24.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 281/35


Oikaistaan komission päätös 2008/97/EY, tehty 30 päivänä tammikuuta 2008, päätöksen 93/52/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian hallintoalueiden julistamista luomistaudista (B. melitensis) vapaiksi ja päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen Italian hallintoalueiden julistamista nautojen tuberkuloosista ja luomistaudista vapaiksi ja tiettyjen Puolan hallintoalueiden julistamista nautaeläinten tarttuvasta leukoosista vapaiksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 32, 6. helmikuuta 2008 )

Sivulla 27, liitteessä I oleva seuraava teksti:

korvataan:

”Korvataan päätöksen 93/52/ETY liitteen II toinen kappale Italian osalta seuraavasti:

’Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta.

Friuli-Venezia Giulian alue.

Lazion alue: Latinan ja Rooman maakunnat.’ ”

seuraavasti:

”Korvataan päätöksen 93/52/ETY liitteen II toinen kappale Italian osalta seuraavasti:

’Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta.

Friuli-Venezia Giulian alue.

Lazion alue: Latinan, Rietin, Rooman, Viterbon maakunnat.’ ”