeisin tiedossa oleva osoite). Syntynyt 30.11.1974 Haidra Al-Qasreenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M788331 (28.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.9.2006). Muita tietoja: a) vangittuna Italiassa huhtikuussa 2009; b) isän nimi Mohamed Sharif; c) äidin nimi Fatima. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

(92)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdulhai Salek. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Uruzganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Abdulhai Salek. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Uruzganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.2.2001.”

(93)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Syntynyt 1.6.1965. Syntymäpaikka: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen.” seuraavasti:

”Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Syntymäaika: 1.6.1965. Syntymäpaikka: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2007. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.”

(94)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Imam Samudra (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin b) Faiz Yunshar c) Abdul Azis d) Kudama e) Hendri e) Heri f) Fatih f) Abu Omar); syntynyt 14.1.1970 Serangissa, Bantenissa, Indonesiassa.” seuraavasti:

”Imam Samudra (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Syntynyt 14.1.1970 Serangissa, Bantenissa, Indonesiassa. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen marraskuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(95)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Arvonimi: šeikki. Syntymäaika: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: A163012 (Kenian passi). Henkilötunnus 8534714 (Kenian henkilötodistus, joka on myönnetty 14.11.1996). Muita tietoja: uskotaan olleen mukana elokuun 1998 iskuissa Yhdysvaltain Nairobin- ja Dar es Salaamin suurlähetystöihin.” seuraavasti:

”Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Arvonimi: šeikki. Syntymäaika: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: A163012 (Kenian passi). Henkilötunnus 8534714 (Kenian henkilötodistus, joka on myönnetty 14.11.1996). Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen Pakistanissa tammikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”

(96)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jalaluddine Shinwari. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaoikeusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Shinwarin piirikunnassa, Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaoikeusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Shinwarin piirikunnassa, Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 31.1.2001.”

(97)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Osoite: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malesia. Syntynyt 20.1.1964 Johorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 10472263. Henkilötunnus: 640120-01-5529. Lisätietoja: pidätettynä joulukuusta 2001, tieto kesäkuulta 2007.” seuraavasti:

”Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Osoite: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malesia. Syntynyt 20.1.1964 Johorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 10472263. Henkilötunnus: 640120-01-5529. Lisätietoja: Malesian viranomaiset pidättivät joulukuussa 2001 ja vapautettiin 21.11.2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(98)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mansour Thaer. Syntynyt 21.3.1974 Bagdadissa Irakissa. Lisätietoja: karkotettu Saksasta Jordaniaan helmikuussa 2005.” seuraavasti:

”Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Syntymäaika: a) 1972 b) 21.3.1974. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Jordanian kansalainen. Lisätietoja: karkotettu Saksasta Jordaniaan helmikuussa 2005. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.9.2002.”

(99)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Syntynyt 19.10.1953 Aleksandriassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella.” seuraavasti:

”Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Syntynyt 19.10.1953 Aleksandriassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen Pakistanissa.”

(100)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Nazirullah Aanafi Waliullah. Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: kauppaattasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000912 (30.6.1998 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin lokakuussa 2006.” seuraavasti:

”Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: kauppa-attasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000912 (30.6.1998 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin lokakuussa 2006. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.1.2001.”

(101)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdul-Haq Wasseq. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaturvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1975 keskisen Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.” seuraavasti:

”Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaturvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1975 keskisen Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 31.1.2001.”

(102)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Syntymäaika: a) 7.7.1966, b) noin 7.7.1966. Syntymäpaikka: luultavasti Lanao del Sur Filippiineillä.” seuraavasti:

”Yunos Umpara Moklis (alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Syntymäaika: 7.7.1966. Syntymäpaikka: Lanao del Sur, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: Vankilassa Filippiineillä huhtikuusta 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(103)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malesia; syntynyt: 16.5.1967 Kelantanissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 11457974; henkilötunnus: 670516-03-5283.” seuraavasti:

”Zaini Zakaria (alias Ahmad). Osoite: Kota Bharu, Kelantan, Malesia. Syntynyt 16.5.1967 Kelantanissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A11457974. Henkilötunnus: 670516-03-5283. Muita tietoja: Malesian viranomaiset pidättivät 18.12.2002 ja vangittuna 12.2.2009 saakka. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.9.2003.”

(104)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Merai Zoghbai (alias a) F’raji di Singapore, b) F’raji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir). Syntymäaika: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Syntymäpaikka: a) Bengasi, Libya, b) Bendasi, Libya (Meri Albdelfattah Zgbye). Osoite: a) via Bordighera 34, Milano, Italia, b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 17.5.2005 36601/2001 R.G. N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Etsintäkuulutettu.” seuraavasti:

”Merai Zoghbai (alias a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F’raji di Singapore, g) F’raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Osoite: a) via Bordighera 34, Milano, Italia (viimeisin tiedossa oleva osoite), b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Syntymäaika: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Syntymäpaikka: a) Bengasi, Libya, b) Bendasi, Libya (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Marokko (Mohamed Lebachir). Muita tietoja: Etsintäkuulutettu huhtikuussa 2009. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.8.2006.”