17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/76


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2009/139/YUTP,

hyväksytty 16 päivänä helmikuuta 2009,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen kannan 2008/160/YUTP Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (1). Yhteinen kanta on voimassa 27 päivään helmikuuta 2009 saakka.

(2)

Yhteisen kannan 2008/160/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 12 kuukaudella.

(3)

Yhteisen kannan 2008/160/YUTP liitteitä I ja II olisi muutettava rajoittavien toimenpiteiden piiriin kuuluvien tiettyjen henkilöiden tehtävissä tapahtuneen muutoksen vuoksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2008/160/YUTP voimassaoloa jatketaan 27 päivään helmikuuta 2010.

2 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2008/160/YUTP liitteet I ja II tämän yhteisen kannan liitteissä I ja II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. LIŠKA


(1)  EUVL L 51, 26.2.2008, s. 23.


LIITE I

”LIITE I

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevitš, ’presidentti’, synt. 23.10.1941, Habarovsk, Venäjän federaatio. Venäjän passi nro 50No0337530

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ’valtion tullikomitean puheenjohtaja’, synt. 3.4.1961, Kupjansk, Harkovin alue tai Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 50No00337016

3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevitš, 1 kohdassa mainitun poika ja ’valtion tullikomitean neuvonantaja’, ’korkeimman neuvoston jäsen’, synt. 8.8.1967, Novaja Kahovka, Hersonin alue, Ukraina. Venäjän passi nro 60No1907537

4.

MARAKUTSA, Grigori Stepanovitš, ’korkeimman neuvoston jäsen’, ’korkeimman neuvoston parlamenttien välisten suhteiden erityisedustaja’, synt. 15.10.1942, Teja, Grigoriopolski rajon, Moldovan tasavalta. Vanha Neuvostoliiton passi nro 8BM724835

5.

LITSKAI, Valeri Anatoljevitš, entinen ’ulkoasiainministeri’, synt. 13.2.1949, Tver, Venäjän federaatio. Venäjän passi nro 51No0076099, myönnetty 9.8.2000

6.

HAŽEJEV, Stanislav Galimovitš, ’puolustusministeri’, synt. 28.12.1941, Tšeljabinsk, Venäjän federaatio

7.

ANTJUFEJEV, Vladimir Jurjevitš, alias ŠEVTSOV, Vadim, ’valtion turvallisuudesta vastaava ministeri’, synt. 1951, Novosibirsk, Venäjän federaatio. Venäjän passi

8.

KOROLJOV, Aleksandr Ivanovitš, ’varapresidentti’, synt. 24.10.1958, Wroclaw, Puola, Venäjän passi

9.

BALALA, Viktor Aleksejevitš, entinen ’oikeusministeri’, synt. 1961, Vinnitsa, Ukraina

10.

ZAHAROV, Viktor Pavlovitš, entinen ’Transnistrian syyttäjä’’, synt. 1948, Kamenka, Moldovan tasavalta

11.

GUDYMO, Oleg Andrejevitš, ’korkeimman neuvoston jäsen’, ’korkeimman neuvoston turvallisuus-, puolustus- ja rauhanturvakomitean puheenjohtaja’, entinen ’varaturvallisuusministeri’, synt. 11.9.1944, Alma-Ata, Kazakstan. Venäjän passi nro 51No0592094

12.

KRASNOSELSKI, Vadim Nikolajevitš, ’sisäasiainministeri’, synt. 14.4.1970, Daurija, Zabaikalski rajon, Šitinskajan alue, Venäjän federaatio

13.

ATAMANJUK, Vladimir, ’varapuolustusministeri’.”


LIITE II

”LIITE II

Luettelo 1 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, entinen ’oikeusministeri’, synt. 10.12.1957, Pjatiletkan kylä, Brianski rajon, Brianskajan alue, Venäjän federaatio

2.

MAZUR, Igor Leonidovitš, ’Dubossarin rajonin hallintojohtaja’, synt. 29.1.1967, Dubossari, Moldovan tasavalta

3.

PLATONOV, Juri Mihailovitš, tunnettu nimellä Jury PLATONOV, ’Ribnitsi rajonin ja Ribnitsan kaupungin hallintojohtaja’, synt. 16.1.1948, Klimkovo, Poddorski rajon, Novgorodin alue. Venäjän passi nro 51No0527002, myönnetty Venäjän suurlähetystössä Chișinăussa 4.5.2001

4.

TŠERBULENKO, Alla Viktorovna, ’koulutusasioista vastaava varahallintojohtaja’, Ribnitsa

5.

KOGUT, Vetšeslav Vasiljevitš, ’Benderin hallintojohtaja’, synt. 16.2.1950, Taraklia, Tšadir-Lunga rajon, Moldovan tasavalta

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovitš, ’Tiraspolin hallintojohtaja’, synt. 24.5.1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski kraj, Venäjän federaatio.”