29.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/11


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 309, 24. marraskuuta 2009 )

Sivu 75, 4 artiklan 2 kohta, ensimmäinen alakohta:

korvataan:

”2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset toimintasuunnitelmansa komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2012.”

seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava kansalliset toimintasuunnitelmansa komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2012.”

Sivu 75, 4 artiklan 3 kohta, ensimmäinen alakohta:

korvataan:

”3.   Komissio toimittaa viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2014 …”

seuraavasti:

”3.   Komissio toimittaa viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2014 …”

Sivu 75, 4 artiklan 3 kohta, toinen alakohta:

korvataan:

”Komissio toimittaa viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2018 …”

seuraavasti:

”Komissio toimittaa viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2018 …”

Sivu 75, 5 artiklan 2 kohta:

korvataan:

”2.   Jäsenvaltioiden on 14 päivään joulukuuta 2013 mennessä …”

seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on 26 päivään marraskuuta 2013 mennessä …”

Sivu 76, 6 artiklan 4 kohta:

korvataan:

”4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava 14 päivään joulukuuta 2015 mennessä.”

seuraavasti:

”4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava 26 päivään marraskuuta 2015 mennessä.”

Sivu 76, 7 artiklan 3 kohta:

korvataan:

”… komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2012 …”

seuraavasti:

”… komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2012 …”

Sivu 76, 8 artiklan 2 kohta, ensimmäinen alakohta:

korvataan:

”2.   Jäsenvaltioiden on 14 päivään joulukuuta 2016 mennessä …”

seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on 26 päivään marraskuuta 2016 mennessä …”

Sivu 80, 17 artiklan toinen kohta:

korvataan:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle 14 päivään joulukuuta 2012 mennessä, ja …”

seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle 26 päivään marraskuuta 2012 mennessä, ja …”

Sivu 81, 23 artiklan 1 kohta, ensimmäinen alakohta:

korvataan:

”1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 14 päivään joulukuuta 2011 mennessä.”

seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 26 päivään marraskuuta 2011 mennessä.”